Bäckegruvans fd skolhus, Nytorps mindre folkskola. Foto Maria Lagerman den 17 dec 2006

Skola1infart Skola2 Skola3 Skola4
Vägskälet Infarten Gamla... Vägen till huset
Skola5norra Skola6norra Skola7syd Skola8uthus
Norra delen Norra delen Lärarbostaden Skolan uthus
Skola9uthus Skolan10utfart Skolan11kapell Skolan12pliggens
Skolans uthus Skolans utfart Byns kapell Pliggens