En stensopp, dock inte den vanligare Karl-Johan, utan en rödare version av släktet.