Texter som är källor i min släktforskning

 1. Gustafsson Elvira, f Wendel, förfäder i Dingtuna fg, Brev 1932 --- PDF
 2. Gustafsson Gustav Adolfs flytt från Eneby församling, Brev 1944 --- PDF
 3. Lagerman Ann-Mari intervjuad 1993 av Joar och Anders --- word, PDF
 4. Lagerman Ella - Intyg från Ernst om rätt att mångfaldiga Garbobysten, 1980 --- word, PDF (ny 100613)
 5. Olsson Greta 1983 om Transchell (ingår i Gretes persnbeskrivning i släktregistret) --- word, PDF
 6. Sabelfeldt Gustafvas morfar Johan Key, Häradshövding. Från släktsidan www.slaktenkay.se --- PDF
 7. Stocksund, reklambroschyr tryckt 1938 (ingår i Eriks personbeskrivning) --- word, PDF
 8. Tranzschel av Birgitta Transchel, 19830722 --- word, PDF
 9. Tranzschel av Lennart Lagerman 19811104 --- word, PDF

Nätsidor som är källor i min släktforskning

 • Chiliasm - De tidiga Transchellarnas "religion"
 • Harteveld, Wilhelm - svensk tonsättare i DN-artikel. Magda Lagermans far (gav ut Carolus Rex).
 • Philipp Spitta - Musikskribent vars lexikon omtalar Transchell
 • Ugglan om Spitta - Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 26. Slöke - Stockholm

Grenar ur min släktforskning

Ättlingar till TriA Anders Alfred Andersson, 283 personer, med start på hans förfäder, finns publicerade HÄR (ny 100328)

Förfäder till Minna Ströman, 134 personer, finns publicerade HÄR (ny 100328)

Förfäder till Cajsa-Maja Persdotter (TriA:s mor) 13 personer i 7 vigslar finns HÄR (ny 100524)