Välkommen till Skolkyrkan
för Lindeskolans gymnasieregion

skolkyrkanbergslagen.com

www.skolkyrkanbergslagen.com

 
Kallelse till extra representantskap:

Café Lyktan i Lindesberg, kl 19.00 den 19 januari 2011.

Ärende: Diskussion och beslut om framtida inriktning för samordning av församlingarnas kontakt med skolvärlden utan skolpastor stationerad på Lindeskolan.

 
Styrdokument
Stadgar (word eller PDF) uppdaterat 2010
Arbetsbeskrivning för skolpastor (word eller PDF) uppdaterad 2008
Verksamhetsplan i folder (word eller PDF) uppdaterad 2010
Policy för Skolkyrkans arbete (word eller PDF) uppdaterad 2010
Handlingar till senaste representantskap 18 aug 2010
Dagordnings (PDF)

Skolkyrkan vill:

o Vara tillgänglig för själavård och enskilda samtal.
o Skapa rum för samtal om tro och religion i skolan.
o Gestalta vad det är att vara kristen.
o Uppmuntra och stödja elever och personal att vara kristna i vardagen.
o Finnas till som resurs i undervisning, vägledning och elevvårdsarbete.

Skolkyrkan

o Stödjer den kristna skolgruppen på Lindeskolan.
o Medverkar på lektioner.
o Erbjuder kyrkvandringar.
o Förmedlar kontakter med t ex Bibeläventyret för regionens årskurs 4.
o Förmedlar kontakter mellan skolor och församlingar i regionen.

Skolkyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan "frikyrkorna" och Svenska kyrkans församlingar i Lindeskolans gymnasieregion. Vi startade 1973.

Vill du stödja Skolkyrkans arbete med gåva eller kollekt är vårt bankgiro 5576-9509.

Kontaktperson tills vidare:
Per-Henrik Huss, ordförande
(i avvaktan på anställning av ny skolpastor).
Vår senaste skolpastor har flyttat till annan ort och läser till präst i Svenska kyrkan.

UNDVIK att använda skolpastorns mail till ersättare på tjänsten finns:
lindesberg.skolpastor@svenskakyrkan.se

Länktips till några andra skolkyrkor (tipsa gärna om fler!)
Eksjö Nässjö
Eskilstuna Sävsjö
Göteborg Tranås
Helsingborg Örnsköldsvik
 

Adventistförsamlingen i Nyhyttan, Betelförsamlingen i Grönbo, Bergslagskyrkan i Nora, Elimförsamlingen i Frövi, Filadelfiaförsamlingen i Kopparberg och Allmänningbo, Frikyrkoförsamlingen i Fellingsbro, Kristinakyrkan i Lindesberg, Missionsförsamlingarna i Nora, Frövi och Öskevik, Pingstförsamlingen i Lindesberg och Ljusnarsberg, Salemförsamlingen Boängen i Fellingsbro, Svenska kyrkans Linde bergslag, Nora bergslag, Näsby och Fellingsbro.

Länkar nedan

Ledamöter: pastor vakant, ordf Peppe Huss Frövi Mfs, kassör vakant, Gun Ökvist & Rebecca Lindgren Pingstkyrkan Lbg, 2:e firmatecknare Maria Lagerman, Sven Zachrisson & Carl-Eric Persson SvKy Linde bergslag, Renate Hermansson SvKy Näsby församling.
Ersättare: Göran Hylander Ljusnarsb Pingstförs, Birgit Tybell Kristinakyrkan, Bernt Larsson SvKy Fellingsbro.

Adventistförsamlingen i Nyhyttan
Betelförsamlingen i Grönbo
Bergslagskyrkan i Nora
Elimförsamlingen i Frövi
Filadelfiaförsamlingen i Allmänningbo
Frikyrkoförsamlingen i Fellingsbro
Kristinakyrkan i Lindesberg
Missionsförsamlingen i Nora
Missionsförsamlingen i Frövi
Missionsförsamlingen i Öskevik
Pingstförsamlingen i Lindesberg
Ljusnarsbergs Pingstförsamling
Salemförsamlingen Boängen i Fellingsbro
Svenska kyrkans församlingar:
Linde bergslags församling
Nora bergslags församling
Näsby församling
Fellingsbro församling

Skicka ett mail till webmoster om du har problem med att hämta filerna.

Besökare på sidan från 18 dec 2009