Förbundsarkens vandring

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till: navigering, sök

Förbundsarkens vandring, sammanställning hur förbundsarken flyttats.

Under ökenvandringen från Egypten använde man ett flyttbart tempel – ett tält med förgård, tabernaklet. (2 Mos 25-30). I tältets allraheligaste (innersta rummet av två) förvarades förbundsarken. Den beskrivs i (2 Mos 25:10-22). Den är av akacieträ, beklädd med guld, med bärstänger och keruber på locket. Den tillverkades för förvaring av ”förbundstecknet” (stentavlorna). I 1 Samuelsboken 4-6 kap berättas om arken

Efter ankomsten till Kanaans land förvarades förbundsarken i Israels huvudstad Shilo (hebreiska: שִׁלֹה, שִׁלוֹ ,שִׁילֹה, and שִׁילוֹ ) gammal stad på Västbanken) (Jos 18:1). Men när Samuel var domare i Israel kom det till strid med filistéerna. De befann sig i Even Heser och hade lidit stora förluster i kriget. Därför beslöt de hämta förbundsarken från Shilo med syftet att bevara den och ge dem bättre lycka i kriget. Elis båda söner Hofni och Pinechas följde arken dit. Israelerna jublade så högt att filistéerna hörde dem. De förstod att arken, dvs Israels Gud, hade kommit dit och gick därför åter till anfall. Dock led Israel åter stora förluster och arken togs ifrån dem (1 Sam 4:1-11).

Den fördes av filistéerna till guden Dagons tempel i Ashdod ( אַשְׁדּוֹד ʾašdōḏ), 3 mil S om Tel Aviv. Men arken var ”hemsökt” av Gud. Statyn av Dagon förlorade händer och huvud. Arken fick färdas till Gat, men även där drabbades befolkningen av bölder och olycka. Sist fördes den till Ekron (1 Sam 5:6-10).

Efter sju månader, på inrådan av spåmän, bestämdes att arken skulle återlämnas med ett gottgörelseoffer bestående av skulpturer av fem bölder och fem möss, allt av guld. Två kor, som nyligen kalvat, spändes för vagnen med arken och offergåvorna och så lät filistéerna korna bestämma vägen. De gick raka vägen till Bet-Shemesh, vilket filistéerna tolkade som att deras olycka orsakats av Israelernas Gud. Korna stannade vid Josuas åker. Vagnen höggs upp och korna offrades. Ytterligare slaktoffer frambars och allt åsågs av filistéernas fem hövdingar (1 Sam 6:11-18).

Men Jekonjas släkt gladde sig inte över arkens återkomst och därför dräpte Herren sjuttio av dem. Då kände folket i Bet-Shemesh att arken inte hörde hemma där utan folk från Kirjat-Jearim ombads att hämta den (1 Sam 6:19-21).

De kom och hämtade arken och placerade den till Avinadavs hus på höjden och satte Avindanavs son Elasar som väktare. ”Har Avinadav” (הר אבינדב) är numera ett berg i NO Israel.

Efter 20 år av avgudadyrkan beslöt Israels folk att böja sig för Herren för att slippa filistéernas välde. Samuel hjälpte dem med offer och Israeliterna slöt sig till Herren och blev av med filistéernas välde (1 Sam 7). Samuel blev gammal och folket begärde att få en kung och fick Saul. Efter honom kommer hans son, David. En massa krig förs mot filistéerna, bl a David mot Goliat.

David begav sig till Avinadav för att hämta arken för att föra den till sin stad, Jerusalem. Men en av de som ledsagade arken slogs ihjäl av Herren sedan han rört vid arken som var på väg att ramla av vagnen. David blev nu rädd och vågade inte för in arken i Jerusalem utan ställde den i tre månader hos Oved-Edom i Gat. Oved-Edom välsignades av Herren och därmed ändrade David inställning och förde arken under jubel och dans till tältet (templet) han upprättat på kullen Sion i Davids stad, dvs enligt GT Jerusalem, den äldsta delen av Jerusalem (2 Sam 6:1-17, 1 Krön 15-16, 2 Krön 5:2).

I 1 Krön 17 lovar Herren David att en av hans söner ska regera över Israels folk i fred och ska bygga ett hus i cederträ åt herren (Salomos tempel). Men David får föra flera krig innan dess.

När Salomos tempel står färdigt, ca 957, på tempelberget, (Moria berg, hebreiska: מוֹרִיָּה , Moriyya) hämtar kung Salomo förbundsarken från Sion till Moria berg och placerar den i det allraheligaste av templet tillsammans med uppenbarelsetältet och de heliga föremålen däri (1 on 8:1-92 Krön 5:2-5).

Den står i templet tills Nebukad Nessar erövrar Jerusalem och år 586 för en del av Israels folk till fångenskapen i Babylon. Han förstör då sannolikt också arken för den nämns bara på två ställen senare. I Jeremia 3:16 ”.. skall ingen längre nämna Herrens förbundsark…” och i 2 Mack 2:4-8 där den kanske ska återkomma.

Om man nu inte tror att Ron Wyatt funnit arken i modern tid samt Jesu blod på den. Den har dock inte visats upp.

Så slutar förbundsarkens vandring

Källor

  • Biblar