Handbok

Handbok

I vårt sammanhang begränsar vi innehållet under rubriken "Handbok" till kyrkohandböcker, dvs handböcker som handlar om kyrkliga handlingar och gudstjänster.