Psalmboks- och Bibelmuseet på Kroken

(Omdirigerad från Psalmboksmuseet på Kroken)

Psalmboks- och Bibelmuseet på Kroken är Sveriges enda museum för psalmböcker och biblar. Det är beläget 17 km norr om Karlstad, i Alsters socken. Det drivs helt ideellt av Fredrik Haeffner på gården Döle. Entré och guidning är helt avgiftsfria. Ett besök bör vara minst 30-90 minuter. Utrymmet är begränsat till ca 6-8 personer i museet samtidigt. Om sällskapet är större kan kaffeservering ordnas och sällskapet delas i två grupper.

Facebook

Finns under "Psalmboksmuseet på Kroken"

Välkomna att besöka museet. Ring Tel-nr (Fredrik). Museet är öppet när jag är hemma, vilket är ganska ofta eftersom jag är pensionär. Inga avgifter.

Bestånd

Psalmböcker

Museet har ca 1600 psalmböcker från 30 olika religiösa samfund. Flera av dessa samfund har lagts ned genom historien. Därutöver finns flera hundra småskrifter och musiktryck.

Museet har psalmböcker från den andra som gavs ut i Sverige, 1530 och 1536 (nyutgåva), till de allra senaste. De äldsta originalen är Swedbergs psalmbok från 1694 och Sveriges första gemensamma psalmbok, koralboken från 1697.

Förutom alla versioner som givits ut av Svenska kyrkan finns många böcker från frikyrkosamfund, från de stora (Missionsförbundet, Baptisterna m fl.) till de allra minsta, sammanlagt ca 30 olika samfund, som finns eller har funnits. Till och med sånger från kväkarna, som inte har några sångböcker.

Dessutom finns många böcker och häften utgivna av fristående personer, predikanter och liknande, t.ex. Lundgren med lådan.

Förutom rena textböcker finns ett stort antal koralböcker och andra musiktryck. Naturligtvis finns J.C.F. Haeffners koralböcker från 1808 och 1820 i original, ävensom den mycket ovanliga del två av 1820 års koralbok.

RARITETER:

Biblar

Av biblar finns de flesta upplagor på svenska. Det äldsta originalet är en Gustav II Adolfs bibel från 1618. Museet har även original från Karl XII, Fredrik I, Ulrika Eleonora, m fl., och även ett exemplar av den ovanliga Gustaf III:s provbibel från 1774.

Faksimil av Sveriges första utgåva av Nya Testamentet, Kungliga tryckeriet 1526, finns även.

Förutom "av konungen godkända" utgåvor finns flera andra av Hans Magnus Melin, Helge Åkesson, Fjellstedt, Waldenström, Giertz med flera. Dessutom finns flera "udda" utgåvor av bibeln, t ex Vasaloppsbibeln, Seriebibeln

Även utgåvor av "Nya världens bibel", Mormons bok och Koranen finns.

Många varianter av barnbiblar finns, från 1880-talet fram till den senaste, Sören Dalevis "Barnens Bästa Bibel" från 2020.

Hymnologi

Väldigt många böcker som handlar om psalmer och andlig sång finns i museet. Även biografier med anknytning till psalmer och religion finns.

Instrument

Vi har även ett funktionsdugligt psalmodikon och en användbar resväskorgel. Jag brukar spela på båda instrumenten vid visningar.

Övrigt

Även intressanta föremål finns, t ex s.k. begravningskarameller och fotografier.

Listor över beståndet

Ännu finns ett antal listor över vilka böcker och tryck vi har

Marias artiklar och digra lista som omfattar det mesta av psalmböckerna.

Det finns även en lista över böcker finns men museet inte har. Har du någon av dem och vill skänka den, eller sälja den är vi tacksamma om du hör av dig till tel-nr

Lista över externa resurser

Lista