Rhezelius, Haquinus Laurentii

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Haquinus Laurentii Rhezelius, (på modern svenska "Håkan Larsson Rhezelius") var född i Härnösand och dog 1627, kyrkoherde i Riddarholmskyrkan och koralboksutgivare.

Namnet Rhezelius kan kanske härledas till socknen Resele i Ångermanland. Haquinius son Johannes (se nedan) tog namnet Reese som sannolikt syftar på samma socken.

År 1619 gav han ut samlingen Någre Psalmer, Andeliga Wijsor och Lofsonger, bland annat med en del översättningar gjorda av fadern, Laurentius Jonae Gestritius. Han gav 1623 också ut en översättning av "Tolf lijkpredikningar" av Moses Pflacheri.

Rhezelius var också hovpredikant hos två kungar; Karl IX och Gustaf II Adolf. Han blev, efter sin tid i Riddarholmskyrkan, kyrkoherde i Torstuna i Uppsala stift.

Han var gift med Elin Larsdotter som överlevde sin make fick en pension av Gustaf II Adolf i form av skattefrihet för 7 tunnland jord men hon levde ändå i fattigdom. Haquinus var i sin tur far till arkeologen m.m. Johannes Haquini Rhezelius eller Reese (på svenska "Johannes Håkansson Rheselius").

Källor