För samtliga bilder gäller © Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.
Kusmossen 1980. Stjärn med inåkarkälke
Kusmossen 1980. Stjärn med inåkarkälke (© Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.)


Kusmossen 1980, kolarkojan
Kusmossen 1980, kolarkojan. (© Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.)


Kusmossen 1980, kaffepaus i kolarkojan. Från vänster Olle Thorsén, Bror och Karl Abrahamsson.
Kusmossen 1980, kaffepaus i kolarkojan. Från vänster Olle Thorsén, Bror och Karl Abrahamsson. (© Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.)


Björktjärn 1975, skorstensmila.
Björktjärn 1975, skorstensmila. (© Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.)


Kusmossen 1980, utrivning.
Kusmossen 1980, utrivning. (© Foto Arne Hedström i ägo av Virsbo Historiska arkiv.)

Tillbaka till sida om Milkolning

Sidan publicerad den 18 maj 2009
och uppdaterad den 22 maj 2009