Urval ur böckerna ”Litteratur om Örebro län”. Av Börje Teijler.
Stiftelsen Saxons Närkesarkiv. Tryckt Uppsala 1987. 

Urvalskriterierna är inte så genomtänkta och kanske inte helt konsekventa men litteratur om företeelser i och kring Ramsbergs socken har ganska god täckning dock inte fullständigt i alla delar, kompletterat med inslag ur generella milstolpar inom samhällsutveckling i närområdet, visst urval utanför socknen kan vara ren kuriosa eller valt utifrån textilt intresse och turism/skogsbruk.
Förkortningar se slutet av urvalet. Numreringen underlättar att hitta aktuell text i boken. 

Mer om och ur Saxonarkivet finns på Örebro kommuns bibliotek: http://www.orebro.se/2015.html
Där finns t.ex. Wilhelm Thams Beskrifning öfver Örebro län att ladda ner i PDF-format.

Urvalet finns att ladda hem i word och PDF.

Del 2:1, Länet utom Örebro Stad

A Bok och biblioteksväsende

·          Ramsbergs folkbibliotek (1859). Sedemera filial till Lindesbergs stadsbibl. Ny giv för Ramsbergs biblioteksverksamhet. – BP 1960 15/1. (Del 2:1, sid 21, nr 185)

·          Ramsbergs folkbibliotek (1859). Sedemera filial till Lindesbergs stadsbibl. Boklånen ökade 70 proc i Ramsbergs folkbibliotek. [Även historik]. – BP 1961 20/2: ill. (Del 2:1, sid 21, nr 186)

Ab.09 Övriga bibliotek.

·          Lindes missionsförenings låneboksamling (1859), Köping 1859, 4 sid. (Del 2:1, sid 22, nr 235)

B Allmänt och blandat

C Religion

Cgc Församlings- och själavård

·          Propagandamöte i Kårberg för andlig bered­skap. - AT 1940 17/7, 19/7: ill. (Del 2:1, sid 33, nr 525

Cge Söndagsskola, konfirmation

·          Persson Rune. Allmänningbo liten by med stor söndagsskola. – BP 1970 22/12. (Del 2:1, sid 33, nr 533)

Ch Gudstjänsten

·          Lindesberg. Nordenblad, N. Ett hundraårsminne. Kyrkans julotta hölls i bönhuset. – ÖK 1969 24/12. (Del 2:1, sid 34, nr 549)

·          Ramsberg. Persson Rune. I den här kyrkan försöker man ta bort ”paradgudstjänsten”. – NA 1969 21/11. (Del 2:1, sid 34, nr 556)

Cj-c Kyrkohistoria

Cj-c.46 1800-talet, allm

·          Ekman, E J. Den inre missionens historia. 2:1 -3:1-2. Sthlm 1898-1902. Kap 51. Västra Väst­manland, s 929-931. ... - Kap 81. Nora och Linde, Nya Kopparberg, s 1877-1892. ... (Del 2:1, sid 36, nr 586)

Cj-c.48 Tiden 1844-1865

·          Roparerörelsen. Kvist, J. De andliga rörelserna i Örebro län. – NT 1900-02. Artikelserie i 70 avsnitt from 3/3 1900 tom 8/12 1902. Behandlade nykterhetsrö­relsen men fra.a. roparerörelsen, ser ofullb. (Del 2:1, sid 36, nr 602)

Cj-c.49-50 Tiden 1865-1900-talet

·          Montan, E. Kring ett hundraårsminne. – BP 1958 9/4. - Om Carl Daniel Arosenius och Hans Jakob Lundborg. (Del 2:1, sid 36, nr 621)

·          Eriksson, Sven Magnus. Väckelserörelsen i Fellingsbro. [Sign:] SME. – NA 1964 30/1: ill. (Del 2:1, sid 36, nr 625)

·          Frikyrkliga verksamheten i Linde med omnejd har gamla anor. [Sign:] E G. – NT 1936 24/10. (Del 2:1, sid 146, nr 632

·          Norrmo, G, Den andliga väckelsen i Nora bergslag. Några bilder från 1860- och 1870-talen. – NT 1935 7/5. (Del 2:1, sid 146, nr 633)

Cj-cj Västerås stift

·          Några minnen och intryck från det kyrkliga mötet i Lindesberg. [Sign:] V S-m. – Västerås Stiftsblad 1 (1915), s 30-32. (Del 2:1, sid 38, nr 666)

Cjz Särsk personer i religiös verksamhet (alfabetisk svit)

·          Arosenius, Carl David (1804-87) kh Lindesberg 1847 (1844), kpr C D Arosenius. – WLT 1887 18/10. (Del 2:1, sid 38, nr 689)

·          Berggren Sune (1905-) kh Ramsberg 1941-1963. kpr 1950 sed i Grytnäs. Ramsbergsherden bryter upp efter 26 år. – BP 1963 13/9: portr. (Del 2:1, sid 39, nr 701)

·          Blumenberg Robert (1800-1867) v kommin Ramsberg 1859-1862. Hult K. Robert Blumenberg. En prästerlig karaktärsbild från förra århundradet. – Julbok f Västerås stift 1 (1905), Tiden i Ramsberg-Ljusnarsberg, s 77-83. (Del 2:1, sid 39, nr 712)

·          Brehmer Torgny (1905-1980) baptistpastor i Linde 1933-1945, förf. Lindepastor debuterar med väckelseroman. – BP 1945 20/7: portr. (Del 2:1, sid 40, nr 716)

·          Broberg Johan Erik (1856-1933) kh Ramsberg 1914-1932. Berge N. Johan Erik Broberg. [Sign:] –e. – Julbok f Vesterås stift 29 (1934), s 161-163: portr. (Del 2:1, sid 40, nr 717)

·          Hedelin, Ernst Teodor (1866-1940) kh Guldsmedshyttan 1916-38, kpr. Hambraeus, A. Ernst Teodor Hedelin. – Julbok f Västerås stift 35 (1940) s 167-169: portr. – Nekr i BP 1940 19/2. (Del 2:1, sid 42, nr 786)

·          Isacson, John Olof (1871-1940) baptistpastor i Bo 1913-24, i Guldsmedshyttan sed 1924. Carlsson, Eskil. J O Isacson. – Betlehem 55(1940) s 130-132: portr. art i BP 1940 22/4: portr. (Del 2:1, sid 146, nr 812)

·          Larsson, August (1855-1938) baptistpastor i Asker, Nora, Järnboås o Pershyttan 1887-1922. Lundin, C G. Aug Larsson. – Betlehem 53(1938) s 130 ff: portr. (Del 2:1, sid 44, nr 832)

·          Larsson, C G J (1871-1928), baptistpastor, Glanshammar, Blacksta o Lindesberg 1905-13. Byström, J. C G J Larsson. [Sign:] J B-m. – Betlehem 44(1930):1, s 123. (Del 2:1, sid 44, nr 832a)

·          Larsson, Olof (1894-1953) baptistpastor Fellingsbro. Carlén, J. Pastor Olof Larsson. – Betlehem 68(1953) s 153: portr. (Del 2:1, sid 44, nr 834)

·          Linders, Peter Filip (1857-1936) kh Ljusnarsberg 1908, kpr. Fåhraeus, F. Kontraktsprosten Peter Filip Linders. – Julbok f Västerås stift 31(1936) s 162-167: portr. (Del 2:1, sid 44, nr 835)

·          Lindskog, A Theodor (1874-1967) baptistpastor Lindesberg, Hackvad. Arvidson, Thorvald. Pastor A Th Lindskog. – Året Betlehem 83 (1968) s 150: portr. (Del 2:1, sid 44, nr 837)

·          Lund Bernhard (1903-1964) komm Ramsberg 1933, Fellingsbro 1937-1942. Tängerstad G. Kyrkoherden Bernhard Lund. – Västerås stiftsbok 59 (1964), s 196-198: portr. (Del 2:1, sid 45, nr 839)

·          Lundborg Hans Jacob (1825-1867) kommin Grythyttan. [Sandell Lina]. Hans Jacob Lundborg. – Korsblomman 4 (1869), s 48-86: port (1868). (Del 2:1, sid 45, nr 841)

·          Lundborg Hans Jacob (1825-1867) kommin Grythyttan. Lernberg A E. Hans Jakob Lundborg, Fosterlandsstiftelsens skapare. – NA 1935 12/12: ill. (Andliga märkesmän i länet. 6) (Del 2:1, sid 45, nr 842)

·          Lundborg Hans Jacob (1825-1867) kommin Grythyttan. Rodén N. Hans Jacob Lundborg. En pil på Herrens båge. Sthlm 1961. – Lundborgs tjg i Lindesberg s 206-207, i Grythyttan s 209 ff, 288, 302-306. – Se även Henrik Gladhs art i SBL bd 24, s 230-234. (1983) (Del 2:1, sid 45, nr 842)

·          Lundgren, Carl (1836-91) sångevangelist, Karl­skoga. Kling, R. »Lundgren med lådan» - en originell predikant och sångare för 100 år sedan. – Karl­skoga bergslag förr o nu 15(1970) s 70-72. (Del 2:1, sid 45, nr 844)

·          Låftman Emil (1843-1931) pastorsadj Ljusnarsberg 1868, 1870-1875 v pastor Järnboås, kh Ramsberg 1892, Nora 1902-1920. Låftman E. Några minnen från 52 års tänst i Svenska kyrkan. – Julbok f Västerås stift 17 (1922), s 78-93: portr. (Del 2:1, sid 45, nr 849)

·          Låftman Emil (1843-1931) pastorsadj Ljusnarsberg 1868, 1870-1875 v pastor Järnboås, kh Ramsberg 1892, Nora 1902-1920. Emil Matts Ivar Låftman. – Julbok f Vesterås stift 26 (1931), s 198-200: portr. (Del 2:1, sid 45, nr 850)

·          Medén Per (1888-1941) kh Ramsberg 1933. Rydmalm G. Per Medén – in memoriam. [Sign:] G R. – Västerås stiftsblad 27 (1941): 4, s 6-7. (Del 2:1, sid 46, nr 872)

·          Medén Per (1888-1941) kh Ramsberg 1933. Stintzing R. Per Samuel Medén. – Julbok f Västerås stift 36 (1941), s 159-162: port. (Del 2:1, sid 46, nr 873)

·          Modin, Carl Victor (1843-1911) kh Lindesberg, kpr, hovpredikant. Sjölin, Svea. C V Modin - själasörjare och skald i Linde. – BP:s julnr 1921 s 12: portr. (Del 2:1, sid 46, nr 878)

·          Montan, Erik (1895-1968) kh Lindesberg 1952-61, kpr. Rönnegård, S. Erik Montan. – Västerås stiftsbok 64 (1970) s 158-162: portr, – (1969). (Del 2:1, sid 46, nr 879)

·          Nibelius, Gustaf (1789-1849) kh Fellingsbro 1833-39, sed biskop Västerås. Arosenius, C D. Minnestal öfver [---] Gustaf Nibelius [---]. Westerås 1856. – N:ii verksamhet i Fellingsbro, s 13-14. (Del 2:1, sid 46, nr 887)

·          Nilsson, Folke (1905-37) kyrkoadj Guldsmedshyttan 1935. Berge, N. Folke Georg Nilsson. – Julbok f Väs­terås stift 32(1937) s 164-167: portr. (Del 2:1, sid 46, nr 889)

·          Norling Nils Wilhelm (1860-1947) kommin Ramsberg 1895-1932. Bergström E. N V Norling. [Sign:] E B. – Julbok f Västerås stift 42 (1947), s 145-146: portr (Del 2:1, sid 46, nr 890)

·          Nortman, Magnus (1620-72) kh Lindesberg 1658-63. Lindström, G O. En kulturbild från den gamla goda tiden. Ett prästoriginal i Linde... [Sign:] L. – BT:s julnr [17/12] 1935, i BP:s julnr [148 B] 1935 s 8. (Del 2:1, sid 47, nr 892)

·          Johnsson, Pehr, En Lindesbergspräst som rå­kade illa ut. – BP 1948 27/12. – Se: G Ekström, Västerås stifts herdaminne. 2:1. 1971, s 624-626. (Del 2:1, sid 47, nr 893)

·          Persson, Henry (1890-1950) baptistpastor, Ullersäter. Boström, J. Pastor Henry Persson. – Betlehem 65(1950) s 143-144. (Del 2:1, sid 47, nr 905)

·          Rosqvist, J P, adventistpionjär. Färnström, B. »På åtta dygns vatten och bröd». – GIOOB 12 (1961/62) s 16-17. (Del 2:1, sid 48, nr 923)

·          Svedin, Gotthard (1880-1924) baptistpastor Lindesberg 1917. Söderberg, A. Gotthard Svedin. – Betlehem 39 (1925) s 125-126: portr. (1924). (Del 2:1, sid 49, nr 959)

·          Swedman, Gustav (1890-1951) kh Lindesberg 1941. Hågfeldt, O. Gustav Swedman. – Västerås stiftsblad 37 (1951) s 105-106: portr. (Del 2:1, sid 49, nr 960)

·          Swedman, Gustav (1890-1951) kh Lindesberg 1941. Blomquist, K. Gustav Swedman. – Julbok f Västerås stift 47 (1952) s 150-152: portr. (Del 2:1, sid 49, nr 961)

·          Westling, Valter (1878-1939) kh Lindesberg 1929, tid kommin Ljusnarsberg 1915-29. Andrén, B. Carl Hjalmar Valter Westling. – Jul­bok f Västerås stift 35 (1940) s 157-163: portr. (Del 2:1, sid 51, nr 989)

·          Ytterberg, John (1864-1924) baptistpastor Lännäs, Guldsmedshyttan. Söderberg, A. John Ytterberg. – Betlehem 39 (1925) s 123-124: portr. (1924). (Del 2:1, sid 51, nr 1000)

Cks Sekter och frikyrkor

·          Brehmer T. Frikyrkorörelsen i Lindesberg. Sv stadsmonografier, 38 (1946), s 353-358. (Del 2:1, sid 52, nr 1026)

·          Götefelt E. På andlig front i Lindebygd. Sekelminnen i missionshusen. – BP 1958 14/3. (Del 2:1, sid 52, nr 1027)

·          Ljusnarsberg. Lindkvist, H. 1880-talet en tid med stort reli­giöst intresse i Ljusnarsbygden. [Sign:] Hage. – BP 1939 7/1. – Int m Per Karlsson. (Del 2:1, sid 52, nr 1028)

·          Näsby. Den frireligiösa verksamheten i Näsby. [Sign:] E-a P-n. – NT 1928 6/3. (Del 2:1, sid 52, nr 1029)

Cksb Baptister

·          Nilsson Olof. Västmanlands distriktsförening av Baptistförsamlingar femtio år 1865-1915. Köping 1915. – Fellingsbro förs, s 69-70, Ramsbergs förs, s 80: ill. (Del 2:1, sid 53, nr 1042)

Ckss Pingstvänner

·          Lindkvist, H. Då var det brytningstider i Hörken. 20-talets väckelse i minnets ljus. – BP 1969 16/4. (Del 2:1, sid 53, nr 1055)

Cksx Missionsförbundare

·          Andersson Axel. Svenska missionsförbundet dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Inre missionen. 3. Sthlm 1929. – Närke, s 117-143, V:a Västmanlands missionsfören s 105-106. (Del 2:1, sid 53, nr 1056)

·          Edlund B. Det finns 200 missionshus enbart inom Närke-Västmanlands distrikt. – LP 14 (1963):46, s 10. (Del 2:1, sid 53, nr 1059)

Cksö Helgelseförbundet (1887)

·          Davidson, Birger. Det började med ett böne­möte. En presentation av missionssällskapet Helgelseförbundets uppkomst, utveckling och verksamhet. Kumla 1955. 32 s: ill. (Del 2:1, sid 54, nr 1073)

·          Aspelin, L. Väckelsen började i köket på Torp. Nu samlas 10.000 för andlig spis. – NA 1968 20/6. – Även art av Edvin Lindholm 24/6. (Del 2:1, sid 54, nr 1074)

Ckz Särsk kristna samfund, församlingar, föreningar och institutioner (alfabetisk svit efter orter)

·          Allmänningbo. Filadelfia Allmänningbo (18/1 1918). Tidigare Allmänningsbo Fria församling. Filadelfia i Allmänningbo firar femtio. – BP 1968 9/5: ill. (Del 2:1, sid 56, nr 1115)

Fellingsbro

·          Fellingsbro församlingsblad. 1 (1944)-[löp]. Fel­lingsbro 1944-. (Del 2:1, sid 59, nr 1209)

·          När Tegnér sökte Fellingsbro pastorat. [Sign:] F S. – NA 1897 (l) 19/5, (2) 20/5. – Tid tr i Post-tidn. – År 1816, J H Engelhart erhöll pastoratet. (Del 2:1, sid 59 nr 1210)

·          När Tegnér sökte Fellingsbro. [Sign:] N-g. – ÖD 1916 1/8. – Tid tr i Östgöta-Correspondenten. (Del 2:1, sid 59 nr 1211)

·          När Esaias Tegnér sökte Fellingsbro pastorat. [Sign:] AB. – ÖD 1936 29/1. (Del 2:1, sid 59 nr 1212)

·          Lindgren-Fridell, Marita, Biskop på resa. – STF:s tidn 9(1941) s 172-173: karta. (Del 2:1, sid 59 nr 1213)

·          Danielson, R, Fellingsbro ungdomskrets firar 25-årsjubileum. – Västerås stiftsblad 20(1934):4, s 21-22. (Fellingsbro kyrkl ungdomskrets, 1909). (Del 2:1, sid 59 nr 1214)

·          Fellingsbro baptistförsamling (24/6 1867) Eriksson, Sven Magnus. Fellingsbrobaptisterna 80-årsjubilerar. [Sign:] SME. – NA 1948 23/1. – 90 år: ÖK 1957 1/7 (sign: A-r - Pe). (Del 2:1, sid 59 nr 1215)

·          Fellingsbro baptistförsamling 100 år. Örebro 1967. 28 s: ill. (Del 2:1, sid 59 nr 1216)

·          Berndtsson, Lennart. Fellingsbrobaptisterna firar 100-årsjubileum. [Sign:] Leber. – BP 1967 13/6: ill. (Del 2:1, sid 59 nr 1217)

·          Fellingsbro missionsförsamling (1866) Fellingsbro missionsförenings minnesskrift. Utg med anledning av föreningens 60-åriga tillvaro. Arboga 1927. 32 s. – Art i NT 1927 15/2. (Del 2:1, sid 59 nr 1218)

·          Fellingsbro missionsförening firar sjuttiofemårsjubileum. – NT 1941 26/2. – 80 år: NA 1946 8/10 (av Sven Magnus Eriksson), i ÖD 15/10. – 90 år: NA 1956 7/9 (av Sven Magnus Eriksson). (Del 2:1, sid 59 nr 1219)

·          Fellingsbro missionsförsamling 1866-1966. Alingsås 1966. 15 s. (Del 2:1, sid 59 nr 1220)

·          Stäring, N, Hundraåring i Fellingsbro jubilerar. – NA 196630/11. (Del 2:1, sid 59 nr 1221)

Frövi Frövi missionsförsamling (1879).

·          Frövi missionsförenings 50-årsjubileum. – NT 1929 6/8. (Del 2:1, sid 60 nr 1231)

·          Missionskyrkan i Frövi firar 30-årsjubileum. – NA 1945 28/11: ill. (Del 2:1, sid 59 nr 1232)

·          Eriksson, Sven Magnus. Minnen på löpande band vid jubileum. [Sign:] SME. – NA 1954 15/9: ill. (Del 2:1, sid 59 nr 1233)

·          Grönbo. Betelförsamlingen, Grönbo. (1919). Ericsson Sven. Betel i Grönbo fyller 50 år. – BP, NA 1969 19/4. (Del 2:1, sid 61, nr 1262)

·          Guldsmedshyttan. Biskopsvisitation i Guldsmedshyttan. – BP 1928 10/9 s l, 3. (Del 2:1, sid 61 nr 1263)

·          Guldsmedshyttan. Frälsningsarmén. Frälsningsarmén i Guldsmedshyttan. – BP 1953 9/9: ill. (Del 2:1, sid 61 nr 1264

·          Gusselby. Gusselby missionsförsamling (1877) Tid: Gusselby friförsamling. Missionsförsamlingen i Gusselby inför jubileum. – BP 1947 3/9. – 80 år: BP 1957 20/11 (av Eric Götefelt). (Del 2:1, sid 61 nr 1265)

·          Hällefors broderskapsgrupp (1935) Hällefors Broderskapsgrupp 25-årsjubilerar... – GoHT 1960 12/10, 17/10: ill, i BP 17/10. – 30 år: BP 1965 26/10: ill. (Del 2:1, sid 63 nr 1318)

Lindesbergs församling

·          Det kyrkliga arbetet inom pastoratet av mycket stort omfång. – BP 1936 21/8: ill. (Del 2:1, sid 68 nr 1462)

·          Wennerström, N. Pastoratets kyrkofullmäktige ha ställt kyrkan mitt i byn. [Sign:] N W. – BP 1938 24/1: portr. – Int m kh V Westling. (Del 2:1, sid 68 nr 1463)

·          Kyrkligt krisläge inom Linde pastorat. – BP 1949 30/5. (Del 2:1, sid 68 nr 1464)

·          Lindesbergs kyrkoförvaltning är trångbodd. – BP 1969 16/1: ill. (Del 2:1, sid 68 nr 1465)

·          Westling, V. Lindesbergs församlingshem. [Sign:] V W-g. – Västerås stiftsblad 19(1933):3, s 10-11.(Gr 1932). (Del 2:1, sid 68 nr 1466)

·          Församlingshemmet i Linde har firat 20-årsjubi-leum. – BP 1952 22/10. (Del 2:1, sid 68 nr 1467)

·          Lindesbergs diakoniförenings 25-årsjubileum... [Historik.] – ÖD 1935 11/2. (1910 gr.). (Del 2:1, sid 68 nr 1468)

·          Syförening från anno 1895 har hållit sista (?) mötet. – BP 1961 11/9: ill. (Kinasyföreningen, gr 1895). (Del 2:1, sid 68 nr 1469)

·          Lindesbergs kyrkliga missionsarbetskrets (1917) Missionsarbetskretsen 50 år. – BP 1966 4/4. (Del 2:1, sid 68 nr 1470)

·          Lindesbergs kyrkliga syförening. Näsmark, Margareta. Så arbetar vi i Lindes­berg. – Västerås stiftsblad 52(1966) s 30-31. (Del 2:1, sid 68 nr 1471)

·          Lindesbergs kyrkliga ungdomskrets (1911) Hågfeldt, O. Lindesbergs kyrkliga ungdoms­krets 25 år. – Västerås stiftsblad 22(1936):4, s 19-20. – 30 år: BP 1941 21/3: portr. (Del 2:1, sid 68 nr 1472)

·          Lindesbergs kyrkobrödrakår (1945) Kyrkobrödrakår i Linde. – Västerås stiftsblad 31(1945):4, s 10. – 10 år: BP 1955 6/5. – 20 år: 196524/11: ill. (Del 2:1, sid 68 nr 1473)

·          Lindesberg. Aspa baptistförsamling (1880). Baptistförsamlingen i Aspa firar 50-årsjubileum… – BP 1930 11/7. (Del 2:1, sid 68, nr 1474)

·          Lindesberg. Aspa baptistförsamling (1880). Brehmer T. Ebenezer, Aspa – en väckelsens högorg. – Församlingsgemenskap 1955:2, s 1, 7. (Del 2:1, sid 68, nr 1475)

·          Lindesberg. Aspa baptistförsamling (1880). En Guds församling jubilerar. – Församlingsgemenskap 1955:3, s 1-2, 4-5:ill. Del 2:1, sid 68, nr 1476)

·          Lindesberg. Aspa baptistförsamling (1880). Lindesbergsbaptisterna sjuttiofemårsjubilerar. – BP 1955 23/9. (Del 2:1, sid 69, nr 1477)

·          Filadelfiaförsamlingen (1918 9/6). Filadelfiaförsamlingen Lindesberg 30 år 1918-1948. Sthlm 1948. 27, [l] s: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1478)

·          Filadelfia firar 40 år. – BP 1958 6/6. – 50 år: 1968 5/9: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1479)

·          Hults missionsförsamling (22/1 1898). Missionsförsamlingen i Hult sjuttio år. – BP 1968 22/6: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1480)

·          Lindes arbetsförening (1858) Lundberg, H J. Konungen och hans tjänarinnor. / H J Lundberg, Efraim Rang. – Korsblomman 44(1909) s 160 ff. (Del 2:1, sid 69 nr 1481)

·          Lindesbergs första baptistförsamling (15/12 1918). Församlingsgemenskap. Baptistförsamlingens [i Lindesberg] Medlemsblad. 1954-1958. Lindesberg 1954-1958: ill. (Del 2:1, sid 69, nr 1482)

·          Lindesbergs första baptistförsamling (15/12 1918). Kvartsekelgammalt arbete i de frikyrkliga idéernas tjänst. – BP 1943 10/11: ill, i NT 10/11. (Del 2:1, sid 69, nr 1483)

·          Lindesbergs första baptistförsamling (15/12 1918). Sellerfors S. Baptister i Lindesberg firar 30-årsjubileum. [Sign:] S S – BP 1948 19/11: ill, i ÖK s d. (Del 2:1, sid 69, nr 1484)

Linde kristna missionsförsamling (okt 1858) Tillh EFS. Tid Linde ev luth missionsförening.

·          Linde kristna missionsförsamling 70 år. – Västmannabygd 10 (1928): 16, s 6-7, nr 17, s 5: ill. – 75 år: NT 1933 26/8. – 80 år: BP 1938 24/6. (Del 2:1, sid 69 nr 1485)

·          Franson, Evert, Bohr blev ett ärenamn i söndagskolans historia. – BP 1948 4/6. (Del 2:1, sid 69 nr 1486)

·          Eriksson, Richard, Linde kristna missionsför­samling 1858-1958. Några minnesblad från pro­tokoll, referat, tradition... / Rich Eriksson, Eric Götefelt, & B G Wilander. Lindesberg 1958. 127, [l] s: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1487)

·          Andersson, Hjalmar, Missionshistoria i bergslagsbygden. – BP 1958 14/3: ill. – 70 år: NA 19685/1. (Del 2:1, sid 69 nr 1488)

·          Söndagsskolan firar hundra år på Uskavi. – BP 1958 21/5: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1489)

·          Söndagsskolan i KLM [!] 100 år 1958. Red av I Iwarsson. Lindesberg 1958. (Del 2:1, sid 69 nr 1490)

·          Missionskyrkans ungdomsförening (1902) Trettioårsjubileum. – BP 1932 28/10. (Del 2:1, sid 69 nr 1491)

·          Missionsförsamlingens juniorförening (28/9 1919) ... 10-årsjubileum. – BP 1929 30/9. (Del 2:1, sid 69 nr 1492)

·          Lindesbergs metodistförsamling (1872). Västvik, E. Lindesbergs metodistförsamling ju­bilerar. [Sign:] Wk. – BP 1948 5/5. (Del 2:1, sid 69 nr 1493)

·          Lindesbergs metodistförsamling (1872). Falk, A. Trohet och offervilja i 9 decennier. [Sign:] A F. – BP 1962 10/10: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1494)

·          Lindesbergs missionsförsamling. Andersson, Hans, Björkhyttegården är livligt ut­nyttjad. – BP 1968 20/9: ill. (Del 2:1, sid 69 nr 1495)

·          Lindesbergs missionsförsamling. Juniorerna i missionskyrkan 25-årsjubilerar. – BP 1944 23/10. (Lindesbergs missionsförsam­lings juniorförening, gr 21/9 1919.) (Del 2:1, sid 69 nr 1496)

·          Mårdshyttan. Mårdshyttans missionshus (1886) v Usken, Lindesberg. Götefelt, E. Frikyrkojubileum i Mårdshyttan. – BP 1956 27/12. (Del 2:1, sid 69 nr 1517)

·          Ramsberg. Johansson Johan [i Noraskog]. Anteckningar om Ramsbergs församling vid tiden för dess bildande 1589. – Bilagor. – Ytterligare om Ramsbergs församling. – Noraskogs arkiv, 1, 1889, s 154-201, 377-400. (Del 2:1, sid 71, nr 1558)

·          Ramsberg. Söder H. Kyrkobarometern i Ramsberg stiger. [Sign:] Sö. – BP 1950 20/2: ill. (Del 2:1, sid 72, nr 1559)

·          Ramsberg. Persson Rune. Ramsberg experimentförsamling. Här läser korgossen texten. – BP 1969 18/11: ill (Del 2:1, sid 72, nr 1560)

·          Ramsberg. Kyrkliga syföreningen i Löa har firat sitt 25-årsjubileum. – BP 1960 24/10. (Löa kyrkl syförening. 1935) (Del 2:1, sid 72, nr 1561)

·          Ramsberg. Ericson Eric. Ungdomssekreterare i landsbygdsförsamling. – Västerås Stiftsblad 48 (1962), s 32-34. (Del 2:1, sid 72, nr 1562)

·          Ramsbergs missionsförening (27/6 1880) Ramsbergs missionsförening jubilerar. – BP 1930 17/10. (Del 2:1, sid 72, nr 1563)

·          Rya, Lindesberg. Rya [kristna] Missionsförsamling (1898). Missionsförsamlingen i Rya 70 år. – BP 1968 16/10. (Del 2:1, sid 72 nr 1567)

·          Storå missionsförsamling. Persson Rune. Fyra missionsförsamlingar blir en. – BP 1969 15/3. – Vasselhyttan, Stråssa, Gusselby (1877), Guldsmedshyttan. (Del 2:1, sid 73, nr 1606)

Tycke, Snavlunda - Tycke missionsförsamling (1896) Tid Tycke friförsamling.

·          Lundin H. Snitt ur Snavlunda sockens frikyrkohistoria. – AT 1936 27/3, NT 1936 31/3. (Del 2:1, sid 74 nr 1628)

·          Tycke missionshus 50 år. – AT 1946 2/1: ill. (Del 2:1, sid 74 nr 1629)

Tycke missionsförsamlings söndagsskola (28/5 1826)

·          Hellzon Linus. Den 125-åriga söndagsskolan i Tycke är Sveriges äldsta. [Sign:] L H. – AT 1951 15/6: ill. (Del 2:1, sid 74 nr 1630

·          Lanngren P. Historisk söndagsskolfest i Snav­lunda. [Sign:] P L. – AT 1953 30/12. – 130 år: AT 1956 25/5. (Del 2:1, sid 74 nr 1631)

Öskevik

·          Öskeviks missionsförsamling (1876). Väckelserörelserna i bergslagen på 1870-talet. Öskeviks missionsförsamling bildades för 60 år sedan. – NT 1936 26/8. (Del 2:1, sid 76 nr 1693)

E Uppfostran och undervisning

Emi Lärarpersonal.

·          Linde-Ramsbergs lärareförenings 50-årsjubileum – BP 1931 9/11. [1881] (Del 2:1, sid 79, nr 1757)

·          Lärareföreningen upphörde sedan 65-årsjubileet firats – BP 1947 3/2. Linde-Ramsbergskretsen (1881-1947) av Sveriges allmänna folkskollärarförening. (Del 2:1, sid 79, nr 1758)

·          Ramsbergs lärareförenings 40-årsjubileum – BP 1936 24/8 (Del 2:1, sid 79, nr 1760)

Emz Särsk läroanstalter, institutioner.

·          Ramsberg. Modern pedagogi i Ramsbergsskolorna. – BP 1949 18/11. (Del 2:1, sid 90, nr 2086)

·          Ramsberg. Gammelbo skola (1830-1966) Gammelbo skola läggs ned efter 100-årig verksamhet. – BP 1966 13/6: ill. (Del 2:1, sid 90, nr 2087)

·          Ramsberg. Grimsöbodars skola. Uhlman P. Grimsöbodars lilla skola en idyll på landsbygden. – BP 1970 12/6: ill. (Del 2:1, sid 90, nr 2088)

·          Ramsberg. Löa skola. Skolväsendet i Löa. Sign Cl E.E – Bergslagernas tidning 1909 2/10. Omtr i Löabygden 5, (1985), sid 17-18. (Del 2:1, sid 90, nr 2089)

·          Ramsberg. Löa skola. Persson Rune. Samarbetsvilja på toppen vid liten skola i liten by. – BP 1969 21/10: ill. (Del 2:1, sid 90, nr 2089a)

·          Ramsberg. Morskoga skola. Edberg R. Skolminnen från Morskoga. Sign R.E. – BP 1963 2/8: ill. – Int m Erik Persson. (Del 2:1, sid 90, nr 2090)

·          Ramsberg. Ramshyttans skola. Skolinvigning den 7 maj… - BP 1960 9/4: ill. (Del 2:1, sid 90, nr 2091)

·          Ramsberg. Stråssa skola: Ett nytt blad skrivet i Ramsbergs skolhistoria. – BP 1965 22/3: ill. (Del 2:1, sid 90, nr 2092)

F Språkvetenskap

Fc.02 Ordförråd

·          Holmkvist E. a] Bergslagernas gruvspråk. Upps 1941. 4:o. V, 104, [1] s. – Karta. (Del 2:1, sid 95, nr 2227)

·          Holmkvist E. b] Bergslagernas hyttspråk. Upps 1945. 4:o. VII, 117, [1] s. Karta. – Från bl a Nya Kopparberg, Järnboås, Striberg, Hörken och Ramsberg. (Del 2:1, sid 95, nr 2228)

Fc.03. Person- och ortnamn

·          Bergslagen. Några sjönamn i Bergslagen. [Sign:] T E. – BP 1943 20/9. (Del 2:1, sid 97, nr 2274)

·          Bergslagen. Palmqvist A. Bergslag, bergslaget, bergslagen. – GoHT 1959 7/8. (Del 2:1, sid 97, nr 2275)

G Litteraturvetenskap

Gz Särsk författare:

·          Brehmer Torgny (1905-1980). Eriksson Sven Magnus. Fellingsbropastor författare och flitig tidningsskrivare. [Sign:] SME. – BP, NA 1961 22/7: portr. (Del 2:1, sid 1037, nr 2418)

·          Hasselblad Ingemar (1894-) Lundh, E.S. En bergslagsdiktare – Ingemar Hasselblad. – NT 1936 21/8, i BP 28/8. – Omtr i Brage 11 (1936) sid 90-95). (Del 2:1, sid 105, nr 2482)

·          Linderholm Helmer (1916-82) e) På ”Klot-Geta” genom ljudvallen – Blå kalender 5 (1968) s 129-139); ill. (Del 2:1, sid 108, nr 2549)

·          Thybell, Allan (1909-) Journalist och författare blir nu också Guds förkunnare – LP 9, (1958):46, s 6: portr (Del 2:1, sid 110, nr 2630)

1909-06-19

Tybell, Karl Allan, Prästgården, 670 24 Ölme

Kyrkobokförd i Ölme (Kristinehamns kn, Värmlands län, Värmland), distrikt 12, fastighet 52407. Mantalsskriven på samma ort. Född 19/6 1909 i Asker (Örebro län, Närke).

H Skönlitteratur

Hc.07 Folkdiktning.

·          Ramsberg. Andersson A G, Sägner och upplevelser – BPs julläsning 1927, s 12-13: ill, ”Silverskatten i Loberget” (Ramsberg) – ”En ögondoktor i Ramsberg”, ”Skogsrå” m.fl. (Del 2:1, sid 114, nr 2733)

I Konst, musik, teater, film

Ibz Särsk konstnärer, arkitekter.

·          Haggren Carl-Johan. Pettersson Karl Gösta. Linnevävare Haggren i Folketorp. – KJ 19 (1948), sid 37-38: ill. (Del 2:1, sid 119, nr 2873)

·          Jansson Ida. Pettersson Karl Gösta, Skolmästarfrun som linneväverska – KJ 34 (1963), s 21: ill. (Del 2:1, sid 119, nr 2886)

Ic Arkitektur: allmän och profan

·          Hasselblad I. Bergslagsgårdar – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl H G. Västra Västmanland. Upps 1922, s 126-134; ill. (Del 2:1, sid 123, nr 2994)

Icbdc Kyrkoarkitektur: allmänt eller flera kyrkor

·          Kjellberg S T. Bilder ur kyrkornas historia – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl H G, Västra Västmanland, Upps 1922, s 113-125; ill. (Del 2:1, sid 124, nr 3022)

Icz Särsk orter, byggnader, kyrkor, herrgårdar…

·          Grönbo kapell (1774) Grönbo kapell restaureras. – NA 1946 9/4; ill. (Del 2:1, sid 133, nr 3286)

·          Grönbo kapell (1774) Grönbo brukskyrka från 1700-talet. – BP 1960 1/6. (Del 2:1, sid 133, nr 3287)

·          Spannarbo kyrka (1936). Spannarboda kyrksal har blivit kyrka. – NA 1936 16/12. (Del 2:1, sid 133, nr 3291)

·          Spannarbo kyrka (1936). Enblom A. Fellingsbro norra kapellförsamlings nyrestaurerade kyrka. [Sign] A E-m. – Västerås Stiftsblad 23 (1937):2, s 12-13. (Del 2:1, sid 133, nr 3292)

·          Spannarbo kyrka (1936). Wistrand A. Spannarboda kyrka. – Julbok f Västerås stift 33 (1938) s 198-202. (Del 2:1, sid 133, nr 3293)

·          Finnåkers bruk blir lägergård. – BP 1967 18/2; ill. (Del 2:1, sid 133, nr 3302)

·          Gammelbo bruk. Ramsbergs sn. Herrar till Gammelbo [Sign] H. – NA 1930 9/4 (bemärkta nerkingar). (Del 2:1, sid 133, nr 3304)

·          Kåfalla herrgård. [Sign] N F. – ÖK 1937 14/1. (Del 2:1, sid 143, nr 3637)

·          Kåfalla. Eriksson Sven Magnus. Svedjefall vid Kåen blev bruksherrgård [Sign] SME. – BPs julläsning 1946, s 15; ill. – Även i NA 10/12 sid 11. (Del 2:1, sid 143, nr 3638)

·          Kåfalla. Wedjesjö G. Kåfalla – ett sagans slott. [Sign] G W-ö. – ÖD 1953 4/2. (Del 2:1, sid 143, nr 3639)

·          Aspa kapell (1886). Gammalt Aspa-kapell blir bygdens kyrka. – BP 1960 3/6; ill. Tillhör Ebeneser baptistförs. (Del 2:1, sid 145, nr 3712)

·          Betaniakyrkan. Byström J. Betaniakyrkan, Lindesberg. – Betlehem 44 (1930):1, s 19-20. (Våra bönehus) (Del 2:1, sid 145, nr 3713)

·          Betelkapellet (1906). Betel-jubileum… [Sign] –s. – BP 1957 4/1: ill. (Del 2:1, sid 145, nr 3714)

·          Filadelfiakyrkan. Restaurerat i Filadelfia. – BP 1960 14/4: ill. (Del 2:1, sid 145, nr 3715)

·          Gravkapellet (1955) Hågfeldt, O. Lindes pastorat har fått nytt grav­kapell. - Julbok f Västerås stift 50(1955) s 189-191. (Del 2:1, sid 146, nr 3716)

·          Komministergården (1870) Prästbostad i Lindesberg 100-årsjubilerar. – ÖK 1970 10/7. (Del 2:1, sid 146, nr 3717)

·          Lindesbergs församlingshem Lindesbergs församlingshem... – BP 1932 9/9: ill, 31/10 (historik) s 1,4. (Del 2:1, sid 146, nr 3719)

·          Kanna från 1600-talet kyrkans största klenod. [Sign:] T A. – BP 1953 29/6. (Del 2:1, sid 146, nr 3733)

·          Lindesbergs missionskyrka (13/11 1921) Lindesbergs missionskyrka 25-årsjubilerar. – BP 194621/10, i OK 1/11. (Del 2:1, sid 146, nr 3736)

·          Metodistkyrkan (2/10 1887) Metodistkyrkan i Lindesberg 50 år. – BP 1937 1/10, 25/10. (Del 2:1, sid 146, nr 3739)

·          Ramsberg. Betelkapellet. Betel i Sundsboda inviger vackert restaurerad kyrka. – BP 1958 13/11: ill. (Del 2:1, sid 150, nr 3885)

·          Ramsberg. Bruksherrgården. Ramsbergs bruks herrgård. – ÖD 1953 13/11. (B-nr) (Del 2:1, sid 150, nr 3886)

·          Ramsbergs kyrka (1788-90). Finnhammar N. Ramsbergs kyrka nu restaurerad. [Sign] P P. – BP 1937 15/12: ill. (Del 2:1, sid 151, nr 3887)

·          Ramsbergs kyrka 150 år. – BP 1931 26/11, 3/12: ill. (Del 2:1, sid 151, nr 3888)

·          Ramsbergs kyrka. ”Waraktigare och prydligare än af trä…”. – BP 1951 24/8: ill. [Sign] B-n. Ramsbergs gravkapell nydanat. – BP 1956 1/6: ill. (Del 2:1, sid 151, nr 3890)

·          Stråssa. Stråssa gruvkyrka. Klingberg G. Stråssa grufkyrka. – Julbok f Västerås stift 6 (1911) s 73-78: ill. (Del 2:1, sid 155, nr 4041)

Id Skulptur

·          Stråssa. Industriskulptur till Stråssa. – BP 1965 9/10: ill. (Del 2:1, sid 160, nr 4205)

Ic – If – Ig Måleri-grafik-teckning.

·          Lindesberg. En donation. – BP 1933 15/12: ill. – Stig Borglind: ”Livets träd” i Församlingshemmet. (Del 2:1, sid 161, nr 4221)

·          Stråssa. Rudberg I. 1600-talets väggmålningar å Zinderlandska gården [Sign:] Rud. – ÖD 1953 17/3. (Del 2:1, sid 161, nr 4224)

Ihkt Folkdräkter:

·          Ekeberg G. Dräkt och sed i gången tid: Dräkten. – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl HG, Västra Västmanland. Upps 1922, s 141-143: ill. (Del 2:1, sid 163, nr 4276)

·          Något om Västmanlandsdräkter. Bergsmansdräkten från Nora m.m. – Hembygden 13 (1933):7, s 14-15. – Även om Fellingsbrodräkten. (Del 2:1, sid 163, nr 4280)

·          Sahlin C. Brukspatronerna i Bergslagen ha än i dag rättighet att bära särskild uniform och värja. Privilegium av Karl XIII. – BP:s jubileumsnr 1942, s 29: ill. (Del 2:1, sid 163, nr 4281)

·          Fellingsbro. Atterling H. Fellingsbrodräkten. – Medd fr Nordiska museet 1888, s 26-27. (Del 2:1, sid 163, nr 4286)

·          Fellingsbro. Garfvé A. Fellingsbrodräkten. – Förf:s Fellingsbro sockens historia, Arboga 1904, s 272-280. (Del 2:1, sid 163, nr 4287)

·          Fellingsbro. Norlind T. Svenska allmågens lif. 1. Sthlm 1912. – Fellingsbrodräkten s 332-333. (Del 2:1, sid 163, nr 4288)

·          Fellingsbro. Nylén Anna-Maja, Folkdräkter. Sthlm 1949. – Fellingsbrodräkten s 118-119. (Del 2:1, sid 163, nr 4289)

·          Fellingsbro. Leijonhufvud Ulla. Fellingsbrodräkten och 1793 års ”förening”. – FBOB 6 (1951) s 60-78. (Del 2:1, sid 163, nr 4290)

·          Fellingsbro. Stäring N. Fellingsbrodräkten – prydnad för socknen. [Sign] Nist. – NA 1957 7/12. (Del 2:1, sid 164, nr 4291)

·          Fellingsbro. Persson Oscar. Om Fellingsbrodräkten. – Hembygden 44 (1965):6, s IV. (Del 2:1, sid 164, nr 4292)

·          Hällefors. Strödda underrättelser. – Sthlms Dagblad 1827 27/3. – Beskrivn av Hälleforsdräkten. (Del 2:1, sid 164, nr 4295)

·          Hällefors. Bergkvist C J. Hälleforsdräkten. – ÖK 1924 6/12. (Del 2:1, sid 164, nr 4296)

·          Hällefors. Hälleforsdräkten. – Bergslagsbygden 3 (1925) s 5. (Del 2:1, sid 164, nr 4297)

·          Hällefors. Svensson Sigfrid. Hälleforsdräkten. – FBOB 2 (1939) s 114-125: ill. (Del 2:1, sid 164, nr 4298)

Ijb-cz Särskilda musikföreningar etc.

·          Betaniakören (1902) Sångkör i Lindesberg firar 50-årsjubileum. – BP 1953 25/3. (Del 2:1, sid 168, nr 4428)

·          Lindesbergs kyrkokör (1910). Lindesbergs kyrkokör firar 50 år i advent. – BP 1960 11/11: ill. (Del 2:1, sid 169, nr 4431)

·          Missionskyrkans kör (1903). Andlig sång i 50 år av kör i Lindesberg. – BP 1953 22/4. (Del 2:1, sid 169, nr 4438)

Ijn Sång.

·          Redelius Nanny. Minnen från kyrkosångsrörelsen. – Till hembygden 61 (1964) s 41-51. – Huvudsakl fr Närke. (Del 2:1, sid 170, nr 4470)

Ijz Särsk tonkonstnärer, exekutörer.

·          Lithell Lydia (1909-57) Kumla. Hjelm C G. Ett familjeansikte. – Förf:s Resa bland människor. UPps 1954, s 87-88. (Del 2:1, sid 172, nr 4508)

·          Lithell Lydia (1909-57) Kumla. Mårdstam E. In memoriam Lydia Lithell. [Sign] E M. – Ebeneserbladet 7 (1957): 2/4, s 6: port. – Nekrolog i NA 1957 7/12 (av Lennart Ekegård). (Del 2:1, sid 172, nr 4509)

·          Lithell Lydia (1909-57) Kumla. Helander N. ”Jag har hört om en stad ovan molnen…”. KJ 29 (1958), s 5-6: portr. (Del 2:1, sid 172, nr 4510)

·          Lithell Lydia (1909-57) Kumla. Arvidsson Thorvald. Fru Lydia Lithell, Kumla. – Betlehem 73 (1958), s 108: portr. (Del 2:1, sid 172, nr 4511)

Im Film och biografer.

·          Enström H. Nya Folkets Hus-bion i Lindesberg. [Sign] Peder. – BP 1939 13/10: ill. (Del 2:1, sid 173, nr 4559)

·          Anderfelt Lena. Lindesberg får biograf för kvalitetsfilm? – BP 1970 14/10. (Del 2:1, sid 173, nr 4559)

·          Ramsberg. Roseen Ulla. Lasse-Maja i Ramsberg. – BP 1970 22/7: ill. – Filmen ”Lasse-Maja”. (Del 2:1, sid 174, nr 4566)

J Arkeologi

Jc Arkeologi, Örebro län: allmänt.

·          Rannsakningar efter antikviteter. På akademiens uppdrag utg under red av Carl Ivar Ståhle (KVHAA) Bd 1. – Fellingsbro, Linde och Ramsbergs socknar, s 101-103. (Del 2:1, sid 176, nr 4597)

Jc 11-13. Arkeologi, Stenåldern.

·          Olsson Eskil. Västmanland under sten- och bronsåldern. VFÅ 8 (1915). – Fellingsbro s 4, 6-9, 19: ill; Lindesberg s 5-7, 17: ill; Ljusnarsberg s 17: ill. (Del 2:1, sid 176, nr 4602)

·          Ekeberg G. I hedenhös. Vad den gamla stenyxan berättade. – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl HG. Västra Västmanland, 1922, s 32-34: ill. (Del 2:1, sid 176, nr 4605)

·          Löfstrand L. Västmanlands stenålder. Fyndkatalog. VFÅ 46 (1965/66). Kartor. … Fellingsbro s 48-49, Lindesberg s 54 … Ramsberg s 58. (Del 2:1, sid 176, nr 466)

Jc.15 Bronsåldern.

·          Bohlin Anne. Västmanlands bronsålder. – VFÅ 47 (1967/68). Fynd fr Lindesberg s 104 …Lindesbergstrakten s 153. (Del 2:1, sid 176, nr 4609)

Jc.17 Järnåldern.

·          Waldén B. Nyupptäckt järnåldersgravfält norr om Råssvalen en sensation. – ÖK 1958 3/6. (Del 2:1, sid 176, nr 4617)

Jcz Särsk socknar, tätorter.

·          Linde bergslag. Forsslund Maja. Älvstenar i Linde och Guldsmedshyttan. – Örebro läns naturskyddsför.s tidsk 1930, s 69-78. (Del 2:1, sid 178, nr 4679)

·          Tham W. Fornfyndens vittnesbörd. – Förf.s Lindesberg och Nora genom tiderna, 1. 1943, s 19-31: ill. (Del 2:1, sid 178, nr 4680)

·          Johnsson Pehr. På förhistorisk mark. Fornminnen i Lindebygden. [Sign] Wix. – BP 1947 27/12. (Del 2:1, sid 178, nr 4681)

K Historia

Kc.4 Historia. Nya tiden.

·          Gothe R a] De första finnarna i Ljusnarsberg – BP 1931 3/8. (Del 2:1, sid 181, nr 4744)

·          Gothe R a] När Ljusnarsberg hade finsktalande präst [1-2]. BP 1936 (1) 6/11, (2) 13/11. (Del 2:1, sid 181, nr 4745)

Kc.426. Karl XI.

·          Karl X1 befann sig i Finnåker, då han mottog Danmarks krigsförklaring. [Sign] O. – BP 1941 3/1. (Del 2:1, sid 182, nr 4761)

L Genealogi och biografi.

Ld Släkter i Örebro län, allmänt.

·          Löa. En bergsmanssläkt i Löa. – Järnbäraland 1903 s 8-9: portr. – Per Magnus Larsson, bruksidkare, riksdagsman. (Del 2:1, sid 185, nr 4825)

Ldz. Särsk släkter från Örebro län.

·          Ericsson. Hult K, Laxbro-släkten Ericsson. – Förf:s Ljusnarsbergs krönika. 2 uppl 1918, s 341-343: portr. (Del 2:1, sid 186, nr 4859)

·          Heijke (fr Gammelbo o Yxe) Thyselius E. Släkten Heijke. – Förf:s Släkten Thyselius 1909, s 50-61. (Del 2:1, sid 187, nr 4874)

·          Heijkenskjöld (Adl 1761, introd 1773). Heijkenskjöld Syster. En bergslagssläkts historia. Sthm 1933. 461 s: portr. – Bl.a om Hellefors Bruk, s 342-358. (Del 2:1, sid 187, nr 4875)

·          Heijkenskjöld (Adl 1761, introd 1773). Helger N. Heijkensköldarna. – Hällefors socken, 1945, s 123-133. (Del 2:1, sid 187, nr 4876)

·          Heijkenskjöld (Adl 1761, introd 1773). Wieslander H. Breven på herrgårdsvinden. Ur ett familjearkiv i Ramsberg. – Samf Örebro Stads- o länsbibl:s vänner. Medd 36 (1969), s 57-96. – Släkten H på Granhult, Ramsbergs sn. (Del 2:1, sid 187, nr 4877)

·          Von Horn. R von Horn. Anteckningar om ätten von Horn. Linköping 1915. 4:o 44 s. (Del 2:1, sid 187, nr 4880)

·          Von Horn. Söderstéen H. Ätten von Horns ursprung. – PHT 27 (1926): 3-4. (Del 2:1, sid 187, nr 4881)

·          Von Horn. C von Warnstedt. Robert von Horn – släktforskaren. – ÖD 1948 5/3. (Del 2:1, sid 187, nr 4882)

·          Von Horn. R von Horn. Ätten von Horn från Bremen. Örebro 1952. 73 s + 12 pl, 1 tab. – Släktart i SBL bd 19, s 413-414. (1971/73). (Del 2:1, sid 187, nr 4883)

·          Nortun (fr Gammelbo, Ramsbergs sn). Thyselius E. Släkten Nortun. – Förf:s Släkten Thyselius… 1909, s 62-65: portr. (Del 2:1, sid 188, nr 4904)

Lm Matriklar och kalendrar.

·          Wesslén G. Matrikel över elever, examinerade från Värmlands- och Örebro läns skogvaktareskola. Perioden 1/11 1901 – 31/10 1919. Filipstad 1920, 70 s. (Del 2:1, sid 192, nr 5004)

·          Lindman K. Matrikel över elever, examinerade från Värmlands och Örebro läns skogvaktareskola. Perioden 1/11 1901 – 31/10 1926. Lervik Gammelkroppa. Filipstad 1927. 114 [1] s. (Del 2:1, sid 192, nr 5005)

·          Sjögren J. Organisterna i Västerås Stift. Sthlm 1958. = Nordiska museets handl. 49. – Örebro länsdelen av Västerås stift s 160-182: portr. (Del 2:1, sid 192, nr 5006)

Ls Biografiska samlingar.

·          Lindesberg. Lindström G O. Några personligheter i det gamla Lindesberg. [Sign] L. – ÖK 1931 6/11 – Kristian Berglund (1789-1853), Kristina Helena Berglund f Vågstrand (1792-1869), Karl Adolf Hasselström (1796-1862) Lars Fredrik Törnstrand (1807-81), Hedda Sofia Lamberg (1799-1860). (Del 2:1, sid 195, nr 5076)

3. Personer i religiös verksamhet

a) Stiftsvis. Västerås stift

·          la] Wulff, J[ohan] C[arl], Minnesord öfver Prestmän [- - -] i Westerås stift, som aflidit sedan Prestmötet år 1862. Westerås 1871. - Fr Ö-o län: Per Ekelöf (+1863, Ramsberg) s 3, … (Del 2:1, sid 198, nr 5097a)

·          2] Pettersson Carl Fredrik. Minnesord vid Prestmötet i Vesterås 1886 öfver aflidne lärare [---]. Westerås 1886. - Fr Örebro län: (s 10-12:) Anders Gustaf Arlberg (1805-84, kommin Ramsberg), (Del 2:1, sid 198, nr 5099)

·          3] Örström K A. Minnesord vid Prestmötet i Vesterås 1892 öfver aflidne lärare i församlingar­na [---]. Westerås 1892. - Fr Örebro län (s 10-14:) … K W E Dybeck (1810-90, Ramsberg), … (Del 2:1, sid 198, nr 5100)

·          6] Garpe J Olsson. a] In Memoriam. Ord om de hemgångna vid Västerås stifts prästmöte 1919. Västerås 1920: portr. - Fr Örebro län: Carl Richard Haegermark (1851-1913, Ramsberg) s 37-39. … (Del 2:1, sid 198, nr 5103)

·          7] b] Ord om de hemgångna vid Västerås stifts prästmöte 1925. Västerås 1925. Portr. - Fr Öre­bro län: - Gustaf Humble (1846-1923, kommin Ramsberg) s 80-82. … (Del 2:1, sid 198, nr 5104)

·          9] d] In memoriam. Ord om de hemgångna vid Västerås stifts prästmöte 1937. Västerås 1937. Portr. - Fr Örebro län: Johan Erik Broberg (1856-1933, Ramsberg) s 51-52. … (Del 2:1, sid 199, nr 5106)

·          10] Berge N. In memoriam. Ord om de hem­gångna. Västerås 1948. Portr. = Västerås stifts prästmöteshandl 1943. - Fr Örebro län: . - Per Medén (1888-1941, Ramsberg) s 297-301. (Del 2:1, sid 199, nr 5107)

·          11] Montan E. Vittnen och ordets tjänare. Väs­terås 1950. Portr. - Fr Örebro län: Vilhelm Nor-ling (1860-1947, kommin Ramsberg) s 133-140. … (Del 2:1, sid 199, nr 5108) [– Texten har jag för publicering på webben]

7. Bergsmän och Brukstjänstemän

·          Uhrus H a] Minnesrunor över år 1950 bortgångna bergshanteringens idkare och vänner – Blad f Berghandteringens vänner. Bd 29 (1950/51) … Nils Harald Magnus Ericsson, Ramsberg s 252… (Del 2:1, sid 200, nr 5145)

Lz Biografier över enskilda personer.

·          Andersson Erik (1845- ) hemmansägare Ramsberg. Finnhammar N: Erik Andersson, Flögfors [---] berättar om flydda dar. [Sign] Per Plex. – BP 1938 12/12, s 4-5: portr. (Del 2:1, sid 203, nr 5182)

·          Bengtsson Anders (1727-97) riksdags- nämnde- och bergsman, Kåfalla. Johansson Johan [i Noraskog]: Anders Bengtsson i Kåfalla. – Förf:s Om Noraskog, 1. 1875 s 298-304. (Del 2:1, sid 204, nr 5217)

·          Borg Maja Andersdtr (1803-94) skollärarinna Ljusnarsberg. Forslund Maja. En skolmoster i Finnfall [Sign] M F. – Ljusnars-Kopparberg, 1960, s 205-207: portr. (Del 2:1, sid 206, nr 5254)

·          De la Grange Georg Johan (1774-1844) general, bruksägare, Älvestorp. Generalen på Elfstorp [Sign] EWS. – Från sv bruk 14 (1936):8, s 33-35. – Omtr i Julgrisen 26 (1945) 2 s. – Se även Gustav Jacobsons art i SBL, bd 11, s 1-4. (1945). (Del 2:1, sid 208, nr 5279)

·          De la Grange Georg Johan (1774-1844) general, bruksägare, Älvestorp. Henricsson Yngve. Generalen på Älvestorp. – GIOOB 6 (1958) s 24-33. (Del 2:1, sid 208, nr 5280)

·          Eliasson Anna (1855-1924) trotjänarinna Ljusnarsberg. Wigardt Astrid. En trotjänarinna. – Julbok f Vesterås stift 29 (1934), s 99-108: portr. (Del 2:1, sid 209, nr 5312)

·          Ericsson Carl (1792-1859) brukspatron, Ramsbergs bruk. Ericsson Carl, En brukspatrons ungdomsminnen. – FBOB 10 (1955), s 52-68: portr. – Se även art i SBL bd 14, s 175-178 (1953) av B Hildebrand. (Del 2:1, sid 209, nr 5322)

·          Ericsson Harald (1826-94) brukspatron, kommunal-, landstings- o riksdagsman, Ramsberg. Müller R. Järnväg räddade hyttnäringen. Framsynt bruksman i Ramsberg skänkte Bergslagen ny livsgnista. – BP 1968 6/3 (Sektion 2.) Se även art i SBL bd 14 s 178-181 (1953) av B Hildebrand. (Del 2:1, sid 210, nr 5325)

·          Larsson Lars (1813-) bergs- och nämndeman, Löa. En veteran ur bergsmansståndet. – Järnbäraland 1903, s 65-66: port. (Del 2:1, sid 218, nr 5501)

·          Larsson Maria Olsdotter (1763-1856) fru, Stråssa. Gisslandi Bertha. En märklig bergslagsjägare. – Jaktsignalen 6 (1948):4, s 24-29: port. (Del 2:1, sid 218, nr 5502)

·          Molin Lars (1785-1845) se även under Oerz. När Lasse-Maja var på genomfart i Hjulsjö. [Sign] K B. – BP 1955 29/4. (Del 2:1, sid 220, nr 5555)

·          Molin Lars (1785-1845). Sewerin J. Den byxöse skälmen Lasse Majas besynnerliga levnad och äventyr. – BP 1956 9/11. (Del 2:1, sid 220, nr 5556)

·          Molin Lars (1785-1845). Storskälmen Lasse-Maja – bondson från Bergslagen [Sign] J B. – LP 8 (1957):34, s 7. (Del 2:1, sid 220, nr 5557)

·          Nilsson Gerda (1887-1970) rikstelefonist, Aggerud, Karlskoga. Kling R. Gerda Nilsson. – Karlskoga bergslag förr och nu 15 (1970) s 76-78: portr. (Del 2:1, sid 222, nr 5595)

·          Pettersson Eva Matilda (1851-1941) trotjänarinna, Ramsberg. Abenius Margit. Ett namn på en gravsten. – Förf:s Memoarer från det inre, Sthlm 1963, s 41-48. (Del 2:1, sid 224, nr 5632)

·          Rääf Johannes (1867-1961) bergsman, gruvsmed, Hjulsjö, Nora mfl. Rääf J. Mannen från Kviddberget. – FBOB 16 (1961) s 128-142: portr. (Del 2:1, sid 225, nr 5651)

·          Stuart Harald (1868-1947) bruksägare, jägmäst, Vrethammars bruk, Ramsberg. Gisslandi Bertha & J W. Harald Stuart. – Jaktsignalen 5 (1947):4, s 3-5: portr. (Del 2:1, sid 227, nr 5721)

·          Stuart Harald (1868-1947) bruksägare, jägmäst, Vrethammars bruk, Ramsberg. Hallén L E. Harald Stuart som jägare. – Jaktsignalen 5 (1947):4 s 5-6: portr. (Del 2:1, sid 227, nr 5722)

·          Tham Vollrath (1837-1909) bruksägare, Kloten. Sahlin C. Vollrath Tahm. – Blad f Berghandteringens vänner 13 (1910/12) s 24-26: portr (1910). (Del 2:1, sid 228, nr 5746)

·          Tilas Daniel (1712-72) bergsvetenskapsman. Tilas D. Curriculum vital I-II 1712-1757 samt Fragment av dagbok september-oktober 1762. Utg [---] genom Holger Wichman. Sthlm 1966. 378 s: portr. = Historiska handl. 38. – Örebro län passim, se ortsreg s 364-378. (Del 2:1, sid 229, nr 5751)

·          Tilas Daniel (1712-72) bergsvetenskapsman. Johnsson Pehr. Daniel Tilas. En herre till Gammelbo under 1700-talet. – BP 1938 27/12. (Del 2:1, sid 229, nr 5752)

·          Östgren Hjalmar (1886-) fabrikör, Ramsberg. Initiativrik mjölnarlärling bröt mark för livskraftig industri i Ramsberg. [Sign] Mr Chips. – ÖD 1952 25/2: portr. (Medmänniskor. 3.) (Del 2:1, sid 230, nr 5785)

M Etnografi och Folklivsforskning

Mcad Folkkultur: allmänt

·          Erixon S. Närke. – Förf:s I svenska bygder, 1941, s 120-130: Ill. – Västmanlandsdelen av länet, s 70-71: ill. (Del 2:1, sid 232, nr 5807)

·          Harbe D. Gångedagar och kyrkfäder i länets bygder. – FBOB 6 (1951), s 52-59. (Del 2:1, sid 232, nr 5811)

Mcadz Folkkultur: Särskilda trakter, socknar, orter

·          Lindesberg. Granhammar E. Gammalt bygdeliv från Lindes bergslag. Om gamla bergsmanssläkter, seder och bruk från 1500-talet till omkring mitten av 1800-talet. – Hembygden 14 (1934):2 s 8-9; nr 4 s 7-8; nr 7 s 5-6; nr 10 s 9-10. (Del 2:1, sid 234, nr 5855)

·          Lindesberg. Efter kyrkfärden till Lindesberg för 100 år sedan följde krogbesök. – BP 1943 2/1. (Del 2:1, sid 234, nr 5856)

·          Ljusnarsberg. Forsslund Maja. Folkminnen knutna till naturen. – Ljusnars-Kopparberg, 1960, s 410-428. (Del 2:1, sid 234, nr 5857)

·          Löa. Persson Rune. ”Det där var allt en stäcku en”. Löadam blev bygdemålsforskare. – BP 1968 15/8: portr. Gerda Andersson i Löa. (Del 2:1, sid 234, nr 5859)

·          Norabygden. Om vargar, om Lasse-Maja och om troll-Jacob. – G[oH]T:s julnr [151 B] 1928 s 8. (Del 2:1, sid 234, nr 5860)

My Samhälls- och familjeliv

·          Vasselhyttan. Alderin L. I Vasselhyttan står byfogden i centrum för vad som händer. –ÖK 1969 13/11. (Del 2:1, sid 237, nr 5940)

Mz folktro och folkseder

·          Laquist Birgit. Från hedning till kristen. – FBOB 8 (1953) s 105-121. – Dopseder. (Del 2:1, sid 237, nr 5956)

·          Grythyttan. Gothe R. Från trolldomstro till kristendom. Studier rörande det kulturella tillståndet bland skogsfinnarna i Sverige under 16/1700-talen. Sthlm 1943. – Grythyttan-Hällefors, s 98 ff. (Del 2:1, sid 238, nr 5960)

Mza Folkliga fester

·          Linde bergslag. Kulturbilder från Bärgslagen. Ett Bärgslagsbröllop för femtio år se´n. – Våra bygder i ord och bild 1 (1897) s 57-64. (Del 2:1, sid 240, nr 6022)

Mzaj Julseder

·          Ekerot Hj. Julfirandet i Bergslagen i början av 1800-talet. – Järnbäraland 1903, s 51-56. (Del 2:1, sid 240, nr 6027)

·          Julseder i Bergslagen för 100 år sedan. [Sign] N K. – ÖD 1938 1/12. (Del 2:1, sid 240, nr 6046)

·          Henriksson Conrad. Staffansång i Bergslagen. [Sign] Hinnersson. – GOHT:s julnr [150 B] 1945 s 8-9: ill. (Del 2:1, sid 240, nr 6051)

N Geografi

·          Tham W. (1812-73). Beskrifning öfver Sveriges rike 1:1. Beskrifning öfver Örebro län. Sthlm 1849. 2, 148 s. (Del 2:1, sid 244, nr 6125)

·          Ur Örebro läns hävder. Orts- och personanteckningar för NA. 1-18 … NA 1928 4/7 Ramsberg … (Del 2:1, sid 244, nr 6137)

·          Svenska gods och gårdar. Under red av Wald von Sydow och Sten Björkman. 15. Örebro län (norra). …Lindes och Ramsbergs härad… Uddevalla 1939. 689 s: ill. (Del 2:1, sid 245, nr 6155)

·          Tre länsstäder 300-årsjubilerar 1943. [Sign] Pol Roger. – NA:s julläsning [15/12] 1942: ill. – Lindesberg, Nora, Askersund. (Del 2:1, sid 245, nr 6161)

·          Waldén B. a] Askersund-Lindesberg-Nora. – FBOB 3 (1943) s 17-32. (Del 2:1, sid 245, nr 6162)

·          Thybell A. Närke – ett välsignat land. – LP 14 (1963): 27, s 10. (Del 2:1, sid 252, nr 6329)

·          Berglund C H. Försök till beskrifning öfver Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager. Örebro 1860. VI, 148 s. (Del 2:1, sid 253, nr 6377)

·          Bååt-Holmberg Cecilia. Västmanland. Intryck och bilder. Stockholm 1904. – Örebro länsdelen, s 214-240. (Del 2:1, sid 253, nr 6388)

·          Pallin A. Uppland och Västmanland. Utg av Svenska Turistföreningen, Sthlm 1913. Inneh: … Fellingsbro-Ramsberg-Kopparberg s 267-269. (Del 2:1, sid 254, nr 6391)

·          Bosson N H. Järnbäraland: gammal och ny bygd i västmanländska bergslagen. – Läsning f svenska folket. Sthlm 1920, s 192-204, 269-285. (Del 2:1, sid 254, nr 6395)

·          Västra Västmanland. Läsebok för skola och hem. / Gustav Ekeberg, Ingemar Hasselblad & H G Pihl. Upps (tr i Gbg) 1922. 216 s: ill, karta. = Hembygdsböckerna. Västmanland. 2. (Del 2:1, sid 254, nr 6399)

·          Karlsson Eskil. I länets norra del bröt järnet bygd. [Sign] E K-s. – NT 1935 18/2. (Del 2:1, sid 254, nr 6409)

·          Leeb-Lundberg N. Bergslagen – Norrland och Dalarna på en gång i miniatyr. – ÖD 1943 26/6 [nr 143 ½], s 10-11. (Del 2:1, sid 255, nr 6425)

·          Wedesjö G. På Bergslagsvägar. – Julbok f Västerås stift 44 (1949), s 119-128. (Del 2:1, sid 255, nr 6429)

5. Örebro län i reselitteraturen. Kronologisk svit

·          1754 Daniel Tilas resa genom Örebro län 1754. [Utg av] Pehr Johnsson. – NT 1926 24/4, i NA 3/2. (Del 2:1, sid 260, nr 6603)

·          1928 Bratt V. Bärgslagen runt i Bil. [Sign] Sir W. – NA 1928 6/7. (Del 2:1, sid 264, nr 6694)

·          1930 Turén Signe. En bilfärd genom Bergslagen. – AT 1930 15/9, i NT 25/7. (Del 2:1, sid 264, nr 6701)

7. Särsk städer, socknar, byar; orter, vattendrag, gårdar etc. Alfabetisk svit.

·          Fellingsbro. Stensta: Eriksson Sven Magnus. Stensta i Fellingsbro anrik gård som varit fideikommiss. [Sign] SME. – NA 1957 23/8, BP 26/8: ill. (Del 2:1, sid 276, nr 7099)

·          Finnåkers bruk. Finnhammar N. Finnåkersbygden genom tiderna. [Sign:] N F. – ÖK 1936 23/4. (Del 2:1, sid 277, nr 7110.)

·          Finnåkers bruk. Almquist G. Finnåkers bruk. – Västerås stiftsblad 53 (1967) s 53-55: ill. (Del 2:1, sid 277, nr 7112.)

·          Flögfors. Bergsmansgård från kung Gustav I:s tid. – ÖK 1969 13/3: ill. – Nederhyttan. (Del 2:1, sid 277, nr 7140)

·          Gammelbo. Om bruket se under Qz. Ramsbergsgods ägdes av ryktbar fältherre. – BP 1954 6/8: ill. – Claes Christersson Horn af Åminne (1518-66). (Del 2:1, sid 278, nr 7163)

·          Gammelbo. Persson Rune. Framtida vyer för Gammelbo by. Hammare och härdar på 1700-talet. – BP 1969 3/4: ill. (Del 2:1, sid 278, nr 7164)

·          Grönbo revir. Helgedomens tallar på film. Kulturvård i Grönbobygden. [Sign] Granman. – BP 1956 25/1: ill. (Del 2:1, sid 282, nr 7288)

·          Grönbo revir. Eriksson Sven Magnus. Grönbo bruksherrgård centrum för 300 anställda. – NA 1958 14/7: ill. (Del 2:1, sid 282, nr 7289)

·          Kloten. Kloten. – Våra bygder i ord och bild 14 (1908) s 5-14: ill. (Del 2:1, sid 300, nr 7895)

·          Kloten. Kloten. [Sign] SEF. – Snöflingor 1914 s 8-9: ill (Del 2:1, sid 300, nr 7896)

·          Kloten. Kloten är en bygd där skogen tar igen åkerjorden våra förfäder en gång brutit. – LP 14 (1963):9, s 1, 8-9: ill (Bygdesvepet) (Del 2:1, sid 300, nr 7897)

·          Kloten. Andersson Nils. Kloten avfolkas totalt? / Nils Andersson & Rune Müller. – BP 1968 7/11: karta. (Del 2:1, sid 300, nr 7898)

·          Kloten. Lindkvist H. Kalla ödesvindar blåser över Kloten men satsning på turim ger anledning till optimism. – BP 1968 30/11. (Del 2:1, sid 300, nr 7899)

·          Linde bergslag. Johansson Johan [i Noraskog]. Bidrag tilll Lindes bergslags äldre historia. – Noraskogs ar­kiv, 1, 1889, s 401-418. (Del 2:1, sid 316, nr 8413)

·          Linde bergslag. Nelson Helge. Lindesbygdens historia före stadsprivilegiernas erhållande 1643. [Sign:] H N. – Våra bygder i ord och bild 5 (1901) s 5-9. (Del 2:1, sid 316, nr 8414)

·          Linde bergslag. Konung Magnus Eriksson 1354: Lindesbärgh skall ha samma lag och rätt som Norbergs gamla bergslag... – BP:s jubileumsnr 1943 s 2. (Del 2:1, sid 316 nr 8417)

·          Linde socken, Linde kommun, Linde och Ramsbergs härad. Waldén B. Lindes och Ramsbergs härad. [Sign;] B W-n. – Örebro läns förvaltn o bebygg, 3, 1949, s 529-531. (Del 2:1, sid 316, nr 8418)

Ramsberg (1547)

·          Wedesjö G. Ramsbergs hembygdsförening vill stoppa flykten från landsbygden. [Sign] Gewe. – ÖD 1948 19/6. (Del 2:1, sid 330, nr 8892)

·          Nelson Helge. Ur Ramsbärgs historia. – Våra bygder i ord och bild 8 (1904) s 25-37: ill (Del 2:1, sid 330, nr 8893)

·          Ramsberg blott minnet av vad det fordom varit – ÖK 1927 20/12. (Del 2:1, sid 330, nr 8894)

·          Ramsberg - en idealisk vilo- och kurort. – BP 1933 10/11: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8895)

·          Lundh, E S, Genom gamla bruksbygder i Ramsbergs socken. – NT 1939 11/10. [Sign:] ESL. (Del 2:1, sid 331, nr 8896)

·          Hammarslagen i Ramsbergs smedjor ha nu tyst­nat och elden slocknat i hyttorna. [Sign:] S. – BP 1940 25/11: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8897)

·          Finnhammar N. Ramsberg – en Bergslagsbygd som vaknar upp till nytt liv. [Sign:] Per Plex. – BP 1946 17/6. (Del 2:1, sid 331, nr 8898)

·          Ramsberg – socknen med fornstora dar och en ny storhetstid framför sig. [Sign:] El-ström. – ÖK 1946 30/11.(Del 2:1, sid 331, nr 8899)

·          Gisslandi Bertha. Kulturhistoriskt tvärsnitt ge­nom 400-årig kommun. [Sign:] B G. – BP 1947 26/11, i ÖD 6/12. (Del 2:1, sid 331, nr 8900)

·          Waldén B. Ramsbergs socken. [Sign:] B W-n. – Örebro läns förvaltn o bebygg, 3, 1949, s 599-601. (Del 2:1, sid 331, nr 8901)

·          Gisslandi Bertha. Ramsberg en idyll i jungfrulig fägring. [Sign:] B G. – BP 1949 20/6: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8902)

·          Ramsberg - skogarnas och småindustrins kom­mun. – ÖD 1952 14/3.(Del 2:1, sid 331, nr 8903)

·          Asplund L. »Järnåldern» i Ramsberg. Glimtar från hyttans storhetstid. 1-9. – BP 1953 (l) 6/11, (2) 9/11, (3) 11/11, (4) 13/11, (5) 16/11, (6) 18/11, (7) 20/11, (8) 23/11, (9) 25/11. (Del 2:1, sid 331, nr 8904)

·          Ramsbergs socken i blickpunkten... – BP 1962 10/2, s l, 5-9: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8905)

·          Ramsberg lever främst på gruvdriften i Stråssa. – LP 18(1967): 10, s l, 8-9: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8906)

·          Johansson Sven-Gunnar. Dåliga vägar har hind­rat vår utveckling. – ÖK 1970 21/2: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8907)

·          Persson Rune. Stark oro i Ramsberg: Glöms vi bort? – BP 1970 12/12. (Del 2:1, sid 331, nr 8908)

2. Särsk orter o gårdar

·          Allmänningsbo. Ahlström L G. Byn som överlever centralise­ringar: Bergverket är livets puls i Allmänningbo. – BP 1970 28/2: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8909)

·          Björkvreten. Egendom i Ramsberg... – BP 1955 8/8: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8910)

·          Bodgården. Ramsbergs post och polis i ombyggd 1600-tals-gård. [Sign:] Mill. – BP 1946 18/11: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8911)

·          Bäckegruvan. Ramsbergsbyn Bäckegruvan en bondebygd med gruvanor. BP 1955 15/4: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8912)

·          Morskoga Nr 4 (1700-t). Söder H. Den goda jorden i Morskoga från far till son - tradition i 200 år. [Sign:] Sö. BP 1950 16/10: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8913)

·          Nederhyttan. En gammal bergsmansgård, som man med viss­het vet varit i samma släkt omkring 400 år. ÖD 1939 2/12. (Del 2:1, sid 331, nr 8914)

·          Nederhyttan nr 4. Flögsfors. En gammal bärgsmansgård... [Sign:] P. – Våra bygder i ord och bild 3(1899) s 75-79: ill. (Del 2:1, sid 331, nr 8915)

·          Nederhyttan nr 4. Flögsfors. Larsson Carl E. En gammal bergsmansgård i Ramsberg. BP 1945 4/4. (Del 2:1, sid 331, nr 8916)

Stråssa - Företaget se under Qz

·          Från Stråssa gruvor. ÖK 1923 17/8. (Del 2:1, sid 339, nr 9157)

·          Stråssa järnvgruva. Malm 1954:2, s 8-10: ill + karta fr 1761. (Del 2:1, sid 339, nr 9158)

·          Sjudande liv i Stråssabygden. BP 1957 11/1: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9159)

·          Hur är det och hur blir det i Stråssa? Gruvposten 1959:2, s 1-3: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9160)

·          LKAB-miljoner väckte Stråssa ur mer än 30-årig Törnrosasömn. LP 10(1959):28, s 9. (Del 2:1, sid 339, nr 9161)

·          Muller, R. Idag skrivs historia i Stråssa. BP 1959 29/10, s 1, 5-13: ill. Ledaren »Brytnings­tid i Stråssa». (Del 2:1, sid 339, nr 9162)

·          Vandring vid Stråssa. Gruvposten 1962:4, s 17: karta. (Del 2:1, sid 339, nr 9163)

·          Velamsson Gottfrid. Gottfrid Velamsson berät­tar om: a] Gruvkyrka och skrädbacke i gamla Stråssa. Gruvposten 1962:1, s 4-5. (Del 2:1, sid 339, nr 9164)

b] Gruvarbete och gruvarbetarliv i gamla Stråssa. Gruvposten 1962:2, s 4-7: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9165)

c] Högtidernas firande, klädesanskaffning mm. Gruvposten 1962:4, s 14-15: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9166)

·          Lindberg T. På vårpromenad i Stråssa. Gruvposten 1963:2, s 10-11; Hl. (Del 2:1, sid 339, nr 9167)

·          Bergsmansgård i Stråssa åter till heders. BP 1967 28/9: ill. Bèskowska gården. (Del 2:1, sid 339, nr 9168)

·          Att bo i Stråssa. ÖK 1969 27/1: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9169)

·          Persson Rune. Tyska fallet gruvbyn som för­svann. BP 1969 21/8: ill. (Del 2:1, sid 339, nr 9170)

 

Del 2:2, Länet utom Örebro Stad (forts)

O Samhälls och rättsväsen

Occ. 065 Socialdemokratiska arbetarepartiet

·          Lindesbergs arbetarekommun (14/12 1902). Hellqvist. K E. Lindesbärgs arbetarekommun 10 år. [Sign] H-t. – ÖK 1912 13/12. (Del 2:2, sid 16, nr 9743)

Ocgd Socialism

·          Lindesberg. Arbetarerörelsen i Lindesberg. Några minnen från genombrottsåren. [Sign] –d. – ÖK 1925. (Del 2:2, sid 18, nr 9799)

Odcz Särsk kommuner

·          Ramsberg. Persson Rune. Ramsbergs siste ordförande Börje Sjöholm: Mest positiva minnen. – BP 1970 30/12: ill. (Del 2:2, sid 23, nr 9936)

Oerz Särsk rättsfall (kronologisk svit)

·          1777. Forslund Maja. Sol-Lisa. – LP 19 (1968):11 s 9. – Lisa Ersdotter, Östra Nyberget, Ljusnarsberg (1759-77). (Del 2:2, sid 28, nr 10087)

·          1801. Eneström Per Ludvig (2/10 1801). Brukspatron, Kloten. Morddramat vid Bärgsgårdstäkten. [Sign] P. – Våra bygder i ord och bild 2 (1898) s 51-54. (Del 2:2, sid 28, nr 10088)

·          1801. Eneström Per Ludvig (2/10 1801). Brukspatron, Kloten. Gottliebsson Nils. a] Eneströmska mordet eller dramat på Bärgsgårdstäkten. – BP 1952 28/7. b] Eneströmska mordet än en gång. – BP 1958 24/9. (Del 2:2, sid 28, nr 10088)

·          1808. Molin Lars. (1785-1845). Eriksson Sven Magnus. Lasse Maja legendarisk figur och stortjuv för 150 år sedan. [Sign] SME. – NA 1958 17/7. (Del 2:2, sid 28, nr 10091)

·          1808. Molin Lars. (1785-1845). Bernhardsson Carl Olof. Lasse-Maja – den byxlöse stortjuven och äventyraren. – Förf:s Detta har hänt här, 1, Sthlm 1970, s 124-128: ill. (Del 2:2, sid 28, nr 10092)

·          1808. Molin Lars. (1785-1845). Matz E. Legenden om Lasse-Maja. Sthlm 1970. 255 s: ill. (Del 2:2, sid 28, nr 10093)

·          1952. Vrethammars Bruk, Ramsberg. Process i tre dagar om Vrethammars Bruk. – BP 1952 28/11, 1/12, 15/12. (Del 2:2, sid 29, nr 10111)

Oha Arbete och arbetsmarknad

·          Guldsmedshyttan. När arbetarna vid Guldsmedshyttan avlönades med tackjärn och frikost. ­– ÖK 1932 6/8. (Del 2:2, sid 30, nr 10148)

·          Stripa. En bergslagsgruvas arbetsdag för 60 år sedan. [Sign] Gammal gruvarbetare. – BP 1949 21/12. (Del 2:2, sid 31, nr 10167)

Ohaiz Särsk Arbetstagareorganisationer

·          Svenska gruv[industri]arbetareförbundet. Avd 29, Stråssa (1956). Avd 25 i Stråssa firade 10 år… – BP 1966 9/4. (Del 2:2, sid 33, nr 10210)

·          Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet. Avd 177, Grönbo (1934). Skogs och flott i Grönbo 25-årsjubilerar… – BP 1959 7/1. (Del 2:2, sid 36, nr 10289)

Ohaj Arbetsmarknadskonflikter

·          Stripa. Möller G. Stripa och regeringskrisen. Sthlm 1926. 32 s. – Art i BP 1926 2/4, 7/4, i BT 2/2-4/9; 1927 24/7. (Del 2:2, sid 37, nr 10330)

·          Stripa. Casparsson Ragnar, a] Stripakonflikten och arbetslöshetspolitiken. – Förf:s Gruvfolk, Sthlm 1935, s 199-205. (Del 2:2, sid 38, nr 10331)

·          Stripa. Casparsson Ragnar, b] Stripa gruva – en regerings ättestupa. – Förf:s LO under fem årtionden, 2, Sthlm 1948, s 45-67: ill (Del 2:2, sid 38, nr 10332)

·          Stripa. Thylin H. Stripa – ett 25-årsinne. – ÖK 1951 22/6. (Del 2:2, sid 38, nr 10332)

Ohd Emigration och immigration

·          Hasselblad I. Bergslagsfinnarna: Invandringen. Finnarnas levnadssätt. Finnarna och bergsbruket. – Ekeblad G, Hasselblad I & Pihl H G, Västra Västmanland, 1922, s 55-64: ill. (Del 2:2, sid 39, nr 10371)

·          Müller R. Bergslagen en metropol för finska invandrare – men de möter stora problem! – BP 1970 1/9: ill. (Del 2:2, sid 39, nr 10375)

Ohfb Barn och ungdomsvård

·          Guldsmedshyttan. Upptagningshemmet i Guldsmedshyttan invigt… – BP 1932 20/6. (Del 2:2, sid 41, nr 10427)

Ohfe Åldringsvård

·          Ramsberg. Segsliten fattigvårdsfråga löstes i Ramsberg för 50 år sedan med ålderdomshem. [Sign] S. – BP 1940 (1) 27/11, (2) 4/12: ill. (Del 2:2, sid 45, nr 10547)

·          Ramsberg. Vårdhemmet i Ramsberg… - BP 1948 20/8: ill. Ramsbergs vårdhem (1889/90) (Del 2:2, sid 45, nr 10548)

·          Ramsberg. Persson Rune. Har fattighuset blivit ett pensionat dit man flyttar då krafterna sinar? – BP 1969 20/3: ill. – Solkullen i Ramsberg. (Del 2:2, sid 45, nr 10549)

·          Ramsbergs Pensionärsförening (6/11 1955) Ramsbergs Pensionärsförening [---] 10 år. – BP 1965 8/11:ill. (Del 2:2, sid 45, nr 10550)

Ohi Nykterhetsväsen

·          Kloten. Logen Kloten av IOGT (2/2 1887). Lindkvist H. 50-årig förening i Kloten. [Sign] Håge. – BP 1937 8/2, 10/2. (Del 2:2, sid 49, nr 10652)

·          Ramsberg. Logen 875 Framåt (21/11 1898). Andersson Hjalmar. Logen Framåt i Ramsberg i 50-årig kamp mot Bacchus. [Sign] Elo. – BP 1948 19/11. – 60 år: 1958 25/2. (Del 2:2, sid 49, nr 10667)

·          Ramsberg (21/11 1898). Finnhammar N. NTO-logen i Ramsberg fyller de 40. [Sign] Per Plex. – BP 1938 21/11. (Del 2:2, sid 51, nr 10702)

Ohk Fritidsverksamhet

·          Fritidsland Bergslagen. Arvidsson Birger. Fritidsland Bergslagen nytt begrepp i fritidsplaneringen. – Kommunal tidsk 1 (1968) s 1034-1039: kartor. – Trelänsutredn Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län. – Kloten-Malingsboområdet. (Del 2:2, sid 52, nr 10733)

·          Fritidsland Bergslagen. Kloten avfolkas totalt? – NA 1968 7/11: ill. (Del 2:2, sid 52, nr 10734)

·          Fritidsland Bergslagen. Arvidsson Birger. En glädjande debatt om trelänsutredningen. – BP 1969 20/10. – Diskussion: Helmer Linderholm, Bert Olls m.fl. 22/10. (Del 2:2, sid 52, nr 10735)

·          Fritidsland Bergslagen. Janlöv C E. Satsningen kräver samlad insats. – BP 1969 21/10: ill. (Del 2:2, sid 52, nr 10736)

Ohm Allmänna samlingslokaler

·          Lindesbergs Folkets hus (1908). En prydnad för Lindesbärgs stad. – ÖK 1923 9/11. (Del 2:2, sid 55, nr 10812)

·          Lindesbergs Folkets hus (1908). Sundin A. Historik över Folkets hus och Folkets park i Lindesberg 1908-1948. Örebro 1948, 44 s: ill. (Del 2:2, sid 55, nr 10813)

·          Lindesbergs folkpark (24/11 1911). Folkparksrörelsen i Lindesberg 20 år gammal [Sign] AF. – ÖK 1929 27/10. – 50 år: BP 1961 7/8: ill. (Del 2:2, sid 55, nr 10815)

·          Vasselhyttans bygdegård (1922). Vasselhyttans bygdegård invigd. – ÖD 1922 18/12. Ark: Olov Stylin. – 25 år: BP 1947 24/11. (Del 2:2, sid 55, nr 10833)

P Teknik

Pc Elteknik

·          Ekwall N. Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Örebro län. Sthlm 1924, 36 s, 2 kartor. = SOU 1924:51. (Del 2:2, sid 60, nr 10968)

·          Flögfors kraftverk (1897). Flögfors – ett av Sveriges äldsta kraftverk – moderniseras. – BP 1936 6/11. (Del 2:2, sid 61, nr 10983)

Pcj Telefon, telegraf, radio

·          Då de första telefonerna infördes i Nerikesbygden. [Sign] A P. – NA 1934 20/1: ill. – [1881-83] (Del 2:2, sid 61, nr 10991)

Pd Bergsbruk

·          Stripa gruva. Zachrisson Tore. Stripa gruva genom seklerna. [1-5] – ÖD 1923 (1) 16/4, (2) 17/4, (3) 18,4, (4) 19/4, (5) 21/4. – Även i NT 17/4. (Del 2:2, sid 65, nr 11105)

·          Stråssa Gruvfält: Stråssa kyrka fick vika för en dagöppning. [Sign] B L.z. – BP 1938 14/12: ill. (Del 2:2, sid 66, nr 11110)

·          Stråssa Gruvfält: Magnusson Olle. Även gruvorna har en själ. Ett besök på Stråssa gruvfält. [Sign] Cirko. – BP:s julläsning 1944 s 5: ill. (Del 2:2, sid 66, nr 11111)

·          Stråssa Gruvfält: Lundin B-K. I Gruvan. – STÅ 1967 s 122-135. (Del 2:2, sid 66, nr 11112)

·          Stråssa Gruvfält: Jennersten K-I. Modernaste gruvan finns i Stråssa. – ÖK 1969 13/11. (Del 2:2, sid 66, nr 11113)

·          Stråssa Gruvfält: Persson Rune. Stråssa-chefen: Bra malmtillgångar och god lönsamhet ger en ljus framtid. – BP 1970 16/10: ill. (Del 2:2, sid 66, nr 1114)

·          Löa (1300-t – 1907). Bergsmanshyttan i Löa turistattraktion av rang. – BP 1937 20/1. (Del 2:2, sid 67, nr 11154)

·          Löa hytta. – Gruvposten 1961:3, s 8-9: ill. (Del 2:2, sid 67, nr 11155)

·          Storå hytta. En gammal hytta i Järnbäraland. – ÖK 1923 9/11. (Del 2:2, sid 67, nr 11161)

Pj Textil hantverk och industri

·          Thormann Elisabeth. Textil slöjd i Örebro län (Västmanlandsdelen). Örebro 1918, 14 s. (Del 2:2, sid 70, nr 11220)

Pkc Skohantverk, skoindustri

·          Müller R. Tvåhundratusen skopar årsfacit före nedläggelser i Lindesberg. – BP 1970 14/10: ill. (Del 2:2, sid 72, nr 11295)

Pma Bränslen och sprängämnen

·          Müller R. Han har en mila vid stugan för att känna lukten från flydda tider. – BP 1970 4/11: ill. – Karl Gustaf Gustafsson, Öskebohyttan. (Del 2:2, sid 72, nr 11306)

Ppb Husbyggnad

·          Lindesberg. Mer än 1 000 nya rum i Lindesberg de senaste 5 åren. – BP 1936 6/11. (Del 2:2, sid 75, nr 11396)

·          Sråssa. Nytt femvåningshus i Stråssa med gruvstuga för nära 400 man. – BP 1958 27/1: ill. (Del 2:2, sid 76, nr 11402)

Ppbdc Byggnader för allm ändamål.

·          Ramsberg. Nytt kommunalhus i Ramsberg. – BP 1958 14/2, 17/2: ill. (Del 2:2, sid 78, nr 11479)

Ppbdö Byggnader för särsk ändamål

·          Skolbyggnader. Stråssa. [---] Stråssa skola. – BP 1964 17/11: ill. (Del 2:2, sid 79, nr 11517)

Ppca Vägbyggnad

·          Storå. Kindstedt J. Riksvägsförslaget genom Storåområdet. – BP 1953 18/12. – Riksväg nr 60. (Del 2:2, sid 81, nr 11583)

Ppda Vatten och avlopp

·          Lindesberg. Man skrev 1906 och Lindesberg fick vattenledning. – BP 1966 26/3. (Del 2:2, sid 85, nr 11609)

Pr Transportmedel och kommunikationer

·          Pihl H G. Samfärdseln. Forvägarna. Järnvägarna. – Ekeberg G, Hasselblad i & Pihl: H G Västra Västmanland, 1922, 166-172; ill. (Del 2:2, sid 86, nr 11708)

Pra Landsvägsfordon och -trafik.

·          Utredning angående skjutsningsskyldigheten inom Örebro län. / Robert Montgomery-Cederholm (m.fl). Örebro 1865 4:o. 10 s. (Del 2:2, sid 86, nr 11715)

Prab Motorfordonstrafik

·          Lindesberg. Müller R. Att vara droskägare på 20-talet. – BP 1969 13/2: ill, i NA 18/3. (Del 2:2, sid 87, nr 11745)

Prb Järnvägstrafik

·          4. Särsk järnvägslinjer. Kloten-Bånghammars jv (nedlagd 1934). Lindkvist H. Klotbanan en unik järnväg som blir förnäm landsväg. [Sign] Håge. – BP 1932 8/7. (Del 2:2, sid 90, nr 11845)

·          4. Särsk järnvägslinjer. Kloten-Bånghammars jv (nedlagd 1934). Kloten-Bånghammar blir landsväg. – Skogen 20 (1933), s 353. [Sign] Pablo. (Del 2:2, sid 90, nr 11846)

Ps Brandteknik: eldsvådor

·          Lindesberg. 1688. När röde hanen gol i Lindesberg. – BP:s jubileumsnummer 1943, s 5; ill, - 1688 och 1869 års eldsvådor. (Del 2:2, sid 94, nr 11965)

·          Lindesberg. 1869 11/4 Andersson AG. Kyrkbranden i Lindesberg. – BP:s julläsn 1927, s 3; ill. (Del 2:2, sid 94, nr 11966)

Pu Datamaskiner

·          Johansson Sven-Gunnar, Sex datamaskiner i länet. – ÖK 1969 27/3: ill. (Del 2:2, sid 95, nr 11982)

Q Ekonomi och näringsväsen

Qafb Finansförvaltning

·          Helander N. När skatteuppbörden hölls i församlingssalen. – KJ 29 (1958) s 15, 30: ill. (Del 2:2, sid 98, nr 12054)

Qc Hem och hushåll

·          Friman M. Husmoderns dagliga gärning är av stor betydelse för en effektiv jordbrukshushållning. – ÖD 1938 5/3. – Hos Anna Ottilia Nilsson, Kolartorpet, Kopparberg. (Del 2:2, sid 98, nr 12058)

Qcc Kläder och sömnad

·          Lundh E S. Vävstolarna dunka flitigt i våra bygder. [Sign:] ESL. – NT 1937 13/5. (Del 2:2, sid 99, nr 12073)

·          Aspa vävstuga. [Sign:] –e –n. – AT 2/3. (Del 2:2, sid 99, nr 12074) [Sannolikt Aspa i Närke/ML]

Qd Lantbruk

·          Nyberg J. Jordbruksförhållanden i Lindes, Ramsbergs och Kopparbergs bergslager, jemte några råd i mjölkhushållningen af R Cederborgh. Örebro 1863. 20 s. (Del 2:2, sid 99 & 100, nr 12088)

·          Andersson Karl [Björkäng]. När hyttorna lades ned … blev bergsmannen istället en driftig och modern jordbrukare. – BP:s jubileumsnummer 1942, s 46, 48. (Del 2:2, sid 100, nr 12114)

2. Jordbrukets föreningar

·          Ramsberg (12/2 1934). Ramsbergs RLF-förening firade 10-årsjubielum. – BP 1944 16/2. – 25 år: 1959 10/4. (Del 2:2, sid 102, nr 12156)

3. Lokalt

·          Ramsberg. Finnhammar N. Moderna jordbruksmaskiner betalar sig anser ägaren till Hägernäs gård. [Sign:] Per Plex. – BP 1938 26/3 s 4-5: ill. Int m Harald Eriksson. (Del 2:2, sid 103, nr 12190)

·          Ramsberg. Andersson Linnart (Lennart?). Ett välskött bergslagsjordbruk med rationell betesdrift och saftfodersproduktion. Bergsmannen Anders Gustaf Anderssons jordbruk i Västra Löa, Ramsbergs socken. – ÖD 1938 16/4. (ÖD:s jordbruksserie 5) (Del 2:2, sid 103, nr 12191)

Qdfl Pälsdjur

·          Ramsberg. Chinchillachampion i Ramsbergsfarm. – BP 1969 24/1: ill. (Del 2:2, sid 109, nr 12323)

Qef Prydnadsväxtodling, dendrologi, parker

·          Närke ett jätteträdens landskap, smålandsek dock landets största. [Sign:] Carlo. – ÖK 1958 25/7. (Del 2:2, sid 110, nr 12374)

·          Finnerödja. Carlson Mauritz. Vårdträden vid lilla Ramsnäs. – Kring minnet av Gustaf Neander, Sthlm 1942, s 135-142: ill. (Del 2:2, sid 111, nr 12396)

Qf Skogsbruk

·          Johansson Johan [i Noraskog]. Anteckningar om rekognotions- och grufskogarna. – Noraskogs arkiv, 2, 1893, s 209-280. – Även fr andra län. (Del 2:2, sid 112, nr 12424)

·          Grönbo revir. Andersson Hjalmar. Cirka 200 milor kolas på Grönbo revi. [Sign:] Elo. – BP 1941 19/11. Bergslagsnr, s 8: ill. (Del 2:2, sid 113, nr 12461)

·          Grönbo revir. Lundh E S. Storartad utveckling på Grönbo kronopark. [Sign:] ESL. – NT 1942 26/2. – Int m Hilmer Zetterberg (f 1879). (Del 2:2, sid 113, nr 12462)

·          Grönbo revir. Söder H. Maskinjättar på kavelbroar, stensprängarlag på jeep bryter nya vägar i Grönboskogar. – BP 1950 14/6: ill. (Del 2:2, sid 114, nr 12463)

·          Grönbo revir. Skogskolningen upphör i Grönbo flerhundraårig tradition bryts. – BP 1959 2/9: ill. (Del 2:2, sid 114, nr 12464)

·          Hallsberg. Johansson Sven-Gunnar. Skottåret blev kottåret. Fröproduktionen i Hallsberg slår rekord. – ÖK 1968 21/3. (Del 2:2, sid 114, nr 12465)

·          Karlskoga. 70-talet skogsägare i Karlskoga har nu bildat skogsbruksområde. – LP 7 (1956):42, s 1, 12: ill. (Del 2:2, sid 114, nr 12472)

·          Klotens revir. Från Klotens skogar och kronopark. [Sign:] –t. – ÖK 1929 6/7. (Del 2:2, sid 114, nr 12473)

·          Klotens revir. Müller R. Arrendedöd men full skogsrusch inom produktiva Klotens revir. – BP 1958 29/11: ill. (Del 2:2, sid 114, nr 12474)

·          Klotens revir. Holm L. Rationalisering kommer att minska Klotens revirmanskap. – BP 1964 28/8: ill. (Del 2:2, sid 114, nr 12475)

·          Ramsberg. Hedemann-Gade E K G. Några skogsträd med stamlika grenar. – Skgsvet förens: tidsk 7 (1909) s 51-52. – Följdskrift: Sylvén N. Om skogsträd…, s 184. – Vid Ramsbergs kyrkoherdeboställe. (Del 2:2, sid 114, nr 12489)

Qga Jakt

·          Bergström K J. Hvar sköts Nerikes sista björn? – Fauna och flora 7 (1912) s 145. (Del 2:2, sid 116, nr 12524)

·          Adlers T. Några minnen från de kungliga älgjakterna. – Jaktsignalen 8 (1950): 4, s 5-16. – Villingsberg, Grönbo, Garphyttan. (Del 2:2, sid 117, nr 12562)

·          Palmqvist A. Glimtar från den tid då björn och varg härjade i våra bygder. – GoHT 1959 8/7. (Del 2:2, sid 117, nr 12579)

·          Bergslagen, allmänt. När den sista björnen i Lindes och Ramsbergs socknar fälldes. – BP:s julläsning [150 B] 1931 s 3. (Del 2:2, sid 118, nr 12601)

·          Bergslagen, allmänt. Sist björnjakten i Linde-Ramsberg. – BP 1952 4/4 – 1857. (Del 2:2, sid 118, nr 12604)

·          Bergslagen, allmänt. Rudberg I. Bergslagen – kungajaktsbygden framför andra. [Sign:] Rud. – ÖD 1953: Kunganr s 53. (Del 2:2, sid 118, nr 12605)

·          Bergslagen, allmänt. Müller R. Där storskogen och älgdrevet går. – BP 1961 11/10: ill. (Del 2:2, sid 118, nr 12607)

·          Bergslagen, allmänt. Müller R. Kungliga älgjägare i Bergslagen [---]. – BP 1969 1/10: ill. – Även art 2/10 (av Patrik Uhlman) samt 3/10, 4/10. – Int m kronprinsen, sedermera kung Carl XVI Gustaf. (Del 2:2, sid 118, nr 12609)

·          Grönbo revir. Berglund H. Den kungliga älgjakten på Grönbo. – Förf:s … Och lommen ropar över ensliga vatten. Sthlm 1941, s 34-46. – Även en uppsats om fiske i Morskogasjön, Ramsberg, s 32. (Del 2:2, sid 118, nr 12622)

·          Grönbo revir. Zetterberg H. a] Konungen har 40 år jagat älg på Grönbo. – BP:s jubileumsnr 1942, s 52, 54-55: portr. – Gustaf V. (Del 2:2, sid 118, nr 12623)

·          Grönbo revir. Zetterberg H. b] Kung Gustafs älgjakter på Grönbo revir. – Sv jakt 81 (1943), s 231-237. (Del 2:2, sid 118, nr 12624)

·          Grönbo revir. Eriksson Sven Magnus. Kungabesöket i Grönbo storstilad folkfest. [Sign:] SME. – BP 1947 26/9. (Del 2:2, sid 118, nr 12627)

·          Klotens revir. Tham V. Ett och annat om elgjagten vid Kloten. – Sv jägarförb:s nya tidsk 20 (1892), s 70-71. (Del 2:2, sid 120, nr 12681)

·          Klotens revir. Tigerhielm A. En elgjagt vid Kloten. [Sign:] Ad T-m. – Sv jägareförb:s tidskr 35 (1897), s 21-25. (Del 2:2, sid 120, nr 12682)

·          Klotens revir. Tigerhielm Fr. Elgjagten vid Kloten hösten 1901. – Idem [Sv jägareförb:s tidskr], 40 (1902), s 58-63. (Del 2:2, sid 120, nr 12683)

·          Klotens revir. Kronprinsens jakt på Kloten år 1903. – Järnbäraland 1903:3, s 33-37: ill. Kronprinsen Gustaf, sedermera Gustaf V. (Del 2:2, sid 120, nr 12684)

·          Klotens revir. Tigerhielm S E. En älgjagt vid Kloten 1881. – Sv jägareförbs:s tidsk 48 (1910), s 391-392. (Del 2:2, sid 120, nr 12685)

·          Klotens revir. Tham V. En älgjakt vid Kloten 1896. Jaktsignalen 6 (1948):3, s 17-20. (Del 2:2, sid 120, nr 12686)

·          Klotens revir. Bergstad A. Järv i Bergslagen. – Idem [Jaktsignalen] 23 (1966): 2, s 13-16. (Del 2:2, sid 120, nr 12687)

·          Ramsberg. Berglund W. Om elgarne och elgjagten i trakten af Ramsberg. – Sv jägarförb:s nya tidskr 18 (1880), s 94-95. (Del 2:2, sid 121, nr 12714)

·          Ramsberg. Klinckowström A. Ett lyckligt dröjsmål. Motiv från en älgjakt i Ramsberg på 1890-talet. – Jaktsignalen 11 (1953): 3, s 7-19. – Tid tr i Jägaren 1896. (Del 2:2, sid 121, nr 12715)

·          Ramshyttan. Hedberg H. Älgjagter med tur och otur. – Sv jägareförb:s tidsk 50 (1912), s 39-49. (Del 2:2, sid 121, nr 12716) [Kan avse Ramshyttan i Nora/ML]

·          Ramshyttan. [Wibling H]. En dag i älgskog. På jakt i Ramshyttemarkerna. – ÖD 1930 15/10. (Del 2:2, sid 121, nr 12717) [Kan avse Ramshyttan i Nora/ML]

·          Ramshyttan. Nilsson Ture. Lockskytte på hök och räv. – Bergslagernas Jägargilles årsbok 1943, s 63-67. (Del 2:2, sid 121, nr 12718) [Kan avse Ramshyttan i Nora/ML]

·          Vasselhyttan. Larsson Algot. Sista björnen i Vasselhyttan fälldes för jämnt 100 år sedan. [Sign:] Sverker. – BP 1955 26/1. (Del 2:2, sid 122, nr 12738)

Qgb Fiske

·          Ramsbergs fiskevårdsförening. (1939). Fiskevårdsförening bildad i Ramsberg. – BP 1939 10/2. (Del 2:2, sid 123, nr 12763)

·          Bergslagen. Lindkvist H. Klotens och Grönbo revir fiskarnas paradis. [Sign:] Håge. – BP 1948 27/10. (Del 2:2, sid 124, nr 12796)

·          Kloten. Klotentjärnarna. Fiskerivetenskapliga undersökningar… /G Alm, T Freidenfelt, A G Hannerz m fl. Sthlm 1921. 144 + 8 s + 7 pl. Kartor. = Medd f K Lantbruksstyrelsen. 232:14. (Del 2:2, sid 126, nr 12854)

·          Kloten. Röhlander B. Drömlandet för fiskare. – NA 1967 17/6: ill. (Del 2:2, sid 126, nr 12855)

·          Kloten. Gustafson Bertil. Malingsbo-Kloten – skoglig bruksbygd. / Bertil Gustafson & Bo Rosén. – Förf:as Välkommen i markerna. Svealand. Sthlm 1969 s 32-38: karta. (Del 2:2, sid 126, nr 12856)

Qis Marknader och torghandel

·          Lindesberg. Torghandeln förr och nu. – ÖK 1922 10/11. (Del 2:2, sid 131, nr 13015)

·          Lindesberg. Forna tiders marknader i Linde. [Sign:] Kråkberg. – ÖK 1929 25/11. (Del 2:2, sid 131, nr 13016)

·          Lindesberg. Lindström G O. Lindemarknader omkring sekelskiftet. [Sign:] L. – BP 1933 13/9. (Del 2:2, sid 131, nr 13018)

·          Lindesberg. Blomberg D. Lindes marknad. – BP 1934 19/9 s 3-4. – Omtr i förf:s Bergsmän och borgare, 1936, s 75-83. (Del 2:2, sid 131, nr 13019)

Qjf Postväsen och filateli

·          Lindeberg. Då postmästarsysslan i Lindesberg gick i arv. Hustrun Margareta Andersdotter stadens förste postmästare. – BP 1945 29/1. (Del 2:2, sid 133, nr 13076)

Qm Turism, hotell, restauranger, kaféer, konditorier

1. Regionalt

·          Finnhammar N. Jungfruligt land för turisterna. – ÖK 1956 17/3, s 17, 27. (Del 2:2, sid 133, nr 13096)

·          Jonasson Ing-Britt. Så här säljer man länets kommuner. – ÖK 1965 17/7. (Del 2:2, sid 134, nr 13102)

2. Lokalt

·          Fellingsbro. Sprithandel på gudstjänsttid gav biskop slit i Fellingsbro. – NA 1958 2/1: ill. (Del 2:2, sid 134, nr 13116)

·          Kloten. Walters PUB. Müller R ”I Calle Roslagen, Calle famn…”. – BP 1970 22/8: ill. (Del 2:2, sid 135, nr 13154)

·          Lindesberg. Lindesberg som turistort. [Sign:] Börje. – NT 1937 16/7. (Del 2:2, sid 136, nr 13175)

Qz Särskilda företag (Alfabetisk svit)

·          Forshammars bergverk, Ramsberg (1927). Ericsson Bertil. Forshammars Bergverk i Allmänningbo, företag utan avsättningsbekymmer. [Sign:] Berer. – LP 11 (1960):50 s 10: ill. (Del 2:2, sid 146, nr 13489)

·          Forshammars bergverk, Ramsberg (1927). Forshammars bergverk investerar… – BP 1962 10/2: ill. (Del 2:2, sid 146, nr 13490)

·          Forshammars bergverk, Ramsberg (1927). Tiodubblad brytning på 40 år vid Forshammars bergverk. – BP 1967 12/9: ill. (Del 2:2, sid 146, nr 13491)

·          Gammelbo bruk. Thyselius E. Gammelboverken. – Förf:s Släkten Thyselius. [---], 1909, s 120-139. (Del 2:2, sid 146, nr 13512)

·          Gammelbo bruk. Heijkensköld Syster. Gammalbo. – Förf:s En bergsmanssläkts historia, 1933, s 294-301: ill. (Del 2:2, sid 146, nr 13513)

·          Granhult Ramsberg. Heijkensköld Syster. Granhult. – Förf:s En bergsmanssläkts historia, 1933, s 301-304: ill. (Del 2:2, sid 146, nr 13544)

·          Kid-produkter AB (1950) Lindesberg. Plastföretag i Lindesberg utökar sin Produktion. – BP 1968 26/6. (Del 2:2, sid 155, nr 13788)

·          Kloten (1600-t – 1941) Ramsberg. Heijkenskjöld Syster. Kloten. – Förf:s En bergsmanssläkts historia, 1933, s 363-365: ill. (Del 2:2, sid 155, nr 13798)

·          Kloten (1600-t – 1941) Ramsberg. Smith T. Kloten – bruket som stod fadder åt Grängesbergsbolaget. Malm 8 (1059):1, s 13-17. (Del 2:2, sid 155, nr 13799)

·          Löa hytta (1300-1907). Järn såldes från Löa Hytta ända till Siam. [Sign:] S. – BP 1940 13/11. (Del 2:2, sid 160, nr 13957)

·          Löa hytta (1300-1907). Råssjö G. Minnesmärke över svunnen tid. – NA 1964 17/7: ill. (Del 2:2, sid 160, nr 13958)

·          Löa kvarn (1846). Kvarnhistoria från Löa-byn. – BP 1957 5/6: ill. (Del 2:2, sid 160, nr 13959)

·          Ramsbergs bruk (1810). Beckman K. Ramsbergs bruk och dess ägare. 1810-1910. / K Beckman & A Bäckström. Linköping 1910. 64 s + 1 pl. (Del 2:2, sid 164, nr 14088)

·          Ramsbergs bruk (1810). Bergshyttan i Ramsberg. [Sign:] Valonson. – Blad f Bergshandteringens vänner 19 ( 1928/30) s 179-183. (Del 2:2, sid 164, nr 14089)

·          Ramsbergs bruk (1810). Söder H. Ramsbergs bruk utvidgar och moderniserar. [Sign:] Sö. – BP 1950 16/6: ill (Del 2:2, sid 164, nr 14090)

·          Ramsbergs byggnadssnickerier. Persson Rune. Fritidsproduktion i Fritidsland. – BP 1969 9/5: ill. (Del 2:2, sid 164, nr 14091)

·          Ramsbergs möbelsnickeri. Persson R. Sex möbelsnickare gick samman och gav kyrkbyn en industri. – BP 1970 30/12. (Del 2:2, sid 164, nr 14092)

·          Ramshytte bruk. Jansson E Alfred. Ramshytte bruk genom tiderna. – Blad f Bergshandteringens vänner 34 (1960/61) s 429-520: portr. (1961) – Även utg sep Sthlm 1961. 93 s: ill. (Del 2:2, sid 165, nr 14093)

·          Stråssa Gruve AB (1400-t-1933, 1959-81). Ekerot G. Stråssa. – Sv industriella verk och anläggningar 12 (1921/25) s 31-35:ill. (Del 2:2, sid 169, nr 14237) Med flera texter

·          Vasselhyttans mejeri. Vasselhyttans mejeri får ny uppgift i bygdens näringsliv. – BP 1947 21/5: ill. (Del 2:2, sid 174, nr 14412)

R Idrott, lek och spel

Ra Idrott och sport

·          Ramsberg. Ahlström L-G. Mässan i Ramsberg fyrtio år. – BP 1968 26/7: ill (Del 2:2, sid 180, nr 14587)

Rbg Vintersport

·          Bergslagen. Müller R. Bergslagen vintersportens Mecka. – BP 1969 11/1: Karta. (Del 2:2, sid 181, nr 14620)

·          Kloten. Ericsson Bertil. Hemma hos Åkerströms i Kloten. [Sign:] Bere. – LP 11 (1960):1, s 9: ill. – Åke Åkerström. (Del 2:2, sid 181, nr 14635)

Rbo Friluftsliv

1. Regionalt

·          Lindkvist H. Fasta campingplatser i Södra Bergslagen. – BP 1933 23/7. (Del 2:2, sid 1821, nr 14647)

·          Hartzell Å. En satsning som gett resultat. – BP 1967 21/7 s 1, 16: ill. – Malingsbo Kloten. (Del 2:2, sid 182, nr 14649)

·          Berlman Kerstin. Bergslagens sovande vildmark blir mellansvenskarnas fritidsparadis. – ÖK 1967 9/8. – Malingsbo Kloten. (Del 2:2, sid 182, nr 14650)

·          Berlman Kerstin. Skogsbyn där 3 milj skall få chans att andas. – ÖK 1967 5/9. – Kloten. (Del 2:2, sid 182, nr 14651)

·          Schröder J-O. Ett jättestort fritidsland bevarar den fasta bebyggelsen. – BP 1968 5/10: ill. – Malingsbo Kloten. (Del 2:2, sid 182, nr 14652)

·          Arvidson Birger. Fritidsland Bergslagen. – Turist 37 (1969): 2, s 19-21: ill. (Del 2:2, sid 182, nr 14653)

·          Jonsson Göran. Trelänsutredningen. – Turist 37 (1969): 2, s 22-23. (Del 2:2, sid 182, nr 14654)

·          Janlöv C-E. Friluftsområdet Malingsbo-Kloten. Turist 37 (1969): 2, s 24: ill. (Del 2:2, sid 182, nr 14655)

2. Lokalt

·          Ramsberg. Persson Rune. a] Sandplage för tusental vid nya Ramsbergsbaden. – BP 1968 31/7: ill. – Ölsjöbadet. (Del 2:2, sid 183, nr 14672)

·          Ramsberg. Persson Rune. b] Fritidsparadis vid Sörsjöns strand. – BP 1968 1/8: ill. (Del 2:2, sid 183, nr 14673)

Rbz Särsk idrottsföreningar, sällskap,, idrottsplatser

·          Kloten. Klotens IF (1945). Jubilerande förening gjorde Kloten välkänt. – BP 1960 18/11. (Del 2:2, sid 186, nr 14768)

·          Kloten. Klotens IF (1945). Karlqvist K G. Klotens IF i förliga vindar. – BP 1970 26/5. (Del 2:2, sid 186, nr 14769)

·          Lindesbergs kägelklubb (14/2 1884). För 70 år sen började de men kloten rullar än. – BP 1954 18/10: ill. – 80 år: ÖK 1964 21/5. (Del 2:2, sid 188, nr 14823)

·          Ramsberg. Ramsbergs IF (25/2 1927) Ramsbergs IF 25-årsjubilerar. – BP 1952 26/11. (Del 2:2, sid 189, nr 14853)

·          Ramsberg. Ramsbergs pistol och sportskyttar (RPSK 1936). Ramsbergs pistolskyttar firar 15-årsjubileum. – BT 1951 5/4, BP 6/4. – 30 år: 1966 21/3. (Del 2:2, sid 189, nr 14853)

·          Ramsbergs skytteförening (1964, tid Ramsbergs skarpskytteförening). RSF fyller 20 år. – BP 1954 12/3. (Del 2:2, sid 189, nr 14855)

·          Ramsbergs skytteförening (1964, tid Ramsbergs skarpskytteförening). Persson Rune. Gevärskytte i Ramsberg har anor från 1800-talet. – BP 1969 7/7: ill (Del 2:2, sid 189, nr 14856)

·          Ramsbergs skyttegille (1897). Gisslande J W. Glimtar från Ramsbergsskyttets 50 år. – ÖD 1947 29/9. (Del 2:2, sid 189, nr 14857)

·          Vasselhyttan. Vasselhyttans Fritidsklubb. Vasselhyttans Fritidsklubb söker ”drömslott”. – BP (Del 2:2, sid 190, nr 14873)

Rc Lek och dans

·          Löa. ”Drefdansen”. En gammal folkbild ur bergslagslifvet. [Sign:] Bergsman – Järnbäraland 1903 s 12-14. (Del 2:2, sid 191, nr 14902)

Rh Scoutrörelsen

·          Lindesbergs scoutkår (1910). Söder H. Lindesbergs scoutkår i ny lokal har ledareproblem. [Sign:] Sö. – BP 1950 17/2: ill. – 50 år: – Art i BP 1960 28/11. (Del 2:2, sid 192, nr 14922)

S Krigsväsen

Sk Frivilligt försvarsarbete

·          Ramsbergs lottakår (1940). Ramsbergslottorna 25-årsjubilerade. – BP 1965 13/10: ill (Del 2:2, sid 195, nr 14979)

U Naturvetenskap

Ubag Luftfuktighet

·          Grip H. Snösmältningsperioden i Kloten. Upps 1970. 3-betygsuppsats. Upps univ [Manuskr.] (Del 2:2, sid 199, nr 15081)

Ubci Lantmäteri

·          Mörtsell O. a] ”lex Ljusnarsberg” skall bringa ordning och reda i socknen. – BP 1946 20/3. Storskifte ägde aldrig rum. (Del 2:2, sid 200, nr 15106)

·          Mörtsell O. b] Fastighetsförhållandena i Ljusnarsberg. 1-4. – BP 1946 (1) 20/3 se ovan, (2) 3/4, (3) 8/4, (4) 20/4. (Del 2:2, sid 200, nr 15107)

Ud Geologi

·          Ekeberg G. Inlandsisen [i V:a Västmanland]. – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl H G. Västra Västmanland 1922, s 13-15: ill. (Del 2:2, sid 201, nr 15128)

·          Pihl H G. Berg och jord [i V:a Västmanland]. – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl H G. Västra Västmanland 1922, s 10-13: ill. (Del 2:2, sid 201, nr 15129)

·          Kloten. Lundqvist G. Klotentjärnarnas sediment. Sthlm 1938. 49 s: ill. – SGU Ser C 414. Årsbok 32 (1938):4. (Del 2:2, sid 202, nr 15157)

Udag Historisk geologi

·          Cleve von Euler Astrid. b] Några drag i Bergslagsnaturen, som utformats av forntidens Östersjö. – Örebro läns naturskyddsfören:s årsskr 1932, s 49-59. (Del 2:2, sid 205, nr 15225)

Udu Mineralogi

·          Stråssa. Geijer P. Stråssa och Blanka järnmalmsfält. Geologisk beskrivning. Sthlm 1927. 48 s + 5 pl. – SGU Ser Ca 20. (Del 2:2, sid 208, nr 15308)

Udxb-Udxe Förekomster av malmer och byggnadssten

·          Magnusson Nils H. a] Bergslagens roll i vår malmförsörjning. – BP 1940 3/2, s 4-5. (Del 2:2, sid 209, nr 15329)

·          Magnusson Nils H. b] Inom Bergslagspostens spridningsområde ligger ett av vårt lands mest betydande järngruvedistrikt… – BP:s jubileumsnummer 1942, s 15-16. (Del 2:2, sid 209, nr 15330)

2. Lokalt

·          Ljusnarsberg (!). Tegengren F R. Leijel- (Leja)gruvans kopparmalmsförekomst. – Sveriges ädlare malmer o bergverk, 1924, s 236-237: karta. – Nedlades 1919. – Leja-kärrets sed naturreservat, – BP 1981 3/4. (Del 2:2, sid 210, nr 15360)

·          Ramsberg. Håkansboda koppar-(kobolt-)-malmsgruvor. – Sveriges ädlare malmer o bergverk, 1924, s 233-234: karta. (Del 2:2, sid 211, nr 15367)

·          Stråssa. Underjordisk kartläggning av gammal gruva i Stråssa. – BP 1955 9/9: ill. Håkansboda gruva. (Del 2:2, sid 211, nr 15379)

Ueb Fysisk antropologi

·          Hasselblad I. Bergslagsfolket. Ett folk av tre raser. – Ekeberg G, Hasselblad I & Pihl H G, Västra Västmanland, 1922, s 137-138: ill. (Del 2:2, sid 213, nr 15415)

Uf Botanik

·          Weimarck H. De nordiska ekarna. – Bot notiser 1947, s 75, 61 ff. (Del 2:2, sid 215, nr 15472)

·          Jansson Anton. Ödegårdstomternas örter och träd. – FBOB 5 (1950), s 143-152. (Del 2:2, sid 215, nr 15474)

·          Hidinge. Broddeson Edward. Hällshytte brud. – Örebro läns naturskyddsför:s årsskr 1930, s 124 + 1 pl – Klotgran v Hällshyttans gård. (Del 2:2, sid 216, nr 15510)

·          Kloten. Hannerz A G. Klotentjärnarnas allmänna naturbeskaffenhet och högre växtvärld. – Klotentjärnarna. Medd fr K Lantbruksstyr 232. (1921). (Del 2:2, sid 217, nr 15529)

·          Kloten. Persson G. Några reflexioner vid storfuran å Lubergsåsen. – Jaktsignalen 7 (1949):1, s 24-26. (Del 2:2, sid 217, nr 15530)

·          Snavlunda. Zetterberg B. Ormgran i Närke. – Fältbiologen 10 (1957) s 66. (Del 2:2, sid 217, nr 15553)

Ugf Däggdjur

·          Ramsberg. Eckerbom A. Ramshytte-Cajsa. – Örebro läns jaktvårdsför:s årsskr 1926, s 88-91. (1927). (Del 2:2, sid 222, nr 15696)

Ugg Fåglar

·          Stjärtand. Forsberg B. Strjärtand (Anas acuta). – Vår fågelvärld 19 (1960), s 246. – Ramsbergs sn. (Del 2:2, sid 233, nr 16015)

Uh Naturvård, naturskydd

·          Roseen S a] Fridlysta fr o m idag: Gullvivan, daldockan. – NA 1970 6/5: ill. (Del 2:2, sid 237, nr 16125)

V Medicin

Vdp Apoteksväsen

·          Ramsberg. (1871-1968) Apotek med anor i Ramsberg har fått välbehövlig mak up. – BP 1952 17/11: ill. – Apoteket Älgen. (Del 2:2, sid 239, nr 16177)

·          Ramsberg. Persson Rune. Ramsbergsapoteket blev aldrig hundra år. – BP 1968 18/9: ill. (Del 2:2, sid 239, nr 16178)

Vpd Medicinalväsen

·          Ramsberg. [Haglund E] Läkarfrågan i Ramsberg. Sthlm 1926, 15 s. (Del 2:2, sid 242, nr 16247)

·          Kåfalla vilohem (1930). Fribaptisternas vilhem vid Kåfalla [---] invigt. – BP 1930 25/6: ill. – 10 år: 1940 26/6: ill. – 20 år: 1950 2/6: ill (av Hjalmar Andersson. (Del 2:2, sid 244, nr 16321)

·          Kåfalla vilohem 25 år. 1930-1955. Minnesskrift utg av Fören Solhem. Lindesberg [tr i Jönköping] 1955. 32 s: ill. (Del 2:2, sid 244, nr 16322)

·          Lindesbergs lasarett (1/1 1868). Lindesbergs sjukhus står nu färdigt efter ombyggnadsarbetet. – BP 1932 8/4. (Del 2:2, sid 244, nr 16327)

·          Lindesbergs lasarett (1/1 1868). Etthundra år sedan Lindesberg fick sitt första sjukhus. – BP 1968 3/5: ill. (Del 2:2, sid 244, nr 16336)

·          Loka brunn (Kungl gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 1720) Victorin E. a] En kort berättelse om den i Wärmland [!] och Grythyte sokn belägna, och för några år sedan upfundna Looka Hälsobrunn med de omständigheter [---]. Sthlm 1727, 58 s. (Del 2:2, sid 245, nr 16341)

·          Loka brunn (Kungl gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 1720) Heijkensköld D. Vatnet i Loka källa. Sthlm 1770, 1 s. (Del 2:2, sid 245, nr 16344)

Vpz Särsk vårdanstalter: Sjukstugor, lasarett, hälsobrunnar, vilohem

·          Västanåhemmet, Mullhyttan. Asp J-Å. Landets enda vilohem för narkotikaskadade. – ÖK 1967 25/11: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16488)

·          Östanby vårdhem (1943, sed riksanst f utvecklingsstörda, förståndshandikappade). Sjukhem i Gusselby för tuberkulösa. – BP 1943 16/4: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16509)

·          Östanby vårdhem (1943, sed riksanst f utvecklingsstörda, förståndshandikappade). Östanby sjukhem är nu färdigt. [Sign:] S-e. – BP 1944 21/1: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16510)

·          Östanby vårdhem (1943, sed riksanst f utvecklingsstörda, förståndshandikappade). Östanby sjukhem bygger ut för en miljon. – BP 1969 5/6: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16511)

·          Östanby vårdhem (1943, sed riksanst f utvecklingsstörda, förståndshandikappade). Müller R. Östanby vårdhem söker få bort anstaltprägeln. – BP 1970 26/8: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16512)

·          Östanby vårdhem (1943, sed riksanst f utvecklingsstörda, förståndshandikappade). Anderfelt Lenta. Äntligen har männen på Östanby fått en möjlighet att gå i skolan. – BP 1970 24/10: ill. (Del 2:2, sid 249, nr 16513)

Ä Tidningar

·          Lavinen. Organ för socialdemokraternas offensiv i Lindesberg. 1938-1939. Örebro 1938-39. (Del 2:2, sid 251, nr 16539)

Använda förkortningar:

AT = Askersunds tidning
BP = Bergslagsposten
BT = Bergslagernas Tidning
FBOB = Från Bergslag och bondebygd
Förf:s = Angiven författares egen publikation/bok.
GIOBB = Grythyttan i ord och bild
GoHT = Grythytte och Hällefors tidning
KJ = Kumla Julblad
LP = Läns-Posten
NT = Nerikes-Tidningen
PHT = Personhistorisk tidskrift
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon
STÅ = Svenska Turistföreningens årsskrift.
VFÅ = Västmanlands Fornminnesförenings Årskskift
ÖD = Örebro Dagblad
ÖK = Örebro-Kuriren

 
 
 

Tillbaka