Lite av varje om Gammelbo, bygden och folket i en salig blandning

Det finns naturligtvis mycket som skulle kunna rymmas under knappen "Bygden".
Ramsbergsbygdens lokalhistoria har underlag för en helt egen hemsida med många olika avsnitt, men så finns också en hel bok i ämnet, "Ramsberg", av Edvard Matz.

Bäckegruvan
Bäckegruvan
Bäckegruvans gamla skola
Bäckegruvans Kapell - Ramsbergs Baptistförsamling
Siri Johansson - om livet i Bäckegruvan på 1900-talet

 

Allmänt
ProvBo i Ramsbergsbygden
Turismens historia i Ramsbergsbygden
Salig blandning om folk och källor
Präster i församlingen, 1600-1700-tal

       
     

Övrigt
Gunnar Fredrikssons lokala texter

Bengt Antonsson om kolning i milan
Karta över Sveriges järnvägsnät 1880

 

Andras lokala sidor
Svenska kyrkan i Ramsberg
Ramsbergs socialdemokrater
Föreningen Ramsberg - en bygd i Bergslagen


Husnamn i Gammelbo. Min skiss från scouttiden ca 1990. Klicka för större bild.
Gammelbo före 1952. Vykort från Gunne Ramberg
Gammelbo före 1952. Vykort från Gunne Ramberg.
                 
       
       

Litteraturtips i bokstavsordning på titeln.

 1. Arkiv för nordisk filologi, Volym 17, 1901, (sid 71 om att namn på -hult ofta är bildade av ord för lövträd) Google böcker.
 2. Beskrifning öfver Sveriges Rike, Volym 1, Av Carl Wilhelm August Tham (Örebro län), Google böcker.
 3. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, Volym 20, 1906 (Sjönamnet Glien), Google böcker.
 4. Den lustgård som jag minns, Av Frans Gunnar Bengtsson, 1953 (sid 157 om tvåstavigt uttal på Glien), Google böcker.
 5. Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Volym 5, 1864, (sid 414 om Glien och 1 mantal kappelansgård), Google böcker.
 6. Konungariket Sverige: delen. Svealand, Av Magnus Mauritz Höjer, 1875 (sid 288 om Gammelbo gård). Google böcker.
 7. Kyrkohistorisk Årsskrift, Volymer 20-22, 1919 (sid 217 "Vid visitation år 1629 i Ramsberg befinnes klockaren Per Jonsson hafva såsom bol : ett torp i skogen...") Google böcker.
 8. Meddelande, Utgåvor 34-39, Av Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner, 1967, (sid 57, "Ur ett familjearkiv i Ramsberg" - om Granhult) Google böcker.
 9. Svenska adelns ättar-taflor utgifna: Graufelt från Dal-Mörner af Tuna, Av Gabriel Anrep (i.e. Johan Gabriel), 1861, (sid 224 om Heijkensköldsätten) Google böcker.
 10. Östanbysläktens arkiv (vid Gusselby) är deponerad hos Lindesbergs museum, Östanby.
 11. xxx
           
         

Sidan publicerad den 31 okt 2008
Uppdaterad senast den 19 dec 2011