Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna!
 

I vallokalen vid kyrkan var det 174 personer=32,7% år 2006 (mot 183=34,7% år 2002) som lade sin röst för socialdemokraterna, men vi är inte mer än knappt 35 medlemmar, och 5-8 stycken som brukar komma på månadsmötena.
Det är faktiskt en jättehärlig liten förening där det är högt i tak och fullt sjå att faktiskt få tyst på medlemmarna när vi ses. Det är en synnerligen pratglad samling eldsjälar som resonerar om stort och smått i kommunen, landstinget och kyrkan. Ibland även rikspolitiken och EU förståss.

Visan i bakgrunden är "Vi bygger landet" och är hämtad HÄR.

 
Eva-Lena håller noterna åt Lars i ljuset utifrån
 
Birgit, jag, Solveig och Maj-Britt i sångartagen
 
Arne och Gösta föredrog nog att lyssna och njuta av brasan, hellre än att sjunga själva
Sommarfesten 2003 i Rif-kojans dunkla sken när regnet öste ner utanför
Kyrkovalet 20 sep
Rö(s)tade du?
 
Besök vår webb!
 

Valinfo av lokalt intresse finns HÄR

Kommande möten:

Se www.s-info.se/ramsberg

Föreningsmöte hålls företrädesvis 2:a eller 3:e måndagen i månaden på Eriks Livs i Ramsberg kl 19-21, dock sammanfaller 3:e måndagen med fullmäktiges möten. (Kyrkorådet brukar ha möten 1:a måndagen i månaden.)
Nästa möte är publicerat på www.s-info.se/ramsberg, sannolikt på Eriks livs med ingång från baksidan.

Mall för inbjudan till ordinarie föreningsmöten att dela ut kan hämtas här i word eller PDF.
För anslag utomhus fordras vattentålig utskrift, eller inplastad bläckstråleutskrift.

Andra möten:

Arbetarekommunmöten 2010: enligt annonsering i Bergslagsposten (som regel kl 18.00 måndagen före kommunfullmäktige) eller på hemsidan.

Kommunfullmäktige 2010: (se kommunens hemsida på www.lindesberg.se)

Annat aktuellt :

Eftersom Telia från 31 dec 2008 upphör med sin tjänst att hemsidor ingår i ett bredbandsabbonemang så finns denna sida på ny plats och adress: www.gammelbo.se/soc.htm.

Nyheter och mötesuppgifter finns nu på www.s-info.se/ramsberg

Medborgarförslag inskickat i april 2009, om väderskydd vid skolornas hållplatser för skolskjutsar. (word)

Till Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun

I olika dokument, alltifrån från FN:s konvention om barns rättigheter till olika kommunala styrdokument, talas om skyldigheten och vikten av att sätta barnen i centrum. Detta bland annat för att de ska få en sådan uppväxt att de senare i vuxenlivet ska ha positiva minnen av sin ursprungliga hemmiljö. All erfarenhet visar emellertid att det är vad vi som vuxna faktiskt gör som mest påverkar barnen, inte vad som står i olika dokument.

Det är naturligtvis viktigt att det i inriktningsdokument och upphandlingsunderlag för skolskjutsar finns beskrivet alla säkerhetsföreskrifter som behövs för trygga skolskjutsar. Men för de som ska åka skolskjuts är det lika viktigt hur det praktiskt fungerar. Det som får oss att skriva detta medborgarförslag utgår från ett exempel, men vi finner det troligt att det förekommer på fler ställen. När eleverna som ska åka skolskjuts från Storåskolan ska åka hem är de hänvisade till en given plats. De förväntas stå där när bussen kommer för att komma med på bussen. Ibland händer det att barnen får vänta i tjugo minuter innan bussen kommer. Vid platsen finns inget tak att stå under. En snöig eller regnig dag när man får vänta länge på bussen blir man ganska genomblöt. Det blir då en resa hem i blöta kläder. Och för många av barnen i Ramsbergsbygden handlar det inte om att sitta på bussen de tio minuter en bilresa tar mellan Storå och Ramsberg, deras restid är betydligt längre. En del kan dessutom ha en bit att promenera från bussen till hemmet. Dessa barn kan knappast tro att de vuxna försöker skapa soliga minnen av deras uppväxtmiljö.

Kunde det inte rent av vara en lämplig samarbetsuppgift mellan gymnasieskolan och grundskolan att iordningsställa lämpliga tak, i första hand vid de skolor i kommunen där många elever hämtas av skolbussar?

Vi föreslår därför
Att Lindesbergs kommun ser till att det anordnas tak över platser där elever ska vänta på skolskjutsar vid kommunens skolor.

Maria Lagerman
Ramsbergs socialdemokratiska förening

Förslaget blev avslaget i barn- och utbildningsnämnden enligt Nerikes Allehanda den 5 sept 2009. Med hänvisning till kostnaden för alla ställen elever väntar, och trafikrisk om trängsel skulle uppstå samt att om det blir förseningar finns uppehållsrum och korridorer. Nu var inte förslaget "vid alla platser" utan "vid skolor där många elever hämtas av skolbussar" och att det kunde vara ett samarbete med gymnasieskolans behov av träningsobjekt. Hänvisningen till andra utrymmen tyder på att beslutsfattarna inte känner till avstånden mellan busshållplats och korridorer. Trist! Vuxna skulle aldrig utnyttja kollektivtrafik dagligen under såna omständigheter i alla fall.


2009 års genomförda möten:

Vårt årsmöte 2009 genomfördes tisdagen 14 april i församlingsgårdens nedervåning kl 19 då soppa och fika serverades. Dagordningsförslag finns att hämta här i word och den antagna verksamhetsberättelsen finns publicerad här samt kan hämtas i word. Protokoll finns här i word och pdf.

Föreningsmötet 9 mars kom att kretsa kring nomineringar och förberedelse till vårt eget årsmöte samt rapporter om Valarbetet kring kyrkoval och EU-valet. Mötet den 9 feb blev inställt pga sjukdom. Protokoll finns här i word.

2009 års första medlemsmöte var ett offentligt möte måndagen 12 jan, på församlingsgården för ovanlighetens skull, då arbetarekommunens nye ordförande, Bengt Storbacka, pratade med oss om allt mellan himmel och jord: Ramsberg - Linde - Världen.
Vi anslog inbjudan/affisch (word eller PDF). Protokoll finns här i word.


2008 års genomförda möten:

Senhösten ägnade vi åt Rådslag, etapp 2, hämta gärna en presentation av rådslagets två material om kultur och värderingar/politik/religion. (En sammanställning av fas 2 finns att ladda ner HÄR och den första versionen av hela rådslaget finns att hämta HÄR.) Syftet var att vara väl förberedda inför distriktets sammandragning 29 november.

Föreningsmötet onsdagen 15 oktober blev inställt pga för få deltagare, men måndagen 10 november samlades vi på Eriks livs som vanligt. På dagordningen (den informella) stod så småningom att diskutera förslag till nomineringar runt kyrkovalet, frågan om att ordna ett offentligt möte med arbetarekommunens nye ordförande Bengt Storbacka och författarafton med Göran Greider. Vi beslöt att om Föreningen Ramsberg - en bygd i Bergslagen inte ville arrangera en författarafton med Göran Greider med oss som medarrangörer så kan vi arrangera kvällen själva. Vi nominerade till kyrkovalets stifts- och kyrkomöteslistor samt till de valberedningar och valkonferenser som skall arrangeras för att fastställa listorna och stiftets politiska program. Bengt Storbacka ska inbjudas till vår januarimöte och vi fördelade arbetsuppgifterna kring inbjudan, lokal och förtäring. Ingen hade observerat det rådslagsmaterial som skickats ut på mail (se ovan) men alla har möjligheter före 29 nov att inkomma med synpunkter till ordförande att ta med till förtroenderådet. Protokoll finns här i word.

Föreningsmötet måndag 8 sept blev ett litet möte men deltagarna lovade kontakta "sina" medlemmar och berätta om höstens planer att gå igenom etapp två i partiets rådslag. Vi diskuterade kring planerna att bilda gemensam församling med Lindesberg och vikten av att vi har en egen präst som församlingsborna får lära känna som "Ramsbergs präst" i vardagslag och vid de stora helgerna, samt vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Om det sen kan vara olika präster vid de mer ordinära gudstjänsterna kan vara till glädje för de som ofta går i kyrkan.

Sommarfest till ljudet av porlande vatten Monas veranda Hjortronparfait med äkta hjortronsylt
2008 kom kameran åter med på sommarfesten. Årets fest hos Mona slog alla rekord. Efter en härlig paj på lammfärs serverades en sagolikt god hjortronparfait med riktig hemlagad hjortronsylt.

Föreningsmötet måndag 9 juni blev det sista av vårens möten med sommarfest hos Mona.

Föreningsmötet 12 maj blev ett kort möte som mest avhandlade nyheter om och i bygden samt kort planering inför sommarfesten.

Föreningsmöte 14 april kom att bli vårt årsmöte. Protokoll finns här i word och pdf. Antagen verksamhetsberättelse finns att hämta här i word och pdf. Dagordningsförslag finns att hämta här i word.

Vårt årsmöte 2008 blev på grund av arbetarekommunens årsmöte måndag 12 mars förlagt till måndagen den 17 mars på Ramsbergsgården kl 19-20.30. Kvällen kom dock att genomföras utan årsmötesförhandlingar. Mötet inleddes med en offentlig del dit alla intresserade var välkomna för samtal om vår privata energiförbrukning i vardagen, i boendet och transporter. Kommunens två energirådgivare Christer Hultman och Thorbjörn Borg gav en hel del tips och råd. Soppa och bröd serverades till de som anmält sitt deltagande. Affisch att anslå eller dela ut finns i word.

Föreningsmöte måndag 4 feb var på Eriks Livs i Ramsberg som vanligt kl 19-21. Vi planerade inför årsmötet i mars om vilka förslag som ska presenteras och vem som gör vad. Vi hoppas kunna bjuda in till en kväll om energifrågor - vad kan vi som privatpersoner göra för vår miljö? Sen rapporter från de uppdrag våra medlemmar har och att frågan om att i framtiden eventuellt bilda gemensam församling med Lindesberg kommer diskuteras under våren/hösten på församlingsträff/träffar. Protokoll från mötet finns här i word.

Mötesserie om Rådslagsfrågorna blev två möten i januari, planerade decembermöten ställdes in pga sjukdom. Alla möten är på måndagar på Eriks Livs i Ramsberg som vanligt kl 19-21. Protokoll från mötet 8 jan finns här i word, och från 21 jan i word. Summering som skickades int till partiet centralt finns HÄR.

VÄLKOMMEN
Till en liten mötesserie

"RÅDSLAG"
Oavsett om du är medlem eller inte!

Plats: Eriks Livs
Dag: Måndagar kl 19.00

Studiematerialet finns att hämta hos Linda

Fika med tilltugg

Särskild inbjudan/affisch till mötesserien finns här i word eller PDF.

2006 års bygdeprojekt PROVBO:

Vi behöver och har plats för fler människor och företag i vår sägenomspunna bygd.

Här finns kvaliteter för människor som söker lite lugnare tempo och naturnära boende,
med det mesta som hör livet till, för såväl barn som vuxna.

Vår bygd, i Sveriges mesta kommun, är bara 150 minuter från Medborgarplatsen i Stockholm, där ett antal av dess kringboende ca: 100.000 invånare kan bjudas till bygden:

www.provbo.tk

Hämta en karta för "Hära-Nära-Dära" med 30-mingränsen markerad
eller klicka på bilden

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Läs om Kyrkovalet sept 2005

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

tillbaka upp

Kontakta styrelsen:

Ordförande och webmoster: Maria Lagerman. Tel 0581-661955. www.gammelbo.com

Kassör: Birgitta Asp Ericsson, Tel 0581-660083

Sekreterare: Mona Westerlund, Tel 0581-660160

Studieorganisatör: Eivor Karlsson, Tel 0581-660238

Medlemsavgiften till Ramsbergs s-förening har har höjts till 50 kr för 2009 och om de andra instanserna är oförändrade blir summan då 140 kr varav (70 går till partiet, 20 kr till distriktet). Betalas genom administration från centralt håll. För 2010 blir avgiften till vår förening höjd till 60 kr, dvs totalt 150 kr.

För den som är direktansluten medlem i Broderskapsdistriktet är avgiften 75 kr, varav 50 kr går till Broderskapsförbundet och 25 kr till distriktet.

Anmäl dig hos Feministas - ett socialistiskt nätverk för feministisk debatt
Sprid detta vidare till alla dina vänner - kvinnor och män!

tillbaka upp


Skriv gärna inlägg i vår
Gästbok

Sidan uppdaterad den 16 april 2009

Genvägar:
"Nya Internationalen"

Nytt på sidorna:
Den 8 okt 2009: Uppgift om www.s-info.se/ramsberg
Den 16 april 2009: Lagt in 2008 års verksamhetsberättelse för nedladdning. Arkiverat gamla möten och lagt in om vårt medborgarförslag.

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

 

Besökare sen flytt från Telia 18 dec 2009:
Besökare 3 april 2003 - 17 dec 2009 = 3350

Reseräkningar som ska betalas av s-föreningen (excell eller PDF)
Reseräkningar som ska betalas av arbetarekommunen (excell eller PDF)

Välkommen till Ramsbergs socialdemokrater