Lite diverse vi gjort och skrivit...

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna!Visan i bakgrunden är "Elvira Madigan" och är hämtad HÄR.


Arne, Ingegerd och Birgit

Arne, Solveig, Ann-Sofi, jag, Ingegerd, Margareta och Birgit

Birgit, Ann-Sofie, Margareta och Solveig
Bilder från en studiecirkel vi hade under 2002.

Lite av varje

Nytt på sidan: Söndag 9 april. Massa småjusteringar och lagt in verksamhetsberättelsen från 2004 års föreningsverksamhet.
Lördag 8 april 2005. Lagt in våra skrivelser till SiS om Liljendals framtid. Flyttat över sångerna från diversesidan till länksidan.

Om sidan: Har du svårt att komma in på sidan via adressen www.ramsberg.tk så bokmärk gärna den exakta adressen till servern. ".tk" är en toppdomän som erbjuder gratis registrering av domänadresser, men tillförlitligheten är inte så hundraprocentig. Ibland fungerar den helt enkelt inte. Sidan ligger i själva verket på en helt annan adress.

Om snabba nyheter på e-post: Medlemmar i socialdemokraterna i Lindesbergs kommun kan få snabba nyheter levererade via e-post genom den e-postlista som arbetarekommunen har. Klicka HÄR för att anmäla dig! eller hör av dig till webmoster.

tillbaka upp

Insändare angående "Äckelfilmer visas på Roxy", publicerad i Nerikes Allehanda månd 28 maj 2007, inskickad av en av våra medlemmar i föreningen.

Jag märker att jag inte så ofta blir upprörd längre när jag läser tidningen, jag har blivit avtrubbad. Men fortfarande reagerar jag, tack och lov, på sjukt sex och våld. Att visa filmer som "handlar om djursex, självmord och våldtäkt" samt "kannibalism och autentiska scener där djur slaktas framför kameran" tycker jag verkar sjukt alltsammans. Vi förfasar oss över barn, som plågar djur och undrar hur de kan göra hemska saker mot djuren. Vi tycker också det är fruktansvärt när människor tar sitt liv och när någon blir våldtagen. Självklart avskyr vi pedofiler.

Hur ser man då på att det finns människor, som vill visa filmer om sådant? En lärare på Mikaelskolan blev mycket upprörd. Det är glädjande att det fortfarande finns människor som reagerar och som även agerar. Hon påpekar att hon inte är förbannad på arrangören och tycker att han får ha sina åsikter. Jag tycker nog också att han får ha sina åsikter men han bör väl även ta sitt ansvar. Han må väl sitta hemma vid TV:n och titta på video om han vill njuta av den sortens filmer. Han uppger ju att han kan se "något vackert i allt det sjuka".

Föreståndaren på Roxy borde också, enligt mitt förmenande ta sitt ansvar. Istället gömmer han sig bakom yttrandefrihet och tryckfrihet som vanligt i sådana här fall. Han menar också att ungdomar har möjlighet att välja att inte se de här filmerna. Han borde veta att ungdomar inte klarar att alltid välja rätt, det är vi vuxna som har ansvar för att leda ungdomarna in på "rätta" vägar.
Mona Westerlund, Ramsberg

Om Liljendals framtid: Så här löd texten vi skrev i två brev till Statens institutionsstyrelse runt årsskiftet 2004-2005 med anledning av den plötsliga nedläggningen av behandlingshemmet för unga tjejer i bygden.

tillbaka upp

Till SiS Ramsberg 4 feb 2005

Ramsbergs socialdemokrater har återigen haft ett medlemsmöte som har behandlat frå-gan om verksamheten på Liljendal och vill med anledning av besöket från SiS på orten skicka med följande skrivelse till SiS valda styrelse:

Vi begärde i vår skrivelse den 15 december att få del av de offentliga handlingar som visar att ni från SiS har agerat för att verksamheten vid Liljendal skall kunna fortsätta och ni skriver i ert svar den 20 december (Dnr 110-904-04, undertecknat av Daniel Dahlgren på Administra-tiva staben) att: "Det finns inte några skrivelser där SiS agerar för att Liljendals verksamhet skall kunna fortsätta." I skälen till beslutet om nedläggningen anförs att: "Verksamheter som inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning är de som först måste ses över då det ekonomiska läget kräver åtgärder. Den låga efterfrågan som under längre tid drabbat Liljendal, samt SiS ekonomiska situation i övrigt gör avveckling oundviklig."

Må vara att vi inte är insatta i alla ekonomiska transaktioner och förehavanden på vare sig SiS eller Liljendal/Granhult och vi inser att verkligheten inte alltid är så lätt som den kan te sig för en utomstående. Men vi kan inte för en sekund begripa hur SiS i ena stunden anför dålig eko-nomi som skäl till nedläggning och i andra stunden därmed drar på sig en kostnad på 10 mil-joner för att inte få ett enda dugg mer än ett hus som inte förfaller!

Det är i våra ögon totalt ekonomiskt vansinne och vilken normal styrelse som helst som fattar det slags beslut blir avsatta med omedelbar verkan. Till råga på allt så kan ni inte styrka att ni har agerat för att INTE hamna i den situationen.

Har ni råd med 10 miljoner för att få ingenting så har SiS råd med några hundratusen i under-skott årligen för något som kan rädda liv, som kan och har lett till att flera tjejer bytt livsstil som faktiskt både spar dem ovärdigt lidande och dessutom minskar statens övriga kostnader för den kriminalitet det annars i hög utsträckning har ägnat sig åt.

Det måste finnas en hel massa åtgärder ni borde vidtagit med ert ansvar för att dra igång en verksamhet med så höga avvecklingskostnader. Efterfrågan av vård till 12 platser i öppen verksamhet, om än tvångsplacerad, från landets cirka 280 kommuner torde inte vara det fak-tiska problemet, utan möjligen finansieringspolitiken där just öppen verksamhet ska bekostas av kommunerna, men den långt dyrare slutna vården bekostas av SiS helt och hållet. Med lite enkel matematik så torde ni själva spara mer pengar på att finansiera öppen behandlingsform än den dyrare inlåsningsmodell som ni är huvudman för. Eller har det rent av blivit så illa att ni värnar mer om era egna jobb och uppdrag att utföra inom den slutna vården, än att se till att det finns fungerande billigare alternativ? Ska SiS spara pengar så borde ju den samhällseko-nomiskt billigaste vårdformen inte vara den som blir nedlagd? Ni borde ju åtminstone först agera för att spara 10 miljoner i avvecklingskostnader om ni har ont om pengar.

Vi kräver att SiS omprövar sitt beslut omgående och agerar aktivt för att använda de 10 mil-jonerna till vård av utsatta flickor på Liljendal. Vi begär också att få ta del av det beslutsun-derlag som finns i avvecklingsärendets behandling och inför ett omprövningsbeslut.

På uppdrag av Ramsbergs Socialdemokraters medlemsmöte den 20 januari 2005.
Maria Ströman, ordförande

./. Bilaga vårt ursprungliga brev till SiS från den 15 december 2004

Öppet brev till SiS - Statens institutionsstyrelse
för kännedom till Bergslagspostens debattsida

Vi vill att ni tar ert ansvar även för missbrukande tjejer och skrinlägger alla planer på att lägga verksamheten vid Liljendal, Ramsberg, i malpåse. Vi anser att ni måste göra ert yttersta för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta, och vad vi fått höra ännu så länge så verkar det mer vara fråga om en märklig matematik, än omtanke om de tjejer som faktiskt behöver hjälp.

Vid vårt medlemsmöte i veckan diskuterade vi Liljendals framtid och ställer oss verkligen frågande till vad som pågår. Hur kommer det sig att kommunerna är beredda att placera killar på öppna vårdalternativ så till den grad att SIS satsar på att Granhults verksamhet kan utökas. Men den vård som är specifikt inriktad på att hantera tjejernas problem och vägar att nå insikt i hur de ska kunna bryta ett destruktivt liv, den ska läggas i malpåse? Är det verkligen bara kommunernas snedvridna könsprioriteringar det handlar om, eller finns problemet ända upp i statliga myndigheter.

Med våra socialdemokratiska värderingar i grunden så tror vi faktiskt att en vårdform där an-svar och frihet kopplas med metoder för att nå egen insikt i hur man tar vara på sitt eget liv. Frihet och jämlikhet är inga uppnåeliga ideal bakom låsta dörrar.

Har ni själva, och har ni agerat för att få kommunerna att lyssna på de tjejer som varit där? När 10 av 32 elever åstadkommit avgörande förändringar i sin livsföring är det obegripligt att ni funderar på att lägga ner.
Samtidigt som det pågår en intensiv debatt om våld mot kvinnor väljer ni att lägga ner en verksamhet som riktar sig till de kanske mest utsatta kvinnorna - unga tjejer i missbrukarkret-sar.

En placering i malpåse kostar ochså pengar, och är en kapitalförstöring av de investeringar som skett som en privatperson överhuvudtaget inte kan ägna sig åt. Är det inte bättre att an-vända "malpåse"-pengarna (som uppenbarligen finns för något som inte ger någon som helst nytta!) och använder dom för att minska kostnaderna för kommunerna så dom kan placera elever på alla de platser som finns?

Liljendals verksamhet, och Granhult självfallet, har ett stort stöd i bygden. Vi är övertygade om att det är av ömsesidig nytta, inte för verksamheten i sig, utan för dom ungdomar som behöver den. Vi har sett att dom gör ett bra jobb med ungdomar som behöver hjälp. Verksam-heten behöver oss lika mycket som vi i bygden behöver ha verksamheten kvar. Det ger under-lag för vårt vardagliga liv.

Vi är fräcka nog att åberopa våra medborgerliga rättigheter och begär att få ta del av de of-fentliga handlingar som visar att ni agerat för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Ramsbergs socialdemokratiska förening
Maria Ströman, ordförande

tillbaka upp

Om brandmansmotionen: Så här löd texten vi skrev i den motion Ingegerd Lööv lämnade in april 2002:

Motion om utryckning vid sjukvårdslarm i Ramsberg

Trygghet i vardagen är ett primärt behov för alla människor, så även för oss som lever en bit bortom de centrala orterna.
Som boende i Ramsbergsbygden är det en väsentlig trygghetsfaktor att vi har tillgång till ett räddningsvärn som ofta är först på plats vid bränder och olyckor.
På många håll i Sverige har räddningstjänsten utökat sin "service" till kommuninnevånarna genom samarbetsavtal med sjukvården om att rycka ut på sjukvårdslarm i väntan på ambulans (kallas "ivpa").
Vi anser att den möjligheten och tryggheten ska finnas även för Ramsbergsbygdens människor och yrkar därför:

att kommunfullmäktige uppdrar åt Bygg-, Miljö- och Räddningsnämnden att undersöka möjligheterna att snarast inleda ett samarbete med sjukvården för att öka möjligheterna för ett snabbt omhändertagande vid sjukvårdslarm inom det geografiska område som Ramsbergs räddningsvärn tjänstgör inom.

Ramsberg 3 april 2002

Gamla nyheter på hela hemsidan:
Den 30 nov 2008: Lagt in fjolårets verksamhetsberättelse (2007) och uppdaterat mötesinfo.
Den 1 sep 2008: Lagt in bilder från sommarfesten.
Den 14 maj 2008: Lagt in årsmötesprotokoll och kommande möten.
Den 15 april 2008: Lagt in fördelning av vart medlemsavgiften går och uppdaterat verksamhetsberättelsen från årsmötet.
Den 27 jan 2008: Div småpet och protokoll införda
Den 9 nov 2007: Inbjudan till Rådslagets mötesserie
Den 3 sept 2007: Uppdaterat om senaste föreningsmötet.
Den 6 juni 2007: Lagt in Monas insändare till NA + om höstens mötesdatum.
Den 7 maj 2007: Rapport från årsmötets samtal om A-kassan samt datum för kommande möten under våren. Verksamhetsberättelsen för 2006 publicerad och alla gamla möten flyttade till mötesarkivet.
Den 2 april 2007: Uppdaterat med valen från årsmötet.
Den 19 feb 2007: Om behov av flyttning av årsmöte, sammanfört 2007 års föreningsmöten.
Den 12 feb 2007: Uppdaterat om årsmötet och minirapport från kvällens föreningsmöte. Lagt ut förra protokollet.
Den 15 jan 2007: Lagt in kontonummer till handelsbanken och kommande möten i förening och kommunfullmäktige samt 2006 års valresultat i sidans topp.
Den 5 jan 2007: Flyttat om bland mötena och uppdaterat rätt datum för januarimötet i år! Lagt in länk till nyvalda sekreteraren som uppmärksammade årtalsfelet.
Den 9 maj 2006: Rapport från offentligt möte 7 maj & föreningsprotokoll 8 maj.
Den 1 maj 2006: Lagt in om "Bo i bygden"-möte
Den 17 april 2006: Verksamhetsberättelse för 2005 inlagd och mötesplan för hela 2006.
Den 29 okt 2005: "Nya Internationalen"
Måndag 9 juni 2003: Bilder från sommaravslutningen inlagda på fronten.
Lördag 24 maj 2003: Lagt in sånger att sjunga vid sommarfesten vid Rifkojan.
Lördag 10 maj 2003: Rapport från offentliga mötet om EMU inlagd och ändring av datum för sommarfesten
Onsdag 16 april 2003: Offentliga EMU-mötet ersätter föreningsmötet 5 maj.
Tisdag 8 april 2003: GästKarta inlagd på frontsidan. - Försvunnen sen pga för lågt användande.
Lördag 5 april 2003: Länksidan och den här diversesidan utlagda samt knappar till alla sidor.

tillbaka upp

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

   

Besökare 5 april 2003 - 21 nov 2011 = 3351