2007 års genomförda möten:

Biblioteksmöte i den lokala arbetsgruppen "Biblioteksrådet" (sen januari 2008 en arbetsgrupp under föreningen Ramsberg - en bygd i Bergslagen) hölls bland annat lördag den 5 oktober kl 10 i biblioteket. s-föreningen rekommenderade alla intresserade att delta för att bistå i det angelägna arbetet att rädda biblioteket. För kännedom kan man hämta arbetsgruppens inbjudan HÄR.

Föreningsmöte måndagen 1 oktober på Eriks Livs i Ramsberg som vanligt kl 19-21. Vi planerade att diskutera året som gått med borgerlig regering men hann inte på grund av diskussioner om biblioteksnedläggelsen och det initiativ som pågår i samband med arbete för att rädda skolan kvar. Protokoll finns för hämtning här, i word eller PDF.

Föreningsmöte måndagen 3 september åkte vi in till Ingegerd i stan och blev bjudna på läcker äppelkaka: 2 ägg, 1,5 kkp socker, 2 kkp vetemjöl, 2 tsk bakpulver, 100 gram smör + 1 kkp mjölk som kokas. Rör ihop och lägg i skivade äpplen (eller ovanpå smeten i den smorda formen). Och när en husmor gräddar i ugnen så blir tid och temp på en höft, men kanske 175 grader i 20-30 min. I övrigt så fick vi höra om invigningen av sex platser på Tallen, möjligheten för anhörigvårdare att få 10 timmars avlastning/mån som inte behöver biståndsbedömmas. Partiets olika rådslag presenterades kort, i synnerhet arbetet med en ny skolpolitik som ska skickas in synpunkter på senast 1 okt. Protokoll finns för hämtning här, i word eller PDF.

Föreningens sommarfest flyttades till torsdagen 31 maj, kl 19-21. Vi åt lite enkelt tillsammans på Bärnstensvägen och avhandlade händelser i bygden under trivsamma former.

Föreningsmöte den 7 maj på Eriks Livs var vi sju medlemmar trots mycket kort varseltid med kallelse till mötet. Vi diskuterade lite om de olika uppdrag föreningens medlemmar har i kommunen och att få ordning på betalningsrutinerna igen med nya kontotecknare. Protokollet finns att hämta här i word eller PDF.

Årsmöte var planerat till måndagen 26 mars 2007, men visar sig kollidera med Arbetarekommunens årsmöte samma kväll varför vi flyttade vårt aviserade årsmöte till måndagen den 2 april kl 19.00 istället. Med sedvanlig smörgåstårta i församlingsgården (som är mer tillgänglig att komma in i än fd kommunalhuset) medverkade från LO Anders Carlmark och pratade om A-kassefrågor.
Se inbjudan (PDF-fil), och den antagna verksamhetsberättelsen (word) eller (PDF) samt protokoll i (word) eller (PDF) inklusive minnesanteckningar.

Anders Carlmark - Minnesanteckningar om A-kassan
utifrån erfarenheter av 20 års arbete med arbetslösa och dagens läge.

Ersättningen var nästan 93% innan regeringen Bildt trädde till, även (s) fick i ekonomikrisens tidevarv bromsa nivån på ersättningen. Stegen nedåt blev 90% och ända ner till 75% under s-regering något år, som sen höjde till 80%. Försöken att återställa till 90% har aldrig lyckats. Frågan är också hur man räknar, % av vad? Tak på dagpenningen har alltid funnits. Högst 730 kr under 100 dagar gällde fram till årsskiftet, nu är taket 680 kr direkt. Man förlorar mer att bli arbetslös ju högre lön man haft på grund av taket i ersättningen.

Omvänd räkning ger vid 22 arbetsdagar en ersättning på 14 960 kr före skatt, vilket är 80 % av 18 700, som många LO-anställda inte alls har. Nettot efter skatt har många legat runt 5 000-6 000 kr, i synnerhet deltidsarbetande kvinnor.

Grundbeloppet är 320 kr/dag före skatt för den som inte har A-kassa alls. Det betalas från Alfa-kassan.

Avgiftshöjningen till A-kassan från 1 januari ska betala skattesänkningen som de som arbetar får (=ge med den ena och ta med den andra). Pensionärer får ingen skattesänkning. 10 miljarder ska in till statskassan. Första åren med inriktning på arbetslösa (för ca 20 år sen) hade metallavdelningen i Lindesberg 31 långtidsarbetslösa. Det betraktades som förskräcklig högt. Tanken på 4 % arbetslöshet fanns inte. Några år senare hade metall 48 % arbetslösa i Linde, när totala siffran låg på 14-15 % i landet. Då kom ALU och olika åtgärder som gagnade föreningar. Den arbetslösa fick också underlag för nya stämplingsdagar.

Anders betalade själv 609 kr i fackavgift i år, kommunal ligger runt 240 kr i höjning. Kruxet är att som timanställd blir det marginaleffekter! Öppna arbetslösheten är alla som kan ta ett arbete direkt, sen finns den totala arbetslösheten där någon går i en utbildning eller sysselsättningsåtgärder. Det finns LITE åtgärder som sätts in idag. Arbetsförmedlingen köper upp tjänster för åtgärder men sånt ska dom inte längre få syssla med från AF. +jobben försvann över en natt. Men "nystarts-jobb" infördes. Om utbildningen direkt leder till ett jobb så kan man få en utbildning. Nu heter det att man ska söka dom jobb som finns utifrån den utbildning man har.

Nu gäller rikssökning som krav redan från första dagen. Men den största gruppen arbetslösa är unga och äldre som har svårt att få jobb. Mängden lediga jobb räcker inte till de arbetslösa. Alla åtgärder för ungdomar är helt borta.

Regelskärpningarna befaras leda till lägre löner. Av löneskäl kan man inte neka att ta ett anvisat arbete. Under 90% av dagpenningen av A-kassan behöver man inte ta jobb, dvs för den som har maximal ersättning (680 kr/dag) och erbjuds ett jobb i början av stämplingsperioden med cirka 13 500 kr i månadslön så kan man neka. I perioden mellan dag 201-300 dagarna sjunker nivån (90% av 70%).

I 200 dagar kan man få 80% ersättning maximalt, sen sjunker ersättningen från dag 201-300 till 70%. För de förhållandevis få som kan få en förlängning efter dag 300 dagar är nivån 65%. Högsta dagsbeloppen blir då 553 kr för den som haft maxbeloppet. Efter 300 dagar kan man bara få fler dagar om man har barn under 18 år.

Normalt sett behöver man inte betala överklaganden, men kammarrättsnivån är osäkert vem som betalar processen i.

Att bli avstängd från A-kassan sker genom rapport/anmälan från AF till kassan. En övervältning från staten till kommunen blir följden, när socialen får träda in.

Arbetsvillkoret är fortfarande sex månader under en 12-månadersperiod, men man ska ha jobbat 80 timmar nu, mot 70 timmar förut. Sammanhängande arbetad tid under sex månader med 480 timmar var 450 timmar förut, varav minst 50 timmar/mån som förut var minst 45 timmar/mån.
Efter 300 dagar har du tappat 2800 kr i inkomster.

Jobb- och utvecklingsgarantin är bara "bör", förut var det tvunget att man efter 300 dagar fick ett aktivitetsstöd med bibehållen A-kassa (vilket nu då är väldigt lågt, 65% av tidigare lön.). Men innehållet i vad man ska göra är mycket osäkert.

Vad ska vi göra som parti? Opionsbildning på bred front behövs, trots föga möjligheter att påverka. Frågan behöver tas upp på föreningsmöten, så att fler blir insatta i vad som sker, och kan arbeta för en förändring, åtminstone på sikt. Ganska osannolikt att den borgerliga regeringen kommer ändra sig frivilligt.

ABF-möte för medlemsorganisationerna är vi inbjudna till Tisdagen den 27 mars i ABF-lokalen, kl 18.00-19.30. Man ska prata om studieverksamheten och välkomnar både ordförande, studieorganisatör och ANDRA INTRESSERADE. Anmälan senast den 19 mars till tel 0581-15920.

Arbetarekommunens årsmöte genomfördes måndagen 26 mars i ABFs lokaler.

Föreningsmöte måndagen 12 feb 2007, kl 19-21 på Eriks Livs. Avhandlades mest förberedelser för årsmötet, lite rapport från kommunala revisionens arbete och frågan om präst i Ramsberg. Protokollet finns att hämta här i word eller PDF.

Föreningsmöte måndagen 15 jan 2007, kl 19-21 på Eriks Livs om kommunpolitiska uppdragen från mandatperiodens början, partiordförandevalet och medlemsärenden i samband med att medlemsavgiften kommer skötas centralt från 2007. Protokollet finns att hämta här i word eller PDF.

Genomförda möten 2006:

Föreningsmöte 28 feb 2006 med nomineringar till arbetarekommunen och kommunlistorna.

Föreningsmöte 10 april 2006 med rapport från distriktskongressen och arbetarekommunens årsmöte då en medlem från Ramsberg valdes in i styrelsen (Mats Lagerman)

Föreningsmöte måndagen 8 maj 2006, kl 19-21, på Eriks Livs. Om kommunens valprogram inför arbetarekommunmötet 15 maj. Samt rapport från söndagens "Bo i Bygden-möte". Se protokoll i (word) eller (pdf).

Sommarfest måndagen 5 juni 2006 (annandag pingst, klämdag till nationaldagen) hos Birgitta Asp-Ericsson kl 18. Smörgåstårta. Anmäl närvaro till Maria.

Föreningsmöte måndagen 7 aug 2006, kl 19-21, på Eriks Livs. Om slutspurt kring "Bo i Bygden"-projektet för Hembygdsdagen den 20 aug.

Föreningsmöte måndagen 4 sept 2006, kl 19-21, på Eriks Livs. Om slutspurt inför valet

Föreningsmöte måndagen 2 okt 2006, kl 19-21, på Eriks Livs. Rapport och diskussion om valresultatet

Föreningsmöte måndagen 6 nov 2006, kl 19-21 på Eriks Livs. Sannolikt med nomineringar till nämnder.

Föreningsmöte måndagen 4 dec 2006, kl 19-21 på Eriks Livs.


Valborgseld i Ramsberg 2006

Offentligt möte för alla intresserade - Forsatt arbete i det gemensamma projektet att visa upp bygden som ett boendealternativ. Tisdagen 23 maj 2006, kl 18-20, i Församlingsgården.

Till alla intresserade föreningar, organisationer, företag och privatpersoner!
Välkomna till MERA Bo & Bygdevärkstad

Ramsberg tisdag 23 maj
Klockan 18.00 i församlingsgården

Offentligt möte för alla intresserade - Inbjudan till gemensamt projekt att visa upp bygden som ett boendealternativ. Söndagen 7 maj 2006, kl 18-20, i Församlingsgården.

Till alla intresserade föreningar, organisationer, företag och privatpersoner!
Välkomna till Bo & Bygdevärkstad

Ramsberg sönd 7 maj
Klockan 18.00 i församlingsgården

Vi behöver och har plats för fler människor och företag i vår sägenomspunna bygd.

Här finns kvaliteter för människor som söker lite lugnare tempo och naturnära boende,
med det mesta som hör livet till, för såväl barn som vuxna.

Vår bygd, i Sveriges mesta kommun, är bara 150 minuter från Medborgarplatsen i Stockholm, där ett antal av dess kringboende ca: 100.000 invånare kan bjudas till en:

Prov-Bo-Helg
19-20 aug med värdar & värdinnor

Initiativ av Ramsbergs s-förening:
Mats Lagerman 0581-661970, Maria Ströman 0581-661955

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Genomförda möten 2005:

Föreningsmöte måndagen den 5 december kl 19-21. INSTÄLLT pga alla "dubbla" uppsättningar av fullmäktigen i kyrkan under december. (Gamla och nya fullmäktige i Ramsberg samt gamla och nya fullmäktige i samfälligheten.)

Föreningsmöte måndagen den 7 november kl 19-21 2005. Sedvanliga månadsärenden. Kommunens budget, rapport från seminariedag om socialnämnden med "fall"-studier om prioriteringar och vårdbehov. Kort genomgång av budgetmål, besparingar och expansiva områden (dataenheten ökar sin ram med cirka 25% till 10 miljoner). Genomgång av nomineringar till Ramsbergs församling och samfälligheten. Plats kommunalhuset.
Arbetarekommunmöte måndag 14 november i Linde kl 18 (samtidigt med gamla fullmäktige i samfälligheten). Kommunfullmäktige den 21 nov.

Föreningsmöte måndagen den 3 oktober kl 19-21, 2005. Eftervalsprat från kyrkovalet och med kommunens budget igen och fortsatta diskussioner om "strandnära boende", rapport om insändarjobbet, frågan om biljettförsäljning till julkonserten i Ramsberg. Plats kommunalhuset, kl 19-21.

Föreningsmöte måndagen den 5 sept 2005. Med kommunens budget och diskussioner om "strandnära boende". Plats kommunalhuset, kl 19-21

Sommaravslutning den 31 maj 2005 med familjesamling, förhoppningsvis ute i trädgården hos Lars och Maria i Gammelbo.

Föreningsmöte Tisdagen 26 april 2005 kl 19-21, i Ramsbergs gamla kommunalhus. Vi pratade om funktionärsutbildningarna och aviserade att en presskonferens tillsammans med Lod (Lindesbergs obundna demokrater) kommer ske i samband med sommarfesten.

ABF har bjudit in alla sina olika medlemsorganisationer på funktionärsutbildningar våren 2005.

Inbjudan har skickats till föreningen, men som en liten påminnelse får ni infon här med

Sekreterarutbildning fredagen 6 maj kl 9-16, lokal ABF Drottninggatan 38, 4 tr. Kostnad 200 kr inkl lunch och fika, faktureras föreningen. Kursledare Bertil Forsberg. Anmälan var senast 15 april

Ordförandeutbildning fredagen den 20 maj, kl 9-15.30, lokal Fellingsbro Folkhögskola. Kostnad 200 kr inkl lunch och fika, faktureras föreningen. Medverkande Bertil Forsberg. Anmälan senast 1 maj.

Kassörsutbildning måndagen den 23 maj, kl 9-15.30, lokal Fellingsbro Folkhögskola. Kostnad 200 kr inkl lunch och fika, faktureras föreningen. Medverkande Bertil Forsberg. Anmälan senast 1 maj.

Resekostnader och eventuella förlorade arbetsförtjänster får föreningen stå för.

tillbaka upp

Genomförda möten 2003-2004:

Med flertalet komplicerade dataproblem har hemsidan dessvärre varit inaktuell mest hela 2004, ... och vår enkla adress www.ramsberg.tk är återigen registrerad.

Föreningsmöte Måndag 24 maj 2004 kl 19-21, samlas vi för grillning vid Botjärn. Barnen är välkomna att följa med självklart! Anmälan till Maria och för vägbeskrivning.

Föreningsmöte Måndag 26 april 2004 kl 19-21, om möjligt i hembygdsföreningens lilla lokal i kommunalhuset. Ämne: Samtal om sjukvården i landstinget, enligt det kompendium som landstingsgruppen tagit fram.

Årsmöte Måndag 22 mars 2004 kl 19-21, förhoppningsvis i litet rum på församlingshemmet, som är mer lättillgängligt än trapporna i kommunalhuset. Fantenbergs ordnar smörgåstårta. Sedvanliga val och årsmötesärenden.

Föreningsmöte Måndag 16 feb 2004 (sportlovsveckan) kl 19-21, hos Lars och Maria i Gammelbo. Ämne: Djuretik inför mellankongressen.

tillbaka upp

Föreningsmöte Måndag 19 januari 2004, kl 19-21 hemma hos Maj-Britt och Gösta diskuterade vi "Mänskligare arbetsliv", trots att remisstiden gått ut ville vi gå igenom materialet, men först planerade vi vårens verksamhet och lite småförberedelser inför årsmötet. En ny kassör måste vi få tag i när Folke måste få avgå efter lång och trogen tjänst på uppdraget.
Diskussionen handlade mycket om den ökade sjukskrivningen och särskilt då att det "landar" på arbetsplatsen, trots att det ofta är hela livssituationen som är bidragande till hälsotillståndet. Särskilt frågan om att det är större ökning bland kvinnors sjukskrivningar diskuterade vi, men själfallet utan att komma på någon lösning. Problemet har ju många orsaker och lösningarna måste bli lika många som orsakerna.

Föreningsmöte Torsdag 4 december 2003 kl 19-21, diskuterade vi tillväxtfrågor inför mellankongressen. Mötet var i kommunalhuset, inne hos hembygdsföreningen. Vi halkade in på prat om gamla kvinnoklubben som funnits i bygden med, i samband med diskussioner om vilka som omfattas av avgiftsbefrielse (födda före 1925 och medlemmar sen före 1991).
Diskussionerna handlade om utvecklingen över tiden, hur så mycket tenderar ha sämre kvalitet, varor håller kortare tid, vägarna är sämre, samordning saknas mellan enheter som gräver upp och gräver igen gatorna, utsläpp från värmekällor som ishallar, bristen på vikarier inom många sektorer, ökade sjukskrivningar och de många nerskärningarna som ständigt kommer upp samtidigt som det finns pengar till vägrondeller. Kultur och turistfrågorna nämns väldigt lite i programmet, men är så viktiga för livssituationen.
Vi beslöt att inte skicka in några kommentarer ändå.

Offentligt möte Måndag 3 november 2003 samlade 13 personer som i församlingsgården hade landstingets budget och vårdfrågor på programmet. Thomas Esbjörnsson och Lillemor Svensoon medverkade från vår landstingsgrupp. "Samtal om framtidens hälso- och sjukvård" presenterades, men mest pratade vi om budgeten för Lindesbergs lassarett. I synnerhet konsekvensen av det förslag som innebar att akuten skulle stängas när det faktiskt är som flest folk som kommer in, jämfört med det personalförslag som innebar nattlig stängning, men senare. Framför allt risken för dominoeffekter diskuterades. Lassarettet är en helhet som behöver ha en viss volym för att vara attraktivt att arbeta på, vilket det är idag. Man har inga större svårigheter att besätta de arbeten som finns och trots sin relativa litenhet så lyckas man både specialisera sig och bibehålla en hög kompetens just för att man är så få.

Rim och reson resonerades flitigt och fördelen med närhet i avstånd och mellan människor.

 

tillbaka upp

Föreningsmöte Onsdag 1 oktober 2003, kl 19-21, på Hedenvägen hos Ingegerd och Arne, handlade om nomineringar inför den eventuella gemensamma bygg&miljönämnden, samt ordförande till kultur och fritidsnämnden. Sen pratade vi lite om strategifrågorna som är på tapeten i kommunen och vilka ämnen vi vill diskutera inför mellankongressen.

EMU-fika vid Eriks livs Fredagen 5 september kl 16-19. Genomfördes i strålande sol och med en hel del resonerande om EMU.

EMU-info vid Löahandlarn´ Torsdag 11 september, kl 16-18. Blev av förståeliga skäl inställt pga mordet på Anna Lindh.

Sedvanligt föreningsmöte Månd 18 aug 2003 hos Solveig: Diskussion om kampanjarbetet inför folkomröstningen 14 september (alla har bestämt sig hur man ska rösta) och planer för höstens politiska samtal inför mellankongressen. Ämnen som intresserar oss är: Tillväxtfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö, ekonomi, skola-vård-omsorg och rättvisefrågor. Åsså lite nyheter från bygden och sommaren förståss...

Sommarfesten fllyttades till Annandag Pingst, Måndag 9 juni kl 18-21, 2003. Föreningsmöte med familjen - vid Rif-kojan, Treöresvägen. Korvgrillning och allsång till klarinett! (Det ursprungliga datumet, den 2 juni, var det möte för nedläggning av Solkullens ekonomiska förening.) Måndagen 5 maj 2003 samlades vi 14 personer i Ramsbergs församlingsgård och hade ett offentligt EMU-möte med Lars Ströman, journalist på Bergslagsposten. Särskilt inbjudna var Guldsmedshyttans och Stråssa s-föreningar.
Det är folkbildning när den är som bäst. Att på lokalplanet hemmavid kunna ägna en kväll åt föreläsning och gemensam diskussion om det som annars mest dryftas vid köksborden eller i tidningar och TV.

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

   

Besökare sen 9 april 2005 går dessvärre inte att räkna då antalet räknare vi har tillgång till är slut

 

Möten som varit, nyligen och längesen

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna!