Länkar och arbetarsånger

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna! 

Visan i bakgrunden är "Första Maj" och är hämtad HÄR.
 

Länkar av varjehanda slag

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Frövi s-förening

Örebro läns Socialdemokrater
Örebro SSU-distrikt
Unga Örnar i Örebro

Socialdemokratiska Arbetarepartiet
SSU
Agera
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
Broderskapsrörelsen
Kvinnoförbundet
Homosexuella socialdemokrater

Socialdemokratiska EU-kritiker
Socialdemokrater för Europa

Nätverk mot Rasism

Åsså lite lokala föreningar som vi av olika skäl haft/har kontakt med på nätet:
Riddarhyttans s-förening, i Skinnskattebergs Arbetarekommun
Ljusnarsbergs arbetarekommun

Åsså lite annat värt att uppmärksamma:
Inga-Lill "Ninna" Svensson, som bjussade på "muspekarsvansens" kod
Älgmark Malingsbo-Kloten som innehåller en bra karta att hitta till oss!
Ramsberg - En bygd i Bergslagen vår lokala utvecklingsgrupp i bygden

Åsså lite privata hemsidor med anknytning till föreningen:
Maria Lagermans hemsida, Mats Lagermans hemsida (vi är syskon)
Mona Westerlunds hemsida
med en särskild sida om Uttersberg!


tillbaka upp

Sånger ur arbetarrörelsens visskatt

Arbetets söner

Text: Henrik Menander
Musik: Nils P. Möller

Mer från nätet: Text: Henrik Menander, 1885 Musik: Nils Möller ("Vindarnas kör"). Henrik Menander (1853-1917) har skrivit texten till den svenska arbetarrörelsen mest kända sång. Melodin har sitt ursprung i sångspelet Vindarnas kör av domkyrkoorganisten i Lund, Nils P Möller (1803-1860). Genom August Palms agitationsresor genom Sverige nådde Arbetets söner snabbt popularitet.

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kampen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!

tillbaka upp

"Nya" Internationalen

Text: Tomas Boström, Gotland (publiceras med hans muntliga tillstånd)
Musik: Pierre Degeyter

Hör sången ljuder genom länder,
den väcker hopp, den föder mod.
Se händer sträcker sig mot händer,
av ett källsprång det blir en flod.
Den ger röst åt dem som ingen hörde.
Den ger rättvisa och fred.
Ur tvånget det till frihet förde:
"Se, det tätnar i vårt led!"

Hör vår sång, kontinenter!
Hör den, vatten och land!
Se lågan den tänder,
se kampens röda band!
Hör vår sång, hör signalen.
Den är världsvid och här.
Hör Internationalen
och kampen som den bär.

I nuet, framtid och förvandling
i syskonskap och jämlikhet.
från orden vandrar vi till handling
till vårt mål: Solidaritet!
Där den svage styrka ges att vandra.
där den hungrige får sitt bröd.
Vi rättvist delar med varandra
vår visions globala glöd.

Hör vår sång, kontinenter!
Hör den, vatten och land!
Se lågan den tänder,
se kampens röda band!
Hör vår sång, hör signalen.
Den är världsvid och här.
Hör Internationalen
och kampen som den bär.

tillbaka upp

Vi bygger landet

Musik: Samuil Jakovlevitj Pokrass
rysk rödgardistmarsch
Text: Arne Paasche Aasen
Svensk text: Karl Fredriksson

Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur hav.
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Hör hur det sjunger från rem och pistong,
hör hur det växer till arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ:
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

tillbaka upp

 

Internationalen

Text: Eugène Pottier
Musik: Pierre Degeyter
Översätt: Henrik Menander

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Båd´ stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär

tillbaka upp

Den svarta tuppen

Text och musik: José Antonio Sanchez Ferlosio
Svensk text: Jacob Branting

Svarta tupp, när Du hörs gala,
blir det mörkt, natten är inne.
Svarta tupp, när Du hörs gala,
blir det mörkt, natten är inne.
Men när den röda tuppen gal,
då gryr morgonens timme.
Men när den röda tuppen gal,
då gryr morgonens timme.

Vind, vinden ska föra
bort min sång om jag sagt
vad ingen får höra.
Vind, vad ska vi göra?
Vinden ger jag min sång
som ingen får höra.

Och de möts på en arena
näbb mot näbb mitt för varandra.
Och de möts på en arena
näbb mot näbb mitt för varandra.
Sporre av järn har den ena
men sitt mod äger den andra.
Sporre av järn har den ena
men sitt mod äger den andra.

Vind, vinden ska föra…

Svarta tupp, tror Du Du vunnit?
Säg mej vem slipade sporren?
Svarta tupp, tror Du Du vunnit?
Säg mej vem slipade sporren?
Den röda tuppen har aldrig dött
ni möts kanske i morgon.
Den röda tuppen har aldrig dött
ni möts kanske i morgon.

Vind, vinden ska föra…

Svarta tupp, tupp svart som natten
snart blir Din tid att förblöda.
Svarta tupp, tupp svart som natten
snart blir Din tid att förblöda.
Den svarta tuppen är stor
men segrar ej över den röda.
Den svarta tuppen är stor
men segrar ej över den röda.

Vind, vinden ska föra...

 

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

   

Besökare 5 april 2003 - 7 aug 2011: 1160