Om folk och gårdar i och kring Gammelbo, Ramsberg

Beskrifning öfver Örebro län, 49. Ramsbergs socken av Wilhelm Tham

Beskrifning öfver Örebro län, 50. Ljusnarsbergs eller Nya Kopparbergs socken

Medicinalhistoria i Ramsberg 1887 (med förteckning över namngivna sinnessjuka och idioter!) UR FUNKTION jan 2009

Gruvor i Lindes och Ramsbergs bergslag, 1684

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord ur Ramsbergs kyrkoarkiv 1780-1986
Innehållsförteckning alternativ länk: Ramsbergs Kyrkoarkiv hos Nationell ArkivDatabas

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Lantbrukare idag i Gammelbo

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ORTNAMNSREGISTRET Ramsbergs socken : Lindes och Ramsbergs härad

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nedan samlas allehanda information, hämtad på internet:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ur Sockenprotokollen 1698-1862 framgår i den historiska sammanställningen skriven av Gunilla Didriksson att:

"Ramsbergs socknen bildades den 19 juli 1589 /.../ Församlingens andra kyrka byggdes 1673. . Den var åttkantig utan torn och byggd av trä. Klockstapeln var placerad en bit från kyrkan. /.../ grunden till den tredje kyrkan lades 1787 och böndagen den 25 oktober 1789 hölls där den första gudstjänsten i Ramsbergs församlings tredje kyrka. Kyrkan heter Gustaf III kyrka."

"För Ramsbergs församling del har länsindelningen under årens lopp varierat, speciellt på 1600-talet. Mellan åren 1631-1638 tillhörde Linde och Ramsbergs härad Närke-Värmlands län, 1639-1641 Örebro län, 1642-1647 Nora (eller Järle) län, 1648-1653 återigen Örebro län.
I nästan 125 år, mellan 1654-1778 tillhörde man återigen Närke-Värmlands län, för att till sist från år 1779 överföras till Örebro Län (T), genom ett beslut som ännu kvarstår, med några undantag.
Byarna Allmänningbo, Glifsån, Gräsberget, Torskbäcken och Gäddtjärn i Ramsbergs församling låg i Västmanlands län från 1780 fram till 1900, då alla utom Gäddtjärn överfördes till Örebro län. Gäddtjärn överfördes istället till Skinnskattebergs församling i Västmanlands län (U)."

Se utdrag ur sockenprotokollen nedan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Runeberg

Ur Svensk Läraretidning 1899

Ramsbergs skolförening

håller sitt årsmöte i Nyckelbäcken lördagen
den 14 oktober.med början kl. 11 f. m.
Därvid behandlas:

1. Allmänna föreningens ärenden.
2. Kretsens enskilda angelägenheter.
3. ufverläggning om väckta frågor.

L. Elfving.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Med tillstånd den 1 dec 2007 från Sten-Åke Karlsson

Norrbo i Gammelbo

Sigfrid "Finne"

Noteringar
Född: Finland Född på 1500-talet.
Bosatt: omkring 1626 Ramsberg (T), Gammelbo, Norrbo Dottern Karin föddes här
Död: 1652-02 Skinnskatteberg (U), Haraldsjön
Begravd: 1652-02-15 Skinnskatteberg (U) Begravdes samma dag som sonhustrun Kerstin Ersdotter.
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Brita Matsdotter (- 1666)
Barn: Karin Sigfridsdotter (1626 - 1706)
--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Förnamnet stavdes 'Seffred'. Han var så kallad svedjefinne.

--------------------------------------------------------------------------------

Brita Matsdotter

Noteringar
Bosatt: omkring 1626 Ramsberg (T), Gammelbo, Norrbo Dottern Karin föddes här
Död: 1666 Skinnskatteberg (U), Haraldsjön
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Sigfrid "Finne" (- 1652)
Barn: Karin Sigfridsdotter (1626 - 1706)

--------------------------------------------------------------------------------

Karin Sigfridsdotter
Far: Sigfrid "Finne" (- 1652)
Mor: Brita Matsdotter (- 1666)

Noteringar
Född: 1626 Ramsberg (T), Gammelbo, Norrbo Året uppskattat.
Bosatt: Skinnskatteberg (U), Haraldsjön
Död: 1706-01-10 Skinnskatteberg (U), Haraldsjön
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Sigfrid Simonsson (1604 - 1684)
Vigsel: 1644-06-16 Skinnskatteberg (U)
Barn: Arvid Sigfridsson (1655 - 1713)
--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Utdrag ur hennes personalia: Hu Karin Siffersdr, Siffin Simonssons änka i Haraldsjön, föd i Ramsberg och Norbo by, lefvadt medh sin man 30 åhr haft 9 barn änka warit 21,5 åhr på sidstone siuklig död den 10 jan begrofs d: 21 jan. 80 åhr.

--------------------------------------------------------------------------------

1/11 2008:

Carl Eric Andersson (Antavla)
Yrke: Ladugårdsförman, slöjdare
Far: Anders Carlsson (1816 - 1878)
Mor: Lovisa Persdotter (1816 - 1891)

Noteringar
Född: 1846-12-28 Ramsberg (T), Granhult, Karsbo Hfl Karsbo 1838-47, 1858-65. Ur födelseboken: Carl Eric född 28/12 döpt 28/12. Föräldrar dagkarl Anders Carlsson och Lovisa Persdotter i Carsbo.

I september 2000 besöktes Karsbo, där numera två gårdar finns. En äldre nere vid sjön. Här bedrivs jordbruk. En nyare uppe vid Gammelbovägen med åretruntboende men utan jordbruk. Enligt Maj i Gammelbo fanns tidigare en tredje gård, belägen någonstans mellan dessa två. Oklart i vilken av gårdarna Carl Eric föddes.
Döpt: 1846-12-28 Ramsberg (T) Faddrar: Torparen E.E.S., Maja Andersdotter i Rörström, M Larsdotter.
Bosatt: till 1896-10-28 Ramsberg (T), Bråten Hfl Gammelbo, Bråten 1887-1894. Vid vigseln 1872 anges Carl Eric vara bosatt i Gammelbo Qvarn. Vid Davids födelse 1888 anges han vara bosatt i Bråten.
Bosatt: från 1896-10-28 Grangärde (W), Grängesberg Örntorp.
Död: 1935-03-12 Grangärde (W), Grängesberg

Familj med Anna Carolina (Lina) Gustavsdotter (1854 - 1935)

Noteringar
Vigsel: 1872-07-12 Ramsberg (T) Ur vigselboken: Drängen Carl Erik Andersson från Gammelbo Qvarn och hyttarbetaredottern Anna Carolina Gustafsdotter från Björklund.
Barn: DAVID Valfrid Karlsson (1888 - 1973)

Hans far var:

Anders Carlsson
Yrke: Torpare
Far: Carl Persson (1762 - 1841)
Mor: Maria (Maja) Ersdotter (1776 - 1862)

Noteringar
Född: 1816-06-30 Ramsberg (T), Morskoga by Ur födelseboken 1816: Anders, född 30 juni, döpt 1 juli. Föräldrar Carl Persson och Maria Ersdotter i Morskoga by. Faddrar Gästgivare Olof Jansson och dess hustru Stina Andersdotter i Morskoga samt Nils Sundberg och dottern Anna Olsdotter i Ramshyttan.
Bosatt: från 1816 till 1825 Ramsberg (T), Aspafallet Noteras i husförhörslängd med rubriken Aspafallet 1816-1825.
Döpt: 1816-07-01 Ramsberg (T)
Bosatt: Ramsberg (T), Granhult, Karsbo Enligt vigselbok. Hfl Karsbo 1838-47, 1858-65
Död: 1878-10-16 Ramsberg (T) Hfl Bråten 1887-94

Familj med Lovisa Persdotter (1816 - 1891)

Noteringar
Vigsel: 1841-12-19 Ramsberg (T) Vigselboken: Dagkarlen Anders Carlsson i Karsbo och torparedottern Lovisa Persdotter i Djupdalen. Brudens giftoman Skomakare O. Berglind å brudens moders vägnar.
Barn: Carl Eric Andersson (1846 - 1935)

Noteringar
Anders var Carl och Majas nionde barn. Föräldrarna brukade hemman nr 4 i Morskoga by.

Min notering: Anders mor kom att bo hos honom sen hon blev änka:

Maria (Maja) Ersdotter
Far: Eric Olsson (1747 - 1824)
Mor: Maria Jacobsdotter (1753 - 1821)

Noteringar
Född: 1776-05-16 Ramsberg (T), Bergshyttan Hfl Bergshyttan 1786-1795,1796-1805, 1806-1815 Aspafallet 1816-1825. Ur födelseboken 1776: Maria, född 16 maj, döpt 19 maj. Föräldrar Smeden Eric Olsson i Bergshyttan och hustrun Maria Jacobsdotter.
Döpt: 1776-05-19 Ramsberg (T)
Bosatt: till 1795 Ramsberg (T), Bergshyttan Hemmanet Morskoga nr 6.
Bosatt: från 1795 Ramsberg (T), Morskoga by Hfl Morskoga 1806-1815. Hemman nr 4.
Bosatt: från 1816 Ramsberg (T), Aspafallet Hfl Aspafallet 1816-1825
Bosatt: Ramsberg (T), Granhult, Karsbo Hfl Karsbo 1838-47 Där hon noteras under sonen Anders.
Död: 1862-01-18 Ramsberg (T), Granhult, Karsbo Ur dödboken 1862: Fattighj enkan Maja Persdr i Karsbo, född år 1776 i R, gift med afl torp Carl Persson i Aspafallet. Haft 17 barn, af hvilka 4 söner och 3 döttrar lefva. Doag av ålderdoms..ligheter den 18 januari, 85 år, begravd d 26 Januari.

Familj med Carl Persson (1762 - 1841)

Noteringar
Vigsel: 1795-10-01 Ramsberg (T) Ur vigselboken: Drängen Carl Persson Morskoga och pigan Maria Ersdotter i Bergshyttan.
Barn: Anders Carlsson (1816 - 1878)

Noteringar
Maria ('Maja') föddes som nummer två bland Eric och Marias barn. Hon skulle senare få ytterligare tretton syskon!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/47392.html?1062535783

ang. Jan Andersson ohh Britta Johansdotter vill jag lämna följande uppgifter;

Norrbo, Ramsbergs Sn
Johan Andersson, f. 1726 i Norrbo, d. 10/1 1797 i Norrbo, hans hustru
Brita Johansdotter, f. 1/12 1725 Sjöfallet, Ramsbergs Sn
De gifte sig 1747 och hade barnen;
Anna, f. 1749
Maria "Maja", f. 19/11 1753 (Min ana)
Jan, f. 1762
Lisa, f. 1769,
alla födda i Norrbo.

Man kan hitta dem i husförhörslängder för Ramsbergs Sn enligt följande;
A1:5, sida 90. A1:6, sida 68, A1:7, sida 193, A1:8B, sida 193, A1:10B, sida 297, A1:11B, sida 369, och A1:12B, sida 547.

Gustav Gustavsson i Norberg

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Personakt född på Räfnäs

Med tillstånd den 1 dec 2007 från Sten-Åke Karlsson

Maria Johansdotter
Far: Johan Johansson Kråke (1686 - 1744)
Mor: Cathrina (Carin) Persdotter (1705 - )

Noteringar
Född: 1730-05-14 Ramsberg (T), Rävnäs Ur vigselboken 1706. Maj 14, Maria. Johan Johanssons och hust Cathrina Pärsdotter ifrån Räfnäs. Vittnen Magnus Sohlman, Erich Ersson i Räfnäs och hans hustru. Jungfru Helena Catharina ... på Gammelbo.
Hfl Räfnäs 1734-54. Hfl Morskoga nr 1 1754-72
Död: efter 1767-05-05 Ramsberg (T), Morskoga by Dottern Christina föddes då
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Per Persson (1720 - 1785)
Noteringar
Vigsel: 1753-12-28 Ramsberg (T) Ur vigselboken 1753: Dec 28, hemmansbruk Per Persson ifrån Morskoga och pigan Maria Johansdotter ibidem. Under nr IV i Morskoga.
Maria var Pers andra hustru.
Hfl Morskoga nr 1 1754-72
Barn: Carl Persson (1762 - 1841)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

gunilla@didriksson.com

http://genealogi.aland.net/discus/messages/44/32121.html?1025638158

Anders Andersson och Elisabet Nilsdotter från Gammelbo, vigda 11-09-1715 i Ramsbergs förs.(T)
Fick
dottern Susanna den 28/12 1716 f. i Gammelbo och
sonen Anders 31/12 1720 f. i Norrbo
Jag tror att Anders Andersson är från Grömse. Om han är född 1690 är svårt att säga då födelseboken är mycket svårläst.

Se Hfl nedan och protokoll från 1726 om "Kyrckiodöörwachtare".

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Runeberg - Se även min sida om Komminister Söderström i hfl 1816 & 1828 på Nyckelbäcken

Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 20. Supplement. C - Öxnevalla /

Söderström, Karl Emil August, latinsk skald, prest, föddes på kaplansbostället Nyckelbäcken, Ramsbergs församling, Vesterås stift, d. 18 Dec. 1818. Af sin fader, Karl Johan S., slutligen kontraktsprost i Grangärde, en skicklig latinare, erhöll S. sin första undervisning, inträdde 1831 i högsta klassen af Örebro skola och kom 1833 på Vesterås gymnasium, biträdde derjämte sin fader att undervisa de gossar, som voro inackorderade hos denne på Nyckelbäcken, och afgick 1838 till Upsala universitet. Medellöshet tvang honom att afbryta sina för graden be-drifna studier i klassiska och österländska språk och att, ehuru med misstro till sin förmåga, egna sig åt det kyrkliga kallet. Han aflade 1845 prest- och sedermera pastoralexamen i Vesterås, blef 1871 komminister i Säter (tillträdde 1873) och dog der d. 7 Juni 1892. Redan i unga år hade han till följd
af ett fall blifvit ofärdig. 1883 ådrog han sig under en tjensteresa en sjukdom, som vållade honom svåra smärtor, och de senare åren af sitt lif var han af gikt nästan ständigt fjättrad vid sängen, men ödmjuk och barnafrom bar han sina kroppsliga lidanden med en till det sista frisk själ. - Länge känd endast inom vänkretsen såsom en mycket framstående diktare på latin, framträdde han först under sina sista lefnadsår for en större allmänhet, hvilken gjorde full rättvisa åt hans snille, lärdom och skaldebegåfning. Hans skrifter, som man af okunnighet om deras värde delvis förstörde efter hans död, samlades och utgåfvos af hans vän prosten K. F. Karlson i 3 dlr 1895-96 under titeln Valda dikter. Första delen innehåller lefnadsteckning, en af lektor J. Bergman författad historisk öfversigt af »den latinska diktningen i Sverige», vidare S:s genom formel fulländning utmärkta svenska originaldikter, hans tre öfversättningar till svenska af Wackerbarths »De puellarum oculis», Haugs »Trifolium» och Tösseprosten S. Fogelbergs lustiga »Vita Holmdalii» (alla tre mästerligt gjorda, den sista särskildt visande S:s eminenta ordlekande formtalang i all dess glans), hans latinska originaldikter, bland hvilka må nämnas hans beundransvärda dikter Ad amicos och Sången till konung Leopold H af Belgien om slafemancipationen i Kongo, samt hans öfversättningar till latin af Kunebergs »Hanna», Malmströms »Angelica» m. fl., Tegnérs »Hopp och minne», Nyboms »Den fattiges julafton» och »Visa för fattiga barn», Wallins »Suckar mot döden» och Bottigers »Stilla skuggor». De två sista ielarna innehålla under rubriken Psaltermm sue-canum latinska öfversättningar i originalets rimform af 224 psalmer ur »Svenska psalmboken», utmärkta for en förvånansvärd ledighet, stundom, särskildt i äldre och otympligare psalmer, öfverträffande sina förebilder, och utgörande för hela den klassiskt bildade verlden ett utomordentligt värdefullt bidrag till den latinska hymnologien.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 5. Folkvisor - Grimnesmål /

Gammelbo, bruks- och landtegendom i Ramsbergs socken, Örebro län, nära sjön Glien, består af 1 mtl säteri Fanthyttan m. fl. hemman, tillsammans 5 251/384 mtl, taxerade till 539,910 kr. (1879). Godset, som förr hetat Fanthyttan, har jämte det i samma socken belägna Granhult egts inom Hornska slägten och såldes af Finlands generalguvernör Krister Horn vid midten af 1600-talet till assessor D. Tilas, genom hvars dotter det öfvergick till slägten Heijke, af hvilken en gren adlades under namnet Heijkenskjöld. I slutet af 1700-talet delades det, så att grenen Heijkenskjöld fick Granhult och den ofrälse grenen behöll G. Gammelbo-verken utgjordes 1881 af G. qvarn, gasugn m. m., hälften i G. masugn, tegelbruk och såg,
de båda jernbruken vid Hägernäs och Sundsboda samt en tjärfabrik m. m. Egare äro kyrkoherden teol. d:r P. E. Thyselius’ arfvingar (hälften) samt öfversten E. Th. Morén och f. d. öfverhofpredikanten, teol. d:r E. Morén (hvardera 1/4). Vid masugnen blåstes 1879 omkr. 1,800,000 kg. tackjern, och vid Sundsboda smiddes 354,385 kg. stångjern och 58,400 kg. smältstycken.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Från Ljus och Lykta om Klockaren på Nyckelbäcken - Se även min sida om Ambrus i hfl 1699 & 1705 på Nyckelbäcken och Stefan Helsings släktforskning där Karin Ambrosdotter ingår.

Efterlysning
Jag har några anfäder inom Lindes intresseområde och jag vill höra om det finns någon hos er som har kommit i kontakt med dessa. Är det någon som känner till något om:- klockaren Ambrus Hansson, f c:a 1655, d omkring 1732 i Gamlebo, Ramsberg. Bosatt i Nyckelbäcken där dottern Karin föds 1682.
- Ambrus Didriksson och hustru Brita Persdotter, vars son Didrik Ambrusson föddes 1711 i Jönshyttan, Lindesberg, d 1754.
Finns det något skrivet eller forskat om Jönshyttan?

Rolf Björklund,Västerbergslagens Släktforskare. rolfbj@telia.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Från Släktforskarnytt - Se även min sida om Dorotea Barkman i hfl 1734 på Nyckelbäcken

om att Nyckelbäcken var en gåva från Karl XI 1694-11-24

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS

Efterlysning 45:2
Jag skulle vilja veta något om mina förfäder: Karl Larsson Barkman Lagförare vid Linde mfl bergslager, f 1653 Eskilstuna kloster, d 1699-04-23 Ramsberg och/eller hans far Lars Bark slottsfogde vid Eskilstuna
Gård, mitten på 1600-talet.
Det sägs att KLB:s biologiska far var hans fadder, arvsfurste Carl Gustav
(blivande Karl X). KLB fick 1694-11-24 hemmanet Nyckelbäcken i Ramsberg av Karl XI.
Vet någon var man kan läsa mer om Karl X och hans eventuella oäkta barn. Eller annat som är intresant i detta sammanhang.
Då jag själv inte har börjat släktforska ännu så är mina kunskaper i ämnet ännu obefintliga. Speciellt vad gäller std verk/ref litt.
Mycket tacksam för tips! Medl 10120
Thorbjörn Bellviken
Torsgatan 25
11321 Stockholm
Epost: bellviken@hotmail.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Personakt för Ambrus Hansson Klockare, född 1655 Ramsberg, Nyckelbäcken.
Med tillstånd 29 okt 2008 från Åke Norgrens register över 29.000 personer i Bergslagen.
- Se även min sida om Ambrus i hfl 1699 & 1705 på Nyckelbäcken

Ambrus Hansson Klockare

Klockare.
Far: Hans Klockare
Född: 1655 Ramsberg (T), Nyckelbäcken
Familj med Katarina Verniksdotter (1655 - )
Barn: Ambrus Ambrusson (1694 - 1764)

Åke Norgrens källa är Sigvard Holmberg som tillåtit publicering från sin sida (om Ester) där han förtäljer om barnet:

Ambrusson, Ambrus.
Yrke: Klockare.
Född 1694-02-23 i Nyckelbäcken, Ramsberg sn, (T) [C:1 s 52 Gid 300.58.73400].
Änkeman 1723-09-.. i Nyckelbäcken, Ramsberg sn, (T) [C(F):2 s 141 Gid 300.60.8400].
Död 1764 i Nyckelbäcken, Ramsberg sn, (T) [hfl].
(Barn VI:53, Far VIII:209, Mor VIII:210)

Gift 1:a gången 1718-03-18 i Ramsberg sn, (T) [C(E):2 s 11 Gid 300.59.82300] med Andersdotter, Brita. Född omkring 1700 i Ramsberg sn?, (T) [db C(F):2 s 141 Gid 300.60.8400]. Död i en ålder av 23 år 39 veckor 1723-09-.. i Nyckelbäcken, Ramsberg sn, (T) [C(F):2 s 141 Gid 300.60.8400].

Gift 2:a gången 1724-07-26 i Ramsberg sn, (T) [C(E):2 s 13 Gid 300.59.82500] med efterföljande ana].

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Från anbytarforum - Se även min sida om Ambrus i hfl 1699 & 1705 på Nyckelbäcken

Jörgen Vessman (Vessman), Postat tisdagen 17 oktober 2006 - 20:58

Gunilla D. I efterhand har jag läst om diskussionen av Wernichättlingar i maj 2005. Jag har en Carin Wernichsdotter, hustru till klockaren Ambrus Hansson i Nyckelbäcken, Ramsberg. Jag har hennes födelseår till 1655 men jag undrar om inte din angivelse kan vara lika rätt. Min uppgift grundar sig på en åldersangivelse för både maken och hustrun, som då skulle vara lika gamla. Det finns även en angivelse av Sjöfallet, Nyckelbäcken. Har du något som motsäger att hon var hustru till klockaren?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Håkan Henrikssons sida om Collinsläkter.

"Hans Gustaf Collin, född 1746-02-10, blev bruksinspektor vid Gammelbo bruk i Västmanland."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Malmin se diskussion på Genealogi, dog 1733, se citat ur Sockenprotokollens avskrifter (från 1736).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ur tidningen Sysslingen, medlemsblad för Södra Roslagens Släktforskarförening, 2007:3 Årgång 14

Märkvärdig händelse noterad i Ramsbergs kb (kyrkobok)
(var det första mun mot mun metoden?)
Node: Observeras
Torparen Per Nilssons och hustru Anna Johans:drs lilla dotter Anna, född d.16.December. 1744 här
i Ramsbergs församling vid Södra Kloten, hvilken har 5:te Dag Pingest, som var d.26 Maji A:o
1748, på 4:de året gammal, klockan vid pass 5 efter middagen luppit, dock allena, efter sin Moder
til badstugan, då hon fallit ned i en källa utom torpet, samt blifvit der öfver en half tima liggande
stel och likasom död, tils hennes äldre syster Catharina, född år 1742, af en slump fant henne, med
utsträckta armar och hinna öfver ögonen, flytande ofvan på vatnet, då hon med anskri och rop gaf
föräldrarna sådant tilkänna; Modren hant dit förr än fadren, hvilken var begripen i en ny
stugubyggnings uptimbrande, tog den döda och med vatu upfylda flickan up ur källan, hölt henne i
Solskienet på sina af alteration skakande knän, då en myckenhet med grön galla beblandat vatu af
sig sielft rann henne utur munnen, hvarpå begynte märkas et sträckande i hennes kropp, då Modren
med sin mun sugde vatnet ur hennes öron och näseborar, samt tog annat på elden upvärmt vatu, i
hvilket hon, uti et lakan insvept, lögade, då hon märkte thet hon begynte litet röra ögnalocken och
allenast et finger, samt upkasta en stor myckenhet af thet i källan insupna vatnet; Herpå insvepte
Modren henne i ett tort lakan samt en upvärmd skinnfäll och lade henne på en bänk, under hvilken
tid vatnets upkastande uphörde tils närmare aftonen; Klockan vid pass 10 om qvällen begynte hon
röra hela kroppen, häftigt vomera och tydeligen tala, då hon äfven erhindrade sig, thet hon fallit
ned i källan.
Samma flicka lefver än i dag, på 12:te året gammal, har et godt förstånd, god helsa, och giör
berömlig redo för sina Christendoms-stycker af Caitechis; Intygar efter egen undersökning,
föräldrarnas berättelse och kyrkioböckernas innehåll i Ramsberg.d.7. januar.1756
Wigelius
Gunnar Sjöberg

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Under Granhults ägor finns Bråten antecknad i husförhör 1844 -1878. Idag i ägo av Gammelbo Gård.
Där bor Maja Lisa Andersdotter f.1818 5/2 och gift med Arvid Gustaf Olsson f. 1814 29/8. Tjugo år gammal får hon sitt första barn, 1838, hon föder inalles sexton barn, varav endast fyra överlever.
Mer om familjen finns på Christina Idlings släktsida.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Under Anbytarforums gamla inlägg återfinns en fråga om Ambrus Persson född 2 jan 1751 på Nyckelbäcken som dog genom drunkning i Glien 1819. Han var gift med Maria Andersdotter född 1753. På samma sida finns också ett långt svar om deras ättlingar. På en efterföljande sida finns mer om honom daterad februari 2000:

Gunilla Didriksson inleder med en brasklapp: "Det är länge sedan jag gjorde detta så jag skulle vulja att du kontrollerade alla data, för säkerhets skull."

Ambros Persson
f.2/1 1751 i Östra Kloten, Ramsbergs förs(T)
d.1/11 1819 i Nyckelbäcken, Gammelbo, Ramsbergs förs.
Gift 28/5 1775 med
Maria Andersdotter
f.27/12 1753 i Västra Kloten, Ramsbergs förs.(T)

Föräldrar till Ambros
Per Nilsson f.? och
Anna Johansdotter f.7/4 1717 i Almhöjden, Ramsbergs förs.
Gifta 17/9 1736 i Ramsbergs förs.

Föräldrar till Anna Johansd.
fad.Johan Johansson
f.~jan 1675 i Ramshyttan, Ramsbergs förs.
d.20/6 1745 i Almhöjden Ramsbergs förs.

mod.Katarina Ambrosdotter
f.~1678 i Nyckelbäcken, Gammelbo, Ramsbergs förs.
d.1767 i Almhöjden Ramsbergs förs.
gifta 9/8 1703 i Ramsbergs förs.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 6 april 2002 omtalas Göran Ersson, född 1681 i Östra Skogstorp. Med hustru och föräldrar samt kopplingen till Sigfrid Finne i Haraldssjön.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 11 nov 2003 omtalas Skräddare Gustaf Anders Söderkvist född 1832-0729 i Nedre Gillermossen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 20 jan 2005 omtalas att Lars Persson på Norrbo gifter sig 1717 med Carin Olsdotter från Carsbo och flertal inlägg om Anna Nilsdotter i Karsbo.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 17 april 2006 omtalas att Lars Alfred Lindroth, född 18320727, var folkskolärare i Morskoga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 13 mars 2008 omtalas att Lars Thomsson Sandtjärn, Ramsberg, dör nov 1691.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 12 sept 2008 omtalas husförhör Nybygget/Mosstorp och Sandtjärn 1669-1698. Kan det möjligen vara året för när fastigheten etablerades?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 15 sept 2009 omtalas en familj som 1816 bor i Prästsmedjan, Ramsberg enligt hfl 1816-27 AI:14B bild 77 GID: 300.44.7700. Vilket är en plats jag fått förfrågningar om var den låg.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 18 feb 2010 omtalas att pigan Brita Caisa Persdotter från Bränntorp fick en dotter 1808 och fadern till barnet var bokhållare PG Morelius på Gamelbo - som rymde till Linde samma år.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 26 okt 2010 omtalas att Lovisa Österberg bor i Nytorp 1848 enligt hfl Ramsberg AI:17A Nytorp s 286 1848-1857.

På samma sida, men från 29 okt 2010 omtalas Sandtjärn Ramsberg (Kohlartorp) i födelsebok för jan 1842

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 2 nov 2010 omtalas att Brita Persdotter föddes i Sandtjärn, år 1741. Brita gifte sig 1767 med Torparen Anders Pålsson född 1740. Men uppgifterna om deras barn ifrågasätts längre ner på sidan.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I Anbytarforum från 3 nov 2010 omtalas Per Matsson i Östra Skogstorp, född 12/4 1819

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Från husförshörslängder
AI:1 1664, sid 12

Michil i Norbo
hustru Anna
son Wilhelm
son Elias
dotter Karin

Från husförshörslängder
AI:1 1666, sid 24

Norrbo Michils son Wilhelm
gifte sonen Elias
gifta dottern Karin
mågen Mats

Hfl AI:1, 1669, sid 36

Norrbo
Wilhelm Michilsson
Hans Michilsson
Mats ibid - litterat
Mats dotter Anna
dotter Kerstin

 

Från husförshörslängder AI:3 1699-1710

1699-1704 Norrbo 102, Rävnäs 104

1705-1710 Norrbo 210, Rävnäs 211

Sid 102, 1699-1704, Norrbo

Peder Ersson 56 år
hustru Anna ?
son Erik Pehrsson 13 år
son Mats Pehrsson 12 år
son Lars Pehrsson 8 år
dotter Anna Pehrsdotter 12 år
drängar, pigor, gossar, flickor

Jacob Ersson 37 år
hustru Catharina 27 år
moder hustru Marit Jönsdotter 70 eller 90 år
drängar, gossar, flickor

Anders Bengtsson 26 år
hustru Cherstin Persdotter 24 år
m.fl.

Sid 210, 1705-1710, Norrbo

Pehr Ersson 62 år
hustru Ingrid Pehrsdotter 33 år
son Erik Persson 18 år
son Mats Pehrsson 16 år
son Lars Pehrsson 13 år
piga Anna Danielsdotter 16 år
svärmor Cherstin Persdotter 66 år (från sidan 6 1700, = 126
dotter Cherstin Pehrsdotter 11år

Jacob Ersson 42 år
hustru Catharina 32 år
sonen Erik Jacobsson 12 år
piga Anna Danielsdotter 18 år (flyttat från Pehr ovan)
dotter Anna Jacobsdotter 9 år

1699-1704 Rävnäs sid 104
Anders Månsson 56 år
hustru Cherstin Jansdotter 49 år
dotter Britta Andersdotter 21 år
dotter Cherstin Andersdotter 17 år
dotter Anna Andersdotter 15 år
son Erik ANdersson 12 år
pigor och drängar m.fl.
dotter Carin Andersdotter 14 år (kom från sidan 103 1702)
dotter Anna Margareta Andersdotter 9 år

Pehr Jansson 57 år
hustru Carin Johansdotter 40 år
dotter anna Johansdotter 21 år
dotter Kerstin Johansdotter 21 år
dotter Anna Johansdotter 14 år
son Anders Johansson utan ålder

Lars Lung (?) 24 år
hustru Maria Nilsdotter 24 år

sid 211

Anders Månsson 62 år
hustru Cherstin Jansdotter 54 år
dotter Cherstin Andersdotter 22 år
dotter Carin Andersdotter 19 år
son Erik Andersson 17år
dotter Margareta Andersdotter 14 år
dotter Anna Andersdotter 20 år

Johan Phersson 40 år
hustru Britta Andersdotter 26 år
modern 85 år
son Johan Johanssn 17 år
son Lars Johansson 8 år
son Petter Johansson 17 år
dotter Elisabet Johansdotter 6 år
son Olov Johansson utan åtal

Pehr Andersson 28 år
en Johan Larsson 45 år
hustru Anna Anthonsdotter (?) 28 år
Anna Olsdotter 49 eller 47 år
Olof Johansson 8 år

Från husförshörslängder
AI:5 1723-1733, sid 1

Ramsberg
Pastor Hr Andreas Ramzelius, (pastor från 1698 enl nedan) gift med
Maria Elisabet Gyllenram
Enligt volym AI:4 fanns hans mor i hushållet.

Sid 2
Salig Barkmans änka
dotter Dorotea Barkman (flyttar till Nyckelbäcken)

Sid 89
Gamlabo Torpare
Per Wernicksson i Bränntorp 62 år
hustru Anna Larsdotter 66 år
med barn.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Från husförshörslängder
AI:6A 1734-1753 sid 62

Gammelbo, Nr 1, Herrgården

Välborna Fru Greta Tilas,
Herr Daniel Hejke, gift 1737 med
Fru Christina Juliana Hedengran
son Detlof Hejke
son Carl Hejke

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Från husförshörslängder
AI:6A 1734-1753 sid 68

Nr 10 Sundet, Nr 11 Sandwyk, Nr 12 Biörklund, Nr 13 Bråten, Nr 15 Norrbo
Anders Andersson, f 1690 (blev kyrkväktare enl prot
hustru Elisabet Nilsson, f 1693
son Anders, f 1722
son Johan, utan födelseår
son Pähr, utan födelseår
dotter Anna, utan födelseår
dotter Susanna, f 1717

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Från husförshörslängder
AI:7 1750-1771 sid 185

GamleboGård, Nr 1
Herr Brukspatron Daniel Heijke, f 1704, död, 1758, gift 1737 med
Fru Christina Juliana Hedengran, f 1718, inflyttad 1737
son Carl Detlof Heijke, f 1740
son Gustav Heijke, f 1749, död 1763
son Adolph Heijke, f 1751, död 1754
dotter Mademoiselle Greta Lisa Heijke, f 1738, gift och utflyttad 1762.
dito Madame Lovisa Heijke, f 1747, gift 1764 och utflyttad 1764

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Från husförhörslängder 1750-1772
Hfl AI:7, 1750-1772, sid 1, Nr 1, Ramshyttan

P & Praep Mag Bergaelius Eriksson, f 1704, inflyttad 1748, gift 1749 med
Lisa Dahlstedt, f 1723, inflyttad 1749.
Adjunkt Hr Johan Westrenius, f 1723, inflyttad 1752, gift 1761 med pigan hustrun Stina Falk, f 1726, inflyttad 1748 (se nedan)
Drängen Ambros Ambrosson, f 1728, gift 1750 (se Hfl 1773)

sid 3 , Nr 2, Ramshyttan
Avfl (avlidne) comministern Ar (Arvid) Gahm, utan födelseår
enk.fru. Mar. Malmborg (Malmberg), f 1697, inflyttad 1719, utflyttad 1763.
dotter Jf Greta Gahm, f 1723, utflyttad med Malmborg 1763
dotter Stina Gahm, utan födelseår, gift med mågen
Johan Croning (?) med sonen
Benjamin, f 1756.

sid 3 , Nr 3, Ramshyttan
Enkian, gamla Christina Ambrusdotter, f 1678, ankom församlingen 1710 med son, död 1752
apotek: (?) Hr Georg Adam, f 1703, ankom församlingen 1710.
dotter Helena Adam, f 1720, gift 1753 med oläslig person (pedagogen Norman), död 1756
Peter Wikström, f 1700, ankom församlingen 1726, gift 1732, död 1765
Madam Anna Adam, f 1705, ankom församlingen 1710, gift med Peter W 1732
dotter Christina Juliana Wikström, f 1738, ankom församlingen 1760

sid 4, Nr 3, Ramshyttan
Brukaren Carl Adams dotter Lena Christina, f 1766
Samuel Jernberg, f 1700, död 1771 gift (första gången) med
Anna Moberg, f 1701, utan barn

sid 4, Nr 4, Ramshyttan
Jungfru Lisa Barkman, f 1690, död 1755
Olof Hellström, f 1736, ankom 1765, gift 1767 med
Stina J Falk, f 1726, ankom 1765 (jfr ovan) med sonen
Johan, f 1763
dotter Stina, f 1766

sid 4, Nr 7, Ramshyttan
Pedagog & Cantor D:r Carolus Norblad, f 1716, ankom 1739, gift 1753 med hänvisning till uppgift till fol 3 = Helena Adam (ovan), f 1720, död 1756.
son Carl, f 1753
Omgifte med Anna Hansdotter, f 1738 med oläslig hänvisning.
dito son Hans, f 1758
dito son Anders, f 1760
dotter Christina, f 1762

sid 4, Nr 8, Ramshyttan
Gästgivaren Erik Ramberg, f 1700, gift 1730 med (sedermera mot sin vilja vald dill kyrkvärd)
Margareta Marcusdotter, f 1707
son Peter, f 1735
dotter Stina, f 1745
Modren och enkian gamla Christin Matsdotter, f 1669 ankom församlingen 1690
brodern Anders Ramberg, f 1707 och hans hustru
Margareta Isaksdotter, f 1712

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ur Sockenprotokollen 1698-1862 framträder följande präster och händelser inom församlingen:
Se även utdrag ur Västerås Stift herdaminne om prästerna 1600-1700-tal.

Protecoll i Sockne stufwan och Kyrkje Rådet hållit 1698 In nomine Domini - Maij 15.
"Uthi Allmän Socknestämma förestälte Kyrckjoherden Andreas Ramzelius, at som effter Guds försyn och skickelse, Han aff Hans Kongl. Maijt Wår Nådigste Konung uppå föregångigt Högwyrdige Fadrens Her Biskopens sampt Ven. Consistorii bepröfwande, war tillförordnat at wara Pastor och Sielaherde uti denne Gudz försambling effter sin fader Ehrewyrdige nu hoos Gud Salige Herren H!:r Johanneus A. Salamontanum, ..." Ramzelius begär syn av prästgården som anges vara "till en stoor dehl obrukelige".

1698 Aug. 7. Se även Nyckelbäcken om klockaren Ambros Hansson
"4. Påmintes om den osed som en dehl aff församblingens lemmar i det dhe under predijkan sittja och luta ned sina hufwud på bänkjarne, och således man intet weet on dhe sofwa eller waka, och resolwerades, at där sådane uppå föregången förmaning aff predijstolen intet wille sittja up med sina hufwud, så skulle Spögubben hafwa frijheet at knäppa sådana på nacken."

Maj 1703 påbörjas rivningen av gamla prästgården vid kyrkan för att bygga en ny.

26 april 1707: "Behöfwas een taffla till psalmernes upkastande". Förmodligen hade 1695 års psalmbok kommit till församlingen vid det laget. (läs mera)

24 juni 1722: "Kyrckioherden Hc Ramzelius Proponerade: Som församblingen tillförende giordt sin flijt och benägit hwad till Guds huus bygnad och reparation förestälts, lemnas nu äfwen i betänckiande om icke skiähligt och anständigt skulle wara, thet Kyrckian blefwe försedd med bättre Altare tafla, hwar till om församblingen samtyvhte skulle Gudz huus therigennom blifwa merckeligen uthsijrat, och äfwen lända försambling till heder och beröm, hwilcket församblingens Sochneemän straxt för godt uptogo, och utlofwade äfwen ther till willigt hwar och en after råd och förmågo at sammanskiuta så at hela omkostnaden icke motte komma at gå löst på Kyrckians medel: Men som ther wijd intet kunde komma at framtagas inan någon Berömlig Bilthuggare ankommo som thes beskaffenhet och storlek kunde aftaga, moste man ther med så länge bero." Den 26 december får dock "Berg Mannen wällachtad Erich Pehrsson här wijd Ramshyttan..." i uppdrag att söka efter en bildhuggare i Stockholm med vilken "hwaruppå sedan H: Kyrckioherden med församblingen kunde med han Accordera," Juli 1723 bestämmer man vilken altaruppsats man vill få gjord: "Tå af Bilthuggaren åtskillige Figurer upwistes: Men blef med allas samtychio en wiss antagen och kommer wijdare af sielfwa taflan at wijsas, uthlofwandes Bilthuggaren at med henne giöra sin högsta flit, och se till med det forderligaste förfärdiga, doch (?) kunde icke något wist prijs till des bekostnad utseja." (!)

Nyårsdagen 1724: "Som Altra taflan hijt up till Juhle högtijden ankom, föranstaltades, så at hon till Nyåhrs dagen war alt färdig, tå hon med Gudelig andacht Christeligen inwijgdes, och blef äfwen af Predikstolen afkunat, thet BruksPatron Högachtad H: Christiern Mallmiin wijd Gamblebo af Berömlig öhmhet för Guds huus prydnad then samma af egne Medel till Kyrckian skiänkte och förärte."

Hösten 1725 diskuterar man behovet av en läktare för att bereda fler plats och påmindes därmed om behovet av en läktarorgel. 29 sept 1726 är läktarna färdiga, två till antalet med möjlighet att sammanbygga om en orgel ska införskaffas.

26 dec 1726: "Äfwen blef ock til Kyrckiodöörwachtare uthi Johan Anders ställe uthi Siofallet förordnat Anders Andersson i Norrbo, som uthi tiensten med Erich Bengtsson i Resta instundande åhr har beswär." (se hfl om Johan f.1686 och om Jan/Johan f.1726 ovan,) se hfl om Anders Andersson f 1690.)

1 juli 1729: "Effter Kyrckioherdens Sahl. H: Andrea Ramzelii dödeliga frånfälle sammanträdde på Dato församlingens Respective Sochne Män uthi Sochnestufwan och öfwerlade omKyrckians Målning..."

26 dec 1729: "Äfwen förordnades Peter Hansson i Beckegrufwan at wara Kyrckio wachtare wijd Stora Kyrckio dören uthi Anders Anders(sons) ställe i Norrbo."

22 feb 1730: "Sedan den Ehre Wyrdige och Höglärde H: Anton Anagrius ifrån Lindesbergh uthi allmän Sochnestämma Publicerat sin fullmacht af set Hög wyrdige dom capitlet i Westeråhs på denne församlings Pastorat uthi framledne Kyrckioherdens Sahl. H: Andrea Ramzelii ställe, och han aflagt sin hörsama och skyldiga tacksägelse hoos församblingens respective Herrar och Sochne Män för theras gunstiga kallelse, påminte Bergs: wällacht: Erich Pehrsson i Ramshyttan om..." (Se originalfil i pdf HÄR)

7 maj 1730: "...för den af Kyrckioherdens Sahl. H: Andrea Ramzelii Änckie fru, fru Maria Elisabeth Gyllenpatron til Kyrckian Testamenterade och gifne silfwer Brudkrona. Hwar om blef slutit , at högst betalas för henne Tre d: kopp:nt,..."

23 juli 1731: Utses en hel hoper sädesräknare, däribland "...För Gammelbo frelse: Pär Ambrosson i Bergshyttan och Johan Ambrosson i Sundstorp. För Öfra torpen Nils Olsson i Karsbo och Johan Andersson i Siöfallet. För Grymsiö: BergzMan Johan Andersson Alla thesse blefwo alfwarligen förmante att thenna sysla redeligen och på sit Samwete förrätta etc."

1734 (före junimötet): "Dom. Rogate höltz allmän sochnestämma då församblingens Ledamöter bewilliade Ett näfwer af hwart hem till thed i capellans gården nyligen upsatta bryggehusetz betäckning. sammalunda åtogo sig the oskattlagde Torpen ett till samma byggnad lemna hwar sit halfpund näfwer." (Första gången Cappelansgården protokollförs, se Nyckelbäckens sida.)

Anno 1735. Febr. 16: se Nyckelbäckens sida

25 juli 1735: Utses åter igen en hel hoper sädesräknare, däribland "för Wästra finnmarcken Eric Ersson i Wästra Kiölsiön och Matz Pärssonn i Sandsiön; för Klothen Olof Nilsson i Gillermossen och Jöran Ersson i W. Skougtorp; för Sandtiern Johan Nilsson; från Grymsiö Lars Johansson och Pär Andersson ; för Gammelbo godz Stephan Larsson i Måsstorp och Anderss Andersson i Norrbo; för andra Torpen Petter Ambrosson i Bergzhyttan och Johan Ambrosson i Sund."

18 april 1736: "Adjunctus Pastoris, Nils Anagrius föredrog å sin faders wägnar huru Prästegårds Skogen, som bewisligit lärer gifwas, belastades med så mycken ohängne och åwerkan af en del obtänksamt folk i församblingen så at, om så frangent thermed finge förfaras, utaf then öfwerhängande totale ruin, måtte så wäl kronan som hela Församblingen i framtiden ansenligen komma at lida." /.../ "Bergmästaren Herr Detlof Heijke i sin Fru Moders Greta Tilas wägnar förehölt orimligheten af slikt förfarande, och föreslog..."

27 maj 1736 & 19 aug 1736, 17 feb & 12 maj & 2 juni 1745: se Nyckelbäckens sida

13 sept 1745: "§ 2. Angående organist Boställe tyckte församblingen wara tienligast, at Skräddarns Lars Jansson hus thär til. (fol: 71.) måtte inlössa och pgr thärtil lånas af Kyrckans Cassa. Allenast befarades swårigheten här wid, i anseende til Skogwachtarn Lundsten, som redan hos Landzhöfdinge Ämbetet giordt ansökning at få inlösa berörde gård.
Häremot styrkte Herr Bergmästare til, at församblingen borde inlägga en Skrift til hans nåde Landshöfdingen och i rättan tid förbehålla sin Rätt, helst Skogwachtarn har sit tilslagna Boställe i Lindes Sochn. § 3. Här näst omtaltes, at Klockarewreten kunde tilslås organisten, ..."

1 nov 1745 (Ramsbergs första skola?): "§6. Aldenstund man förspordt at Praeceptoren Carl Norblad allenast 3 a 4 barn fådt til sog i Sochnstugan, på några weckors tid at informera, Ty tilsades alfwarligen Församblingens Ledamöter i gemen och särdeles the i the närmaste til Kyrkan belägne byar at flitigare tilhålla sina barn til scolan, emedan the et så godt tilfälle hade, och i Praeceptoren en så beskiedelig och alfwarsam Man at underwijsa barnen i Christendomen och Herrans fruchtan, hwarföre wederbörande föräldrar och Husbönder så mycket mera borde wijsa sin ömhet at låta barnen flitigare til honom framkomma, och han således ej wara nödsakad at lida brist wid sin nödtorftiga utkomt."
I samma protokoll framgår att kyrkovaktaren numera bor i fattigstugan och ska betala hyra samt hålla golven rena och tillse dess tak. Vidare införs pålysning att barnen i en Rote kallas till respektive Apostladag för Kristendomsförhör enligt Kungligt påbud från 25 juli 1743 och cirkulärbrev från 14 oktober

1 jan 1746: "Emedlertid blef altså öfwerenskommit, at til Organistens belöning skal ärläggas af hwarije Helt Hemman fyra d:r Smt af hwarije halft Hemman twå d:r Kmt och widare proportionaliteter." trots "the få öfrigas, och isynnerhet B. Lars Larsson i Resta ogina motstående af thetta Christel. werkets befrämijande..."

9 feb 1746 var det många ersättare närvarande men uppenbarligen hade Komminister Berggren (sedermera kyrkoherde, 1770) en ordinarie plats jämte pastorn, ärendet var av ett återkommande slag, barn som dött i föräldrarnas säng: "Hölts KyrckoRåd, närwarande å Herr BruksPatron Lilos wägnar Sonen Herr Jan Jacob Lilo, å Herr BruksPatron D. Heijke wägnar Bok-Hållaren Herr Olof Ferngren, Herr Comminstern Petr. Berggren, SexMan welam Larsson i Ramshyttan, B.Olof Hansson i Resta, Kyrckowärden oc B. Lars Welamsson i Ramshyttan , och Joh. Engzelius å Pastors wägnar, samt Bok-Hållaren Petr. Wijkström å Länsmannen Wälachtad Anders Lindborgs wägnar."

2 mars 1746 avslås en stiftsvädjan om gåvor till de fattiga men 16 mars anslås virke till Nyckelbäcken från varje hemman.

20 juni 1746 kan man (under vissa protester) ur fattigkassan dela ut särskilt anslag till en sökande. Framgår inte när kassan inrättades dock. "Här wid blef öfwerenskommit, at emedan i fattigcassan ej är så stort förråd, i anseende til the många fattiga, som wid utdelningztiden twenne gångeor om åhret skola hafwa ut något til sit nödtorftuga underhåld, kunde man förthenskulle af Kyrckans Cassa wid thetta tillfället något meddela til then ussla Supplicanten. /.../ Emedlertid blef Enhälligt beslutit, at af KyrckoCassan gifwa ofwannämde fattiga Supplicant Tolff plåtar, el:r 72 d:r Kmt."

22 feb 1747 föräras man ett orgelverk från brukspatronen i Västanfors men till förstone finns ingen på sockenstämman som kan erbjuda orgelbyggarna och lärlingar kost och logi under byggtiden. Kyrkvärden och gästgivaren Ramberg "sade thet aldeles ifrån sig". I mars åtar sig kyrkvärden Lars Welamsson uppdraget, till synes något ovilligt.

11 maj 1747 har sannolikt en visitation genomförts då man skriver: "Förestäldtes, at H Herr Probsten Mag. Lars Wicander i Arboga sistl. d 4 Febr. 1747, tå han här hölt inventering öfwer Kyrckans Skrud och egendom, uppå Presterskapets ingifna Memorial, angående Kyrckokiällarens ommurande, och nytt golffs inläggande i sacristian, hwartill äfwen församblingens äldste och föreståndare giordt sit benägna tilstyrkande, behagat resolvera at sådan nödig reparation måtte ju förr ju hellre skie." Källarens och klockstapelns renovering följs i protokollet hela 1747 om bräder, spik, sten, kalk och dagsverken.

27 sept 1747 kom en anmodan att köpa hem psalmböcker (vilket storligen förvånade mig då psalmboken redan varit i bruk 51 år): "Hölts allmen Sochnstämma, hwarwid gafs tilkänna, huruledes Ven. Consistorium i Westeråhrs anbefalt Presterskapet at efterspörja och tilråda sina åhörare til at praenumerera på en af kongl. Tryckeriet i Stockholm under uplaga stående Swensk Psalm bok, Corpus styl, in 12:mo, hwaraf Psalm och Evangelii deln uygiöra 32 1/2 arck, och Kåsta i partier, efter Tryckpapperets hwithet 1 :r 4% a 1 d: Kmt exemplaret."

3 juli 1748: "Hölts Allmen Sochnstämma, närwarande Herr Pastor Magister Petr. Vigelius, Herr BruksPatron Pet. Lilo wid Ramsberg Bruk, SexMan Welam Larsson och NämdeMan Lars Marcusson i Ramshyttan , NämdeMan Lars Bengtsson i Nederhyttan, och en stor del af Församblingen. S. d. Hölt Herr Patron et lämpeligit tal til Församblingens ledamöter, wid thet Han nu första gången låtit sammankalla them i allmen Sochnstämma; betygande först sin tacksamhet til Hwarjom och enom efter stånd och (fol: 98.) wärde, för theras enhällighet at kall honom til sin Pastor och Lärare, med widfogad önskan, at til then Högstes ähra och Församblingens upbyggelse kunna förrätta samma sit answariga ämbete. Sedan förmante Han Församblingens ledamöter, at the wid alla allmenna sammankomster i Sochnstugan och flera andra rådplägningar måtte wisa prof at enighet och fridsamhet, och ej låta något otidigt eller bittert hos sig förspörjas , på thet Kiärleksens och fridsens anda måtte hafwa hos hwarjom och enom sin boning."

   
   
   
   
   
I boken Porträttgalleri från Västmanland, Skånetryckeriets förlag, 1934, finns en del porträtterade Ramsbergare av intresse att skriva mer om.
Till samlingssidan om Bygden
Till sidan om Nyckelbäcken
Till sidan om Bäckegruvan
Till sidan om Präster (1600-1700-tal)

 


Besökare sen flytten 14 dec 2009