Torkrian vid Granhult i Gammelbo, Ramsberg
Byggd mellan 1863 och 1890

Torkrian vid Granhult
Gamla Torkrian, för sädens torkning, i sintersten (slaggsten) vid Granhult.
Rian, liksom Mamret, ligger idag, 2009, på de marker som tillhör Nyckelbäcken sedan gränserna förändrats genom markköp.
Fastigheten Nyckelbäcken omfattar idag 52 ha (104 tunnland), varav 18 ha skog.
© Foto: Maria Ströman

Se Bildspel för fler bilder, eller klicka på bilden för större format

Torkrian vid Granhult. Foto B Waldén 1956.
Foto: B Waldén, 25 juli 1956. Bilaga i Länsmuseets yttrande till Länsantikvarien från 1978. Klicka för större bild.

Texten finns i sin helhet i original, word eller PDF.

Till
Länsantikvarien
Länsstyrelsen i Örebro län.

343/77
LE/
kopia till
länsantikvarien
Raä
kulturnämnden i
Lindesbergs kn

Ang eventuell upprustning av torklave vid Granhult, Ramsbergs sn Linde kommun.

Länsmuseet har av länsantikvarien erhållit rubricerade ärende för yttrande och får efter besiktning utförd den 8 februari 1978 anföra följande.

Den aktuella byggnaden är belägen på Granhults herrgård, byggd mellan 1863 och 1890. Torklaven/rian är uppförd av slaggsten med inslag av tegel i tre våningar och var tidigare täckt av sadeltak med enkupigt tegel. Gavelröstena bestod av rödfärgade bräder. Taket är numera inrasat. På södra sidan av huset finns en dubbeldörr med över- och underliggare av gjutjärn. På långsidorna märks små, långsmala träluckor i vilka hänger långa störar. På byggnadens gavlar finns meterhöga nischer murade av tegel och i dessa märks hål, som går genom väggen.

Byggnadens funktion framgår av utformningen. Den har använts för torkning av bl a säd. Genom hålen på gavlarna släpptes varmluft in i byggnaden. Värmen reglerades genom luckorna, som kunde öppnas och stängas utifrån genom långa störar, av vilka en del ännu är i behåll.

Byggnaden är den enda kända i sitt slag i länet och har därför stort kulturhistoriskt värde (enl. Ilmar Talve: Bastu och torkhus i Nordeuropa). En upprustning av rian är därför angelägen. Projektering för upprustning bör kunna ombesörjas av domänverket i samråd med antikvarisk myndighet. Länsmuseet anser att upprustningen bör kunna utföras som beredskapsarbete.

Örebro 15/2 1978
För Örebro läns museum

Lennart Edlund
antikvarie


Handskrivna noteringar:
1983: Laven nu stadd i snabbt förfall
Ärendet tydl ej åtgärdat tidigare.

x) En även i Latorp, Tysslinge sn, Närke / OL

Texten tillhandahållen av Leif Gson Nygård.


Innehåll:
1. 1900-talet, Minnen om gården och dess folk
2. 1929 års karta för komministerboställe, ¼ mantal krono Nyckelbäcken n:o 1

På egen sida finns:
A. 1895 års avflyttningsvers till komminister Humble.
3
. 1818 Runeberg om "Kaplansbostället" för prästen Söderström
4. 1811-1919 Handlingar som finns i Kyrkoarkivet
5. 1813 års undersökning för beskattning av Gammelbo bruks rekognitionsskogar

6. 1811 Protokoll över lantmäteriförrättning å Nyckelbäcken
7. 1698-1757 Kyrko-råds och Sochnestämmo-Protokoller - Hållne ifrån År 1698 till 1757
8. 1697 Om släkten Mineur på Nyckelbäcken
9. 1694 Att gården skulle vara en gåva nov 1694 från blivande Karl X
10. 1694 - Karta
11. 1655 Personakt för Ambrus Hansson Klockare
12. Husförhörslängder 1699-1894

På separata sidor finns:
13. John Brolins berättelse om livet på gården fram till andra världskriget.
14. Minnesord om pastor Norling.
15. Utlåtande från 1978 om Torkrian vid Granhult, med länk till bildsamling.

 

Johns Brolins berättelser om Nyckelbäcken (word)

Bengt Antonsson om Holger Eklövs kolning

Herdaminne med citat ang Ramsbergs präster

Tillbaka till Bygden

 


Sidan publicerad den 6 nov 2010

NYTT