Bäckegruvan med gårdarna Nytorp, Östra Kloten m.fl. i Ramsbergs socken
Till bilderna från Bäckegruvan 2007
Till Ramsbergs Baptistförsamling
Till Siri Johanssons berättelse om livet i byn på 1900-talet
Till Tiiu Swans berättelse om Nytorps skola runt 1950
Till mailväxling om Bäckegruvan
   
Ett försök att börja åstadkomma en slags helhet av de spridda delar om byn som publicerats genom åren sedan 2007.
 

Skolkort från 1958 (från Anders Sandberg):

Bäckegruvans skola, Nytopr, 1958
Klicka för större bilder. Namn finns på StayFriends hemsida för inloggade, men kan inte publiceras här med mindre än att alla medgivit det.

Nedan en resumé av mailväxling om byn:

För Ramsbergs skoldistrikt finns följande uppgifter:

Sveriges småskollärarinnor i ord och bild, III band. Utgiven av småskollärarinneförbundet under redaktion av Ruth Linder. Förlaget Biografiskt Galleri i Stockholm. Tryckt 1945 hos Almqvist & Wiksell

Leander var inspektör för Ramsbergs skoldistrikt i Västra Västmanland (dvs landskapsorienterat!)
Alva Abrahamsson 1890-04-02, vik sen 1941 i Ramsberg, bor på Sundboda skola.
Anny Eugenia Ekström 1897-07-29 i Norberg. Ordinarie i Stråssa 1919-1927, Kloten 1927-
Brita Kristina Englund 1917-06-05 i Forsa i Gävleborg, verksam i Stråssa sedan 1942.
Ruth Ingeborg Hansson född Söder 1905-01-04 i Falun. Verksam vik i Löa 1928-29, därefter div vik i Dalarna, bosatt i Rälså med div vik i Ramsbergs distrikt 1945.
Anna Alida Teresia Johansson född Clason 1894-07-16 i Linde Bergsförsamling. Vik i Löa sedan 1921. Gift med pastor Karl Johansson.
Hilda Larsson Ramshyttans skola.
Ellen Theresia Nyberg född Thunberg 1897-06-24 i Kolbäck. Diverse vik, sen till Grimsöbodars skola 1940, bosatt i Grimsöbodar, Forshammar.
Hilma Maria "Maja" Vallin född Hammarbäck 1901-05-09 i Ramsberg. Först vikariat i Kloten 1922-1923, sedan Bäckegruvan 1923-1928 som extra ordinarie, därpå en lucka till vikariat i Skinnskatteberg 1935-36´och sista notering verksam i Norra Almhöjden 1941, gift med J Vallin.

Tiiu 6 dec 2006:
Min mors namn var Ene Kajassaar, men hon var inte verksam i Sverige före 1948, eller var det kanske 1949? I alla händelser, hennes första tjänst för det svenska skolväsendet var i Bäckegruvan. Som flykting från Estland under andra världskriget måste hon ju först lära sig språket någorlunda väl for att kunna återgå till sitt yrke. Min far var också lärare, först folkskollärare och senare enhetsskollärare. Av olika skäl bodde de på skilda håll men tillbringade alltid jul- och sommarlovet tillsammans.

Tiiu 24 jan 2007:

En sak som har sysselsatt mina tankar en hel del på sistone är den där gården vid Haraldsjön som mamma och jag 'upptäckte' på en av vara långpromenader genom skogen. Vägen som gick från skolan upp mot Nytorp blev till en stig bakom gårdshuset och fortsatte i flera kilometer. På den stigen kom vi slutligen till Haraldsjön, som jag minns var väldigt klar, man kunde se små runda stenar under vattenytan på ett avsevärt djup. Och ett litet stycke fran stranden fanns en gård, som inte kunde ha varit öde alltför länge eftersom det fortfarande fanns öppen ängsmark runtomkring huset.
Genom fönstret kunde vi till och med se en kaffepanna på spisen, så kanske användes huset fortfarande av skogsarbetare eller något liknande. Men vad som verkligen var förbluffande var ladugårdsbyggnaden. Jag vet att det finns ett ord för en sådan byggnad, men jag kan inte komma ihåg vad det är. I alla fall, det var en av dom uråldriga byggnaderna som man ibland ser i historieböckerna där det t.ex. talas om Gustav Vasas skidfärd genom Dalarna. Alltså, en byggnad på två våningar, där den övre våningen på ena långsidan är bredare än undervåningen (svalgång?). Den var timrad av tjocka bjälkar och rödmålad, om jag inte missminner mig. Och i mycket gott skick. Säkert måste den ha varit flera hundra år gammal.

Bernt Berggren 25 jan 2007:

Jag gick i småskolan i Bäckegruvan och måste ha börjat 1951. Lärarinnan då hette Britta Vallgren om jag kommer ihåg rätt. Det fanns en affär på den tiden, nästan som ett litet varuhus vad gällde utbud. Nils Lilja hette innehavaren. Liljas affär låg mitt i byn nedanför bönhuset.

Maria 25 jan 2007:
Om din lärarinna står att läsa i ovan nämnda bok: Brita Emelia Vallgren, född Dahlström 1911-04-24 i Alnö i Västernorrland. Examen i Härnösand 1933, fortbildning nykterhetsundervisning och gymnastik. Vik i Sättna, Vibyggerå, Ramsele, Graninge 1933-1944. Ordinarie 1944 i Graninge och styrelseledamot i Graninge Röda Kors. Gift 1940 med Vilhelm Vallgren. Son Karl-Gunnar 1941. Bosatt på Viksmon 1945. Man kan ju anta att hon tillträdde i Bäckegruvan efter Tiius mor då hon slutade 1950. Av länkarna nedan framgår av Anders Sandberg uppgifter att skolan var i bruk minst till 1958.

Tillägg 5 feb 2008 efter samtal med Hans Eriksson:
Lärarinnan hade två flickor födda 1947 som alltså var födda då hon kom till Bäckegruvan. De var årsbarn med Hans i Nytorp som kom till byn 1952 då föräldrarna övertog moderns fädernesgård.

Bernt 26 jan 2007:

Vad det gäller Haraldsjöns familj så fanns Gunnar och Tyra Pettersson (med dotter Annie) som senare bodde i Mårtenstorp (man åker förbi huset på vägen till Röda jorden) nära Riddarhyttan. Gunnar var bror med Allan Pettersson som bodde i Nytorp ovanför skolan i Bäckegruvan. Dottern Annie gifte sig med Birger Karlsson och flyttade då till Björkö söder om Allmänningbo. Nu bor hon i Almänningbo. Allan i Nytorp var i sin tur gift med Rut, en syster till min pappa.

Bernt 27 jan 2007:

Några jag kommer ihåg var bröderna Verner och Marcus Jansson. Verner drev ju kvarnen i Gammelbo (före Waldemar och Anna?). Brodern Marcus var utbildad ingengör men inte yrkesverksam. Sedan fanns postbäraren Valdemar Berggren som bar ut post från Ramsberg till Bäckegruvan, även Sandtjärn. Det blev en ganska bra tur varje dag, i början hade han cyckel eller spark innan han skaffade körkort och bil. Första bilen var en Ford Popular, tror det var den enda som fanns i byn också. Bredvid affären bodde Karl Lilja. vad jag vet måste det vara hans barn som hette Karl-Erik och Maj-Britt, tror att Maj-Britt bor i Riddarhyttan.

Min pappa hade två syskon som bodde i Bäckegruvan. Den ena var Rut Pettersson i Nytorp och den andra var Ingeborg Bokström som bodde i Lilla Mosstorp mellan Bäckegruvan och Bränntorp. (I ena huset vid Lilla Mosstorp växte sedermera Stig-Olof Jansson upp med sin far Martin Jansson, vars barnbarn Martin Jansson bor nere i Gammelbo än.)
Vi var ju inte så många barn i byn på den tiden så vi som fanns lekte ihop då det passade, mest var jag nog ihop med Stig och Hasse och lekte på fritiden.

Min pappa jobbade i skogen åt Riddarhytte AB och körde ut virke med häst. Sommartid även med jordbruket på arrendestället, vi hade 6-8 kor, häst och grisar. Han arrenderade Östra Skogstorp som var ca 3-4 hektar och ligger cirka 3 km öster om Bäckegruvan. Min mamma var hemma och skötte djuren och familjen under dagarna. Eftersom det var ganska långt mellan torpen var det ganska ensamt att var barn. Man kunde bara träffa kompisarna i och efter skolan samt ibland på helgerna.

Bernt 29 jan:

Med den högra av vägarna då man lämnar Bäckegruvan och åker mot Riddarhyttan så kommer först ett hus på höger sida som kallas "Utters" efter Helmer och Frida Utter som bodde där, jag tror någon släkting har det som sommarställe nu. Det fanns tre boställen med namnet Östra Skogstorp. Efter byn, och Utters, kom man till det första huset på vänster sida som låg högt med en vacker utsikt över Sörmogen. Där bodde vi på slutet, men först bodde vi på det sista av husen mellan 1945-1953, det som ligger i en kurva. Mellan låg ett som vi kallade "KlotKalles" efter Karl och Elin Johansson, det syns inte från vägen men ligger på dess högra sida. De hade också en son Verner och en dotter Siri som bodde hemma. Siri finns i Lindesberg fortfarande vad jag vet. Jag har aldrig hört annat än att alla tre ställena kallades för Östra Skogstorp. Något som ofta blandades ihop med Östra Skogstorp var Västra Skogstorp som ju ligger ovanför Skinnfotens på vägen mellan Ramsberg och Kloten.

Lite längre mot Riddarhyttan fanns en väg till vänster till ett ställe som hette Skyttorp där bodde man som hette Per Persson Skytt, som hade något sorts förhållande med en dam som hette Hildur som bodde i Resta första eller andra huset på höger sida på vägen mellan Resta och Ösarhyttan, mot Krutbruket.

Verner och Marcus bodde i det andra huset då man kommer in till Bäckegruvan. Ett ganska lågt hus som ligger längs med vägen och en ladugård på andra sidan.
Verner drev kvarnen i Gammelbo innan Valdemar Andersson tog över den. Han jobbade sedan idogt på stället i Bäckegruvan med att dika ur den mosse som var deras åkrar samt att han bröt upp en otrolig massa sten. Däremot hade han inga djur så det var egentligen ingen som förstod varför han gjorde allt detta arbete.
Familjen Marquardt från Södermalm i Stockholm har i många år haft huset som sommarstuga (sannolikt ända sedan den välbesökta auktionen efter bröderna) men nu är huset sålt till andra ägare.

Mina föräldrar hette Albin o Anna Berggren. Min mamma bodde som ung i Ramsberg, på Skåne, öster om Liljendal. Hon tjänade som piga på Ramsbergs bruk, var syster med Gerda Gustafsson gift med Paul samt Erik Andersson gift med Astrid
Som en händelse bodde det en man som också hette Albin i Västra Skogstop, så det hände att man frågade efter Albin i Skogstorp och kom till fel "Albin" på fel Skogstorp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En kort tid efter denna brevväxling omkom Bernt i en tragisk bilolycka då han möttes av en omkörande bil.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingemar Pettersson, pensionerad präst i Frövi, med anor från Bäckegruvan, 28 aug 2007
Min anknytning till Bäckegruvan är på min mors sida. Hon var född 1909 och växte upp där. Hennes far hette August Berggren och modern hette Julia Maria. Hon dog 1926 medan August levde till l952.
Förutom min mor som hette Märta hade de sonen Valdemar (= post-Valle, som han kallades) samt Ruth.
Både Valdemar och min mor är döda medan systern Ruth lever, bosatt på Tallåsen i Frövi.

Eric Söderlund, pensionerad baptistpastor i Lindesberg, 28 aug 2007
Ramsbergs baptistförsamling (bildades 1886 av 51 medlemmar från Aspa baptistförsamling som är moderförsamling till Kopparbergs bf, Guldsmedshyttans bf och Lindesbergs bf.) byggde kapellet 1911.
Några vet jag väl om av evangelisterna i Bäckegruvan, men jag är inte påläst i Ramsbergs Bf:s historia. Under många år samarbetade Bäckegruvan med Baptistkyrkan i Lindesberg och evangelisterna arbetade i båda församlingarna. Pastorn i Linde åkte ofta till Bäckegruvan. Men Siri Johansson, "Klot-Kalles" dotter (som bodde i Östra Skogstorp) kanske vet mera detaljer?
Leif G:son Nygård, Örebro, med anor i Östra Skogstorp, Bäckegruvan, 5 sept 2007

Det är inte så konstigt att du inte fått höra talas om min farfar, Karl Vilhelm Gustafsson från Östra Skogstorp i Bäckegruvan än (se länk nedan). Han gifte sig i Kopparberg redan 1905 och blev därefter bosatt i Hörksvik, vid Högsforsbruk.

Men han, liksom farmor Hulda Maria Persson, var med all säkerhet medlem i Baptistförsamlingen. Jag har forskat lite i detta och kunnat konstatera att Hulda tidigt deltog i någon ungdomsgrupp i församlingen. Ska forska vidare i detta. Som hjälp har jag haft Siri Johansson som var den sista bofasta i Östra Skogstorp. Hon flyttade in till Lindesberg 1973. Hon och pappa var kusiner. Hennes mor, Elin Johansson, var syster med farfar Karl.

Genom henne har jag också fått några fotografier. Två från Bäckegruvans skola. Den ena, där också hon finns avbildad, är 1-6 klass från 1931. Den andra är en söndagsskolklass fån ca 1917. Alla peroner på båda har jag fått identifierade.

Detsamma gäller ett fotografi från 1926 som visar medlemmarna i Baptistföramlingen framför kapellet. De har samlats för att fira församlingen 40 år. Några personer på bilden har inte kunnat identifierats. Ingmar Pettersson i Frövi, och hans moster Ruth Berggren, kanske kan namnge de oidentifierade? Ingemars morfar/Ruths far m fl 'Berggrenare' finns ju med på kortet!

Kerstin Eriksson, Örebro, född 1940 i Nytorp. Den 9 oktober 2007

Vid telefonsamtal för att få kontakt med Tiiu igen framkom att Kerstin flyttade från byn redan som 17-åring för att gå lanthushållsskola. Senare utbildade hon sig till sjuksköterska och arbetade på Regionsjukhusets intensivvårdsavdelning (USÖ idag) ända fram till sin pensionering. Kerstin berättade också att Tiiu målade redan då och att såväl hon som brodern än idag har de tavlor uppsatta som man fick när familjen flyttade från byn (Kerstin har en tavla med en ankunge och Hans en tavla med en katt och råtta på).

Den 3 nov 2008 samtal med Monika Berg-Silfverling

I jakten på en möjlig ledare för tapetserikurs i församlingen till våren kontaktade jag Lindesbergs Tapetserarverkstads Monika Berg-Silfverling, som befanns ha flyttat till jobb Stockholm i veckorna. Monika berättade att det är hennes make Sten-Eric Silfverling som köpte skoltomten av min pappa (som dog 1997). Jag visste dom hade någon anknytning till Bäckegruvan sen vi gick en facklig kurs tillsammans innan våra flickor föddes 1994. Sten-Eric berättade att flaggstången restes strax efter att dom fått ett besök av tre damer som gått i skolan. Per-Arne Bergström från Pliggens hjälpte till med en traktor och drog upp flaggstången. Monika berättade att det var ett redigt jobb att måla den.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Förmedlade av: Tiiu Swan, numera bosatt i Nebraska,
Bernt Berggren, Lindesberg, bördig från Bäckegruvan
Ingemar Pettersson, Frövi, med anor i Bäckegruvan
Eric Söderlund, pensionerad baptistpastor i Lindesberg
Leif G:son Nygård, Örebro, med anor i Östra Skogstorp, Bäckegruvan
Kerstin Eriksson, född Pettersson i Nytorp, numera bosatt i Vintrosa
Hans Eriksson, uppvuxen i Nytorp, numera bosatt i Stråssa
 


Besökare sen flytten 14 dec 2009