Vita förklädet - kanske bäst som ett helgförläde?
Vackert, men kanske lite "för mycket" mönster?
Emellanåt satt jag i stolen i alla fall, annars sprang jag mycket mellan psalmböckerna och med kameran i handen också.
Förundrad ändå att alla ryndes på ett bord.
Den "första sidan" med Svenska kyrkans olika årgångar och några frikyrkliga samfunds sångböcker med alla koralböckerna
Andra sidan rymde lådorna mes frikyrkliga sångböcker mest

Tillbaka