Koralbok (1940)

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från 1939 års koralbok)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Koralboken 1940 började användas från söndagen den 28 januari 1940. Den framtogs av koralbokskommittén 1936, överlämnades den 13 september 1939 och godkändes av konungen den 20 okt 1939.

Kommissionen

Melodier

Melodierna hänför sig till 1937 års psalmbok. Huvuduppgiften för kommissionen var att hitta melodier till de nya psalmer som inte kunde sjungas på melodier i 1921 års koralbok. Eftersom det var angeäget att psalmer utan melodi skulle kunna sjungas redan på adventssöndagen 1937, då nya psalmboken skulle börja användas. Därför publicerades ett provisoriskt koralhäfte, Koraler jämte melodihänvisningar till de nya texterna i den svenska psalmboken av Konungen gillad och stadfäst år 1937. I den definitiva koralboken har 30 melodier uteslutits från 1921 års koralbok eftersom texten har uteslutits i psalmboken. Det rör sig då om psalmer som varit mycket lite använda. Dessutom har ytterligare 41 melodier gallrats bort av kommissionen, summa 71 melodier. Därför har man också lagt till 71 nya melodier och därutöver fem gregorianska melodier, (psalm 601-612) och två gregorianska alternativmelodier, (till psalmerna 28 resp 133), således 78 nya melodier. Av de 71 nya melodierna i huvuddelen (psalm 1-600) har 33 hämtats från gammal melodiskatt och 38 är nykomponerade av 12 svenska kompositörer. Av de 33 "gamla" melodierna är femton från tiden före 1800 och sex från svensk folkton.

Källor