Den svenska psalmboken (1937)

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från 1937 års psalmbok)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1937 års psalmbok (Den svenska psalmboken – av Konungen gillad och stadfäst år 1937) skulle även kunna kallas den Eklundska psalmboken efter Karlstadbiskopen Johan Alfred Eklund (1863–1945), som spelade en avgörande roll i arbetets slutskede. Psalmboken stadfästes som officiell psalmbok för Svenska kyrkan den 26 november 1937 [1], lagom till det nya kyrkoåret som inleddes på adventssöndagen den 28 nov 1937.

Kommissionens arbete

Psalmboksarbetet har pågått länge. Det har utgivits officiella förslag 1889, 1896, 1911, 1914, 1917 och 1920. Viktiga bidragslämnare var till exempel Paul Nilsson, Edvard Evers och Anders Frostenson.

Se vidare Förarbeten till 1937 års psalmbok

Innehåll

Denna byggde i stora drag på den wallinska psalmtraditionen. Dock infördes åtskilliga så kallade väckelsesånger och psalmer från övriga Norden och den anglosaxiska delen av världen. Den innehåller 600 nummer vanliga psalmer samt tolv liturgiska sånger och arton "psalmer att läsas vid enskild andakt". Den användes knappt ett halvt sekel, fram till 1986.

En komprimerad version med ett hundratal psalmer gavs ut i Psalmer för bruk vid krigsmakten (1961) för försvarets behov, med minskat antal verser och utan rubriker eller register.

Ackompanjemang till psalmerna finns i koralboken (1940).

Se även

Källor