Den svenska psalmboken

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den svenska psalmboken är namn på Svenska kyrkans psalmbok. I Sverige används ordet psalmbok främst om Svenska kyrkans officiella sångböcker, "Den svenska psalmboken", men även i många frikyrkor om sångboken Psalmer och Sånger. Metodistkyrkans huvudsångböcker hette psalmböcker även på titelbladet fram till 1986.

Förutom den halvofficiella Uppsalapsalmboken från 1645 har Sverige haft fem officiellt sanktionerade psalmböcker genom tiderna, fyra kompletta psalmböcker och ett tillägg:

Sedan 1986 är de inledande 325 psalmerna gemensamma för flera av de svenska samfundens psalmböcker: Den svenska psalmboken 1986, 1986 års Cecilia-psalmbok, Psalmer och Sånger, Segertoner och Frälsningsarméns sångbok. 1986 års psalmbok finns i finsk översättning från 2003: Ruotsin kirkon virsikirja – Den svenska psalmboken på finska.

Den första finskspråkiga psalmboken utkom möjligen år 1583, en andra möjligen 1605. En finsk psalmbok med 1695 års psalmbok som förebild utgavs 1701, den så kallade Gamla psalmboken (i titeln kallad ny). 1857 gav Runeberg ut ett nytt psalmboksförslag. Den användes till 1888, då Finland fick egna psalmböcker. I vissa kretsar används den ännu på 2000-talet.

Sverige

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

1900-tal

Förslag till psalmböcker

    • Till 1921
    • Till 1937

Svenskspråkiga

Se även