Den svenska psalmboken (1986)

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från Den svenska psalmboken 1986)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

- Ej att förväxla med Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986)


Den svenska psalmboken – antagen av 1986 års kyrkomöte (också kallad ”1986 års psalmbok”) är Svenska kyrkans fjärde officiella psalmbok. Dominerande kraft bakom arbetet med psalmboken var Anders Frostenson (1906–2006) som tog initiativ till 1969 års psalmkommitté och som radikalt förnyat psalmens form och innehåll, framförallt genom egna originaltexter men också genom grundliga bearbetningar av äldre psalmer. Även andra, till exempel Britt G. Hallqvist (1914–1997), Jan Arvid Hellström (1941–1994), och Eva Norberg (1915–2004), har lämnat viktiga bidrag genom bearbetningar och nydiktningar.

Psalmerna i Den svenska psalmboken har också alla översatts till finska och givits ut som Ruotsin kirkon virsikirja (’Svenska kyrkans psalmbok’), med samma numrering.

En ekumenisk psalmbok

1986 års psalmbok var en ekumenisk sensation, då de första 325 psalmerna (av 700) är gemensamma för nästan alla kristna samfund i Sverige. Dessa 325 psalmer är resultatet av ett ekumeniskt samarbete mellan femton samfund och rörelser, som tillsammans hade över 3 000 sånger att utgå från i urvalsprocessen.

De 14 samfund som delar de första 325 psalmerna är:

Övriga samfunds psalmböcker där den ekumeniska psalmboken ingår är:

Psalmerna i 1986 års psalmbok

Tillägg

Tidigare använda psalmbokstillägg

Se även