Den ekumeniska psalmboken (1986)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den ekumeniska psalmboken är en psalmbok med 325 psalmer, antagen av flera samfund, Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan och många frikyrkosamfund. Några samfund gav ut egna psalmböcker med dessa 325 psalmer som de första och därefter ett antal egna psalmer.

Den svenska psalmboken antagen av 1986 års kyrkomöte, Cecilia (1987), Psalmer och Sånger, Segertoner (1988) och Frälsningsarméns sångbok (1990) utgör en ekumeniskt gemensam del i ovanstående sång- och psalmböcker.

Psalmböckerna fortsätter med:

Sampsalm

De 325 psalmerna valdes 1984 ut i ett samarbete mellan 1969 års psalmkommitté och en år 1978 bildad arbetsgrupp, Sampsalm, med representanter för

Frikyrkosamarbete

År 1997 gick Fribaptisterna, Helgelseförbundet och Örebromissionen gick senare samman under namnet Nybygget – kristen samverkan som i sin tur bytte namn till Evangeliska Frikyrkan 2002; Svenska Missionsförbundet bytte 2003 namn till Svenska Missionskyrkan; 2005 uppgick Svenska Frälsningsarmén i Missionskyrkan, vilken 2011 i sin tur gick samman med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan under namnet Gemensam Framtid, vilken 2013 bytte namn till Equmeniakyrkan. Se vidare: Frikyrkornas amalgamering

Innehåll

Den ekumeniska psalmboken (1986), innehåll

Se även

Källor