Psalmbok

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till: navigering, sök

Ordet psalmbok används i regel om officiell, av kristet samfund antagen, sångsamling. Vid tryckning tillfogas ofta en samling böner samt utdrag ur samfundets evangeliebok och kyrkohandbok.

För produktion av psalmböcker tillämpas olika tillvägagångssätt i olika samfund, men som regel tillsätts någon slags psalmboksredaktion (även kallat psalmboksutredning, psalmbokskommitté) med uppdrag att föreslå en beslutande instans att fastställa en ny psalmbok. Det finns dock, speciellt från 1500-talet, böcker som kallats psalmböcker utan att fördenskull vara officiellt antagna.

Tryckning av psalmböcker

Kongl. may:tz nådigste förordning och förbud/ angående psalm- och andre gudelige och andelige böckers aftryckiande. Datum Stockholm den 30 septemb. åhr 1691. reh46354B

Sthlm, sal. N. Wankijfz tryckerij, (1691). 4:o. (4) s. Titelsidan med kunglig krona i träsnittsvinjett. Tagen ur band. Några fuktränder. Skada i övre ytterhörnet.

Denna förordning har sin upprinnelse i att biskopen i Åbo, Johannes Gezelius d.y., i mars 1691 klagade till Kanslikollegiet över de illa översatta och dåligt tryckta psalmböcker som boktryckare från Stockholm sålde i Finland. Dessutom hade andra klagomål inkommit från Stockholms konsistorium. Förordningen vållade förbittring bland boktryckarna i Stockholm, i synnerhet hos Henrik Keyser som efter angivelse av Gezelius hamnade i allvarliga problem och ställdes inför rätta år 1693, då han negligerat förbudet. (Källa: Mats Rehnberg, antikvariat)

Kristna psalm- och sångböcker

Svenska kyrkans psalmböcker

Den svenska psalmboken

Övriga

A-F

G-K

L-P

Q-Ö

Finland

För finskspråkiga psalmböcker, se nedan Virsikirja.

Danmark

Norge

Tyskland

Storbritannien

USA

Bildgalleri

Källor

Se även

Ursprungligen hämtad från https://sv.wikipedia.org/wiki/Psalmbok -- av Vadmal (diskussion) 21 juni 2015 kl. 19.33 (UTC) och därefter redigerad.