Psalmbok

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ordet psalmbok används om en samling av andliga sånger. Den kan vara en av ett religiöst samfund officiellt antagen psalmbok eller en privat utgiven psalmsamling.

För produktion av officiella, samfundsbundna psalmböcker tillämpas olika tillvägagångssätt i olika samfund, men som regel tillsätts någon slags psalmboksredaktion (även kallat psalmboksutredning, psalmbokskommitté) med uppdrag att föreslå en beslutande instans att fastställa en ny psalmbok.

Tryckning av psalmböcker

Kongl. may:tz nådigste förordning och förbud/ angående psalm- och andre gudelige och andelige böckers aftryckiande. Datum Stockholm den 30 septemb. åhr 1691.

Sthlm, sal. N. Wankijfz tryckerij, (1691). 4:o. (4) s. Titelsidan med kunglig krona i träsnittsvinjett. Tagen ur band. Några fuktränder. Skada i övre ytterhörnet.

Denna förordning har sin upprinnelse i att biskopen i Åbo, Johannes Gezelius den yngre, i mars 1691 klagade till Kanslikollegiet över de illa översatta och dåligt tryckta psalmböcker som boktryckare från Stockholm sålde i Finland. Dessutom hade andra klagomål inkommit från Stockholms konsistorium. Förordningen vållade förbittring bland boktryckarna i Stockholm, i synnerhet hos Henrik Keyser som efter angivelse av Gezelius hamnade i allvarliga problem och ställdes inför rätta år 1693, då han negligerat förbudet. (Källa: Mats Rehnberg, antikvariat)

Kristna psalm- och sångböcker

Svenska kyrkans psalmböcker

Den svenska psalmboken

Övriga

A-F

G-K

L-P

Q-Ö

Finland

För finskspråkiga psalmböcker, se nedan Virsikirja.

Danmark

Norge

Tyskland

Storbritannien

USA

Bildgalleri

Källor

Se även

Ursprungligen hämtad från https://sv.wikipedia.org/wiki/Psalmbok -- av Vadmal (diskussion) 21 juni 2015 kl. 19.33 (UTC) och därefter redigerad.