Freuden Spiegel dess ewigen Lebens

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Freudenspiegel des ewigen Lebens är en psalmbok med originalnamnet Frewden Spiegel deß ewigen Lebens (Det eviga livets glädjespegel) som publicerades 1599 i Frankfurt av Philipp Nicolai .

Bokens historia

Nicolai skrev flera andliga sångtexter och tonsatte några av dem under den stora pestepidemin i Unna i Tyskland 1597–1598. Han samlade dessa i en "Trostbuch" (tröstebok). Han ville med dessa trösta de många olyckliga anhöriga till offren för pestepidemin genom att visa på det eviga livet som följer efter döden.

Ett par av psalmerna hör till de mest välkända och är aktuella än idag: Wachet auf, ruft uns die Stimme till en melodi som populärt kallas Koralernas konung och Wie schön leuchtet der Morgenstern till en melodi som kallas Koralernas drottning. Dessa melodier har använts till många andra psalmtexter men även varierats och utgjort tema för ett stort antal instrumentalkompositioner av både kända och mindre kända kompositörer.

Koralernas drottning, men inte koralernas konung, användes redan i 1697 års koralbok.

Koralernas konung

Nicolais originaltext är Wachet auf, ruft uns die Stimme, baserad på Matt 25:1–13, liknelsen om de tio jungfrurna. (10 jungfrur ska möta en brudgum, 5 tar med sig olja till lamporna, de andra fem gör det inte. Alla somnar i väntan. Vid midnatt kommer brudgummen och bara de med ljus i lamporna får delta i firandet. Sensmoral: Var vaken eftersom ingen vet när stunden kommer.)

Melodins tidigaste kända ursprung är komponerat av Hans Sachs [1], ledaren för Mästersångarna i Nürnberg. Philipp Nicolai gjorde en bearbetning av denna för sin utgåva. Den senare ofta använda bearbetningen och harmoniseringen är gjord av Johann Sebastian Bach.

Melodin användes i Svenska kyrkan första gången i 1819 års psalmbok till psalmerna nr 496 Vakna upp! en stämma bjuder (ej en översättning av originalet), och till två senare psalmtexter. I tillägget till 1819 års psalmbok, Nya psalmer (1921), används melodin även till nr 536 Herrens stad har fasta grunder och nr 566 Herrens röst i Sion ljuder.

Melodin används i svenska psalmböcker bland annat till:

Melodin har använts som tema till eller legat till grund för bland andra följande kompositioner:

  • Johann Sebastian Bach: Använde både texten och melodin i många kompositioner, från enkla orgelvariationer till stora orkesterverk, till exempel:
    • Orgelharmonisering av melodin
    • Koral BWV 140.4 (här i pianoarrangemang, notera psalmmelodin i basstämman). Koralen är avsedd för 27:e söndagen efter Trefaldighet.
    • Koral BWV 645 (mp3-fil) (Koralen BWV 140.4 i orgelarrangemang, notera psalmmelodin i en understämma) Arrangemanget ingår som nr 1 i samlingen Schübler Koralen.
  • Max Reger: Fantasi över koralen "Wachet auf, ruft uns die Stimme", op.52:2

Koralernas drottning

Originaltexten av Nicolai är Wie schön leuchtet der Morgenstern. Melodin användes i Sverige redan på 1600-talet (1695 års psalmbok/1697 års koralbok nr 131 "Så skön lyser den morgonstjärn´") och i 1819 års psalmbok till flera texter, nr 55, 69, 412, 430 och 484. I 1921 års koralbok med 1819 års psalmer används Nicolais text för första gången i Johan Ludvig Runebergs version med titelraden Hell, morgonstjärna, mild och ren. Melodin används där även till andra texter som nr 69, 412, 430 och 484.

Melodin används i svenska psalmböcker bland annat till:

Källor

  1. Sv. psalmb. 1986 anger att texten är av Hans Sachs och P Nicolai§