Lova Herren (1988)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lova Herren är en sångbok för ELM - Bibeltrogna Vänner, utgiven 1988. Den togs fram efter omkring tio års arbete med att redigera Bibeltrogna Vänners sångbok från 1937 och Tillägg till Bibeltrogna Vänners sångbok från 1980. Det beslutades att LH skulle innehålla 800 sånger, vilket innebar att 50 sånger uteslöts ur den gamla sångboken och 31 ur det så kallade tillägget, medan 6 nya sånger infördes. Av de uteslutna sångerna fördes 16 till avdelningen Sånger att läsas.

Enligt förordet till LH:s musikutgåva, där den historiska bakgrunden till LH:s sångskatt presenteras, sägs att textbearbetningar utförts med stor varsamhet. Till utgivningen 1988 försökte också musikkommittén utforma musiken så att den så nära som möjligt anslöt sig till sångtraditionen inom sin genre. Vid framtagningen av LH transponerades ett flertal melodier till en för unison sång lämpligare tonhöjd; tonhöjden sänktes.

2007 utkommer en utredning om revisionsbehovet av 1988 års utgåva. Den resulterar i sångboken Den nya sången, .

Innehåll

Lova Herren (1988), innehåll

Se även

Källor