Den svenska psalmboken (1986), EFS tillägg

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från EFS-tillägget (1986))
Hoppa till navigering Hoppa till sök

EFS tillägg till Den svenska psalmboken från 1986 utgörs av 100 sånger som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) ville komplettera Svenska kyrkans psalmbok Den svenska psalmboken med för att den skulle kunna ersätta rörelsens tidigare sångbok Sionstoner. Något mer än hälften av sångerna är gamla ”klassiker” (bland andra omkring tio av Lina Sandell). Ett tjugotal är helt nya psalmer (av Tore Littmarck, Eva Norberg och Anders Frostenson med flera).

Psalmböcker med detta EFS-tillägg inköptes framför allt av EFS missionsföreningar, men även av somliga av Svenska kyrkans församlingar i starka EFS-bygder (som Västerbotten).

Efter femton år upplevdes tillägget dock som något otidsenligt, och ett nytt psalmbokstillägg såg dagens ljus 2003. Detta tillägg utarbetades med tanke på att det skulle få mer vidsträckt spridning i Svenska kyrkans församlingar. Endast tjugo sånger återstår från det gamla tillägget. Tillägget godkändes av EFS styrelse

Sångerna 701–800 i Den svenska psalmboken med EFS tillägg (1986)

Lovsång och tillbedjan

Fader, Son och Ande

Gud, vår Skapare och Fader

Treenigheten

Jesus, vår Herre och broder

Anden, vår Hjälpare och tröst

Kyrkan och nådemedlen

Kyrkan

Ordet

Helg och gudstjänst

Vittnesbörd – tjänst – mission

Kyrkoåret

Jul

Trettondedag jul

Fastan

Påsk

Pingst

Alla helgons dag

Dagens och årets tider

Morgon

Kväll

Årstiderna

Årsskifte

Att leva av tro

Stillhet – meditation

Sökande – tvivel

Kallelse

Bättring – omvändelse

Skuld – förlåtelse

Förtröstan – trygghet

Glädje – tacksamhet

Vaksamhet – kamp – prövning

Efterföljd – helgelse

Tillsammans i världen

Framtiden och hoppet

Kristi återkomst

Pilgrimsvandringen

Himlen

Se även