Helgonens grönskande ben uti graven

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Helgonens grönskande ben uti graven är en sångsamling, sammanställd av Jonas Rothof.

Dess fullständiga namn är Helgonens Grönskande Ben Uti Grafwen, eller Åtskillige gudelige och anderike sånger, som i lifstiden af en förlängst, i herranom, afsomnad äro sammanskrefne; men nu mera ihopsamlade och utur deras tysta giömme, genom trycket i dagsliuset, : utgifne af desz närmaste wän på jorden. Reval, tryckte hos Johan Köhler, 1726. 132 sidor, duodes

Andra upplagan har titeln: Helgonens Grönskande Ben Uti Grafwen, Eller Åtskillige Gudelige och Anderike Sånger Som I Lifstiden Af en förlängst i HERranom afsomnad , Äro sammanskrefne; Men derefter Ihopsamlade och utur deras tysta gömme Genom Trycket i dagsljuset, Andra gången Utgifne Af Dess närmaste Wän på jorden. Tryckt på Direct. Lars Salvii kostnad 1769 68 psalmer, 138 sidor +3 sidor register.

Finns även i en andra utgåva 1769, sammanbunden med Mose och Lambsens Wisor och Evangeliske Läro- och Böne-Psalmer 1743 1771.

Innehåll

Någre Konung Davis Psalmer. Öfwer den 1

Öfwer den 23. Psalm

Öfwer den 27. Psalm

Öfwer den 103 Psalm

Öfwer den 113 Psalm

Öfwer några Skriftenes Språk. Öfwer 1 Corinth 13

Öfwer Joh I:21

Öfwer JEsu Ord, Joh 14:6

Öfwer Joh 6:48

Öfwer Joh 3:16

Psalm 73:25,26

Öfwer JEsu Christi Födelse

Om Christi Lidande

Öfwer Christi Upståndelse

Om den Helige Anda

Christi Andeliga Regering

Öfwer Den Andeliga Segren

Förnöjelse i Christo

Andelig Örta-Gård

Morgon-Psalmer

Afton-Psalmer

Måltids-Psalmer

Rese-Psalm

Om Werldenes Wederwärdigheter

Afsked från Werlden

Låf-sånger

Döds-Psalmer

Själenes förnöjelse i JEsu Kärlek.

Källor