Nu tacka Gud, allt folk

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tyska kyrkans torn, klockspelet med 24 klockor.

Fil:Tyska kyrkan kockspel 2010.ogg

Nu tacka Gud, allt folk (Nun danket alle Gott) är en lov- och tackpsalm av Martin Rinkart från år 1636.

Psalmen publicerades 1636 i Rinkarts bok ”Jesu Herzbüchlein”, men förelåg enligt Oscar Lövgren redan sex år tidigare i manuskript. Psalmen skulle alltså ha författats senast år 1630, och Lövgren antar att den skrivits med anledning av hundraårsminnet av Augsburgska bekännelsen och den högtid som hölls i Kursachsen den 25-27 juni detta år.

Uppslaget till psalmen kommer från de apokryfiska böckerna i Bibeln (1921) (Syrak 50: 24-26) där det står: ”Nu tacker Gudi alla, den stora ting gör i alla ändar; den oss levande bevarar allt ifrån moderlivet, och gör oss allt gott. Han give oss ett glatt hjärta, och förläne frid alltid i vår tid i Israel, och att hans nåd må alltid när oss bliva, och frälsa oss, så länge vi leva.” Denna vers användes tydligen ofta som bordsbön hos familjen Rinkart, och även den nya psalmen sjöngs i detta sammanhang; från början publicerades den under rubriken ”Bordsvisa efter måltiden”.

Jesper Swedberg översatte psalmen för sitt psalmboksförslag år 1694, och den kom i hans version in i 1695 års psalmbok med anslaget "Nu tacker Gud, allt folk”. Även i 1819 års psalmbok infördes den, dock med några smärre ändringar, och i samma version kom den med i 1937 års psalmbok.

För 1986 års psalmbok gjordes dock en del ändringar av Karl-Gustaf Hildebrand, bl.a. blev anslaget moderniserat till ”Nu tacka Gud, allt folk” (så minskades risken för att folk skulle sjunga eller tänka ”Nu tackar Gud allt folk”). Dessutom försvann ”moderlivet” ur psalmen och ersattes med en hänsyftning på dopet.

I Lova Herren (1988) har man behållit versionen från 1937 års psalmbok, så när som på några smärre förändringar i första versen (se länken till wikisource). Texten är meterklass 176.

Melodi

Melodi (2/2, Ess-dur) av Johann Crüger från 1647, tryckt 1648 i hans Praxis pietatis melica som är samma som till psalmen Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka och psalmerna O store Allmakts-Gud (1695 nr 324), Väl mig i evighet (1695 nr 241), Mitt hjärta, fröjda dig (1695 nr 299) och O Gud, som skiftar allt (1695 nr 333).

Publicerad i

Se även

Källor

Lövgren, Oscar Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964.

Wikisource
Texten till Nu tacka Gud, allt folk finns på Wikisource.