Sionstoner (1935)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sionstoner var en sångbok utgiven 1935 av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS).[1] Under nästan 100 år, från 1889 till 1986, hette EFS:s huvudsångböcker just Sionstoner. Sionstoner 1935 skulle till funktionen kunna kallas psalmbok, men var inte avsedd att ersätta den svenska psalmboken utan att komplettera den med ett bredare urval av väckelsesånger.

Upplagan 1935 föregicks av en utgåva som gavs ut 1906 som ett tillägg till Sionstoner 1889. Tillägget 1906 innehöll 250 sånger, många hämtade från den svenska psalmboken. Vid revideringen 1935 behölls antalet sånger (550+250), men sångbokens två delar arbetades samman till en helhet. Åtskilliga äldre sånger byttes också ut. Eftersom man inte inväntade resultatet av Svenska kyrkans psalmboksarbete, det vill säga 1937 års psalmbok, uppstod många textmässiga olikheter jämfört med den officiella psalmboken.

Sionstoner utkom både som sångbok (551 sidor) och med noter under titeln Musik till Sionstoner (724 sidor). Det sammanställdes även ett Versregister till Sionstoner(1937, 90 sidor) och Oscar Feldt utgav ett verk om Psalm- och sångförfattare i Sionstoner. (1944, 322 sidor).

Denna sångbok ersattes 1972 av Sionstoner 1972, men användes ytterligare nästan 40 år inom Evangelisk-Luthersk Samling i Västerbotten.

Inledning och bön

Guds lov

Frälsningens grund i Guds kärlek och förverkligande genom Kristus

Kyrkoårets högtider

Advent

Jul

Nyår

Trettondedagen

Passionstiden

Kristi himmelsfärdsdag

Pingst

Mikaelidagen

Allhelgonadagen

Frälsningens tillämpning genom den Helige Ande

Nådens medel: Ordet

Nådens medel: Dopet

Nådens medel: Nattvarden

Nådens ordning: Väckelse och omvändelse

Nådens ordning: Trosliv och helgelse

Mission

Inre mission

Yttre mission

Sjömansmission

Ungdom

De kristnas hopp

Pilgrims- och hemlandssånger

Kristi återkomst

Uppståndelsen, domen och det eviga livet

Vid särskilda tillfällen

Morgon och afton

Vilodagen

Årets tider

Konung och fosterland

Bröllop

Sjuka och sörjande

Invigning av bönhus

Bordsång

Avslutning och avsked

Se även


Rubrikregister

Källor

Fotnoter

  1. ”Sionstoner” (på engelska). Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. https://www.worldcat.org/title/sionstoner-sangbok-for-den-kristliga-andakten/oclc/676883887&referer=brief_results. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.