Missale Strengnense

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Missale Strengnense, Strängnäs. Missalet på latin utkom 1487 i en upplaga om 170 exemplar. Det omfattar 277 blad i folio i svart och rött tryck. Beställare var biskopen Kort Rogge.

Publikation

Ett exemplar på papper finnes bevarat i Strängnäs domkyrka, varjämte blad på pergament tillvaratagits bland omslagen i Kammararkivet. I slutskriften till detta missale finnes Ghotans namn och tryckåret 1487 utsatta, men ej tryckorten. Det kan emellertid ej råda något tvivel om att denna är Stockholm.

Finns digitalt i Libris

Källor