Palma, Jonas

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jonas Germundi Palma, ibland Palmærus, Gothrænius och Austroburgius, född cirka 1580 sannolikt i Göteryds socken, död 16 maj 1642 i Torstuna socken, var en svensk superintendent och hovpredikant hos både Karl IX och Gustav II Adolf.

Biografi

Jonas Palma var son till kyrkoherden i Göteryd, Germundus Jonæ och, uppger Muncktell, Bothild Larsdotter ifrån Bjärnhult. Han studerade i Lund eller Landskrona, som vid tiden var danska städer, innan Axel Oxenstierna gav honom stipendium för studier i svenska Uppsala och vid utländska universitet, varigenom han kom att promoveras till magister i Greifswald. 1610 nämns han som Karl IX:s hovpredikant. Under Baltzarfejden, medan Sverige och Danmark stred om Jämtland, var Palma superintendent för Jämtland och Härjedalen, och hade sitt säte i Oviken. Han hade då i uppdrag att ersätta de danska prästerna i landskapen, med präster från Uppsala ärkestift, för att återta den svenska kontrollen över kyrkan och för att därigenom få befolkningen att bli mer välvilligt inställd till Sverige. När frågan inte längre var aktuell efter freden i Knäred, försvann naturligen tjänsten som superintendet över landskapen, och Palma återgick då till sin förra tjänst som hovpredikant, nu hos Gustav II Adolf. 1614 åtföljde Palma och Johannes Rudbeckius kungen till Ryssland. 1615 blev han kyrkoherde i Riddarholmens församling. Åren 1617-1623 var han kyrkoherde i Stora Kopparbergs socken, men suspenderas därifrån efter en rannsakning som bland annat gällde beskyllningar om äktenskapsbrott. Han återfick prästkappan 1627, och blev därefter utsedd till kyrkoherde i Torstuna socken.

Palma författade tillsammans med Rudbeckius en skrift, Berättelse om wår Christeliga tro och gudstjenst, riktad till församlingen i Ivanogrod, som utgavs 1640. Han författade en del bröllopsverser och sånger, samt översatte Sorgen för glädien går som fanns i 1695 års psalmbok som nr 286. Han utkom 1613 med en andaktsbok på latin som översattes senare av Muraeus med titeln Menniskospegel.

Palma var gift med Anna Nilsdotter. Dottern Ingrid var gift med professor Petrus Erici Ljung, och dottern Elisabeth blev stammoder till ätterna Gyllenpalm och Cederhielm.

Se även

Källor