Prospekt för en koralbok

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Undertecknade äro sinnade at utgifva en svensk choralbok, hvars tjenlighet til sit ändamål af följande protocolls-utdrag kan inhämtas.

=(Text.)=/(Christian Hæffner. Gudmund G.A. Silverstolpe]]) =S. impr.=.

Författare Haeffner, Johann Christian Friedrich, 1759-1833

Utgivare Stockholm

Utgivningsår 1803

Format [02] s. ; 4:o.

Språk Svenska

Anmärkning Prospekt för Haeffners =Choral-bok,= som utkom 1808. Senaste årtal i texten 1803. Sannolikt tryckt i Stockholm detta år.

Antikva Källa Kungliga biblioteket - Regina