Prost

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En prost är en titel som används inom vissa kristna samfund.

Sverige

Inom Svenska kyrkan är prost en hederstitel som en biskopen enligt sedvanerätt kan tilldela förtjänta präster. Den fullständiga titeln är prost honoris causa (latin). Därutöver utnämner biskopen också kontraktsprostar, som inte är en hederstitel utan ett uppdrag med ledningsfunktion inom ett kyrkligt kontrakt.

Se även

Källor