Revalpsalmboken

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Revalpsalmboken, 2:a upplagan, 1767

Revalpsalmboken kallas den psalmbok som utgavs på svenska för de svenska församlingarna i Estland 1767. Reval är det gamla namnet på nuvarande Tallinn ända fram till 2:a världskriget.

Första upplagan utgavs 1742. Den har titeln Swenska psalmboken eller Kiärnan af gamla och nya psalmer, som wid swenska församblingars gudztiensts öfning så wäl i huset som i kyrckian i Estland och Reval brukelige och wanlige äro. Tryckt hos Jacob Johan Köhler åhr 1742.. 600-112 sidor, 8:o format. " S. 553-84, utgörande två ark, med rubr. "II. Tillökning.", innehåller psalm 446-72. De två arken är tryckta på annat papper än det övriga."

Museet har andra upplagan, tryckt i Reval av Jacob Johann Köhlers Enka, 1767. Titeln är Then swenska psalmboken, med the stycker, som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas, nödtorfteligen förbättrad, och til Swenska Församlingarnas tjenst uti Ehstland å nyo uplagd år 1767. Reval, trykt hos Jacob Johann Köhlers Enka. 529 sid + 19 sid register. 8:o format. 519 psalmer. (Enl Libris ex: [4], 548, 128 sid. 8:o format)

Museets exemplar saknar evangeliebok. Det saknar inga sidor och har en anteckning på främre pärmens insida Thomas Franke, 1777 varför inbindningen bedöms som samtida.

Innehåll

Se Revalpsalmboken, innehåll

Proveniens

För museets exemplar.

  • Thomas Franke, 1777
  • E W 1791
  • Sigbritt Franke, 1870
  • Mikael Winther
  • Fredrik Haeffner, 2021, inköpt för 2 000 kr.