Riddarholmshandskriften

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riddarholmskyrkans handskrivna koralbok är daterad till 1694. Med tanke på att det kom ut en ny psalmbok året efter är det sannolikt att något slags samband finns. Den innehåller 150 sångmelodier och har huvudsakligen rena mässånger.

Koralboken är källa till minst två psalmmelodier i 1819 års psalmbok, nr 106 Upp, min tunga, att lovsjunga, dock i en något avvikande form och melodin för en psalm i 1695 års psalmbok nr 340 Herre Christ wij tigh nu prise, som bearbetades till nr 53 Bereden väg för Herran i 1819 års psalmbok.

Riddarholmshandskriften finns på Universitetsbiblioteket i Lund.

Psalmer

Källor