Svenska Kärnbibeln

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska Kärnbibeln är en nyöversättning av hela bibeln utom apokryferna. Arbetet påbörjades 2005 och ät klart 2023. Först översattes kyrkoårets texter och gavs ut som en provöversättning i bokform 2011-13. Därefter blev Nya Testamentet färdigt 2017 i digital version och 2019 i bokform. Gamla Testamentets texter är klara i mars 2023 och då återstår kartor m.m.

Denna bibel sägs vara "expanderad" vilket innebär att man inom parenteser har angivit föregående ords "fulla betydelse" samt inom hakparenteser insatt förklaringar för att lättare förstå texten. En speciell idé med denna översättning är att man ska integrera bilder, kartor och arkeologiska fynd i texten.

På websidan finns även början till ett stort antal digitala verktyg i betaversion för analys, t ex interlinjära versioner av GT (hebreiska och grekiska (Septuaginta)) och NT. Det finns även ett hebreiskt lexikon med Strongs numrering av alla ord i GT.

Sedan tidigare finns "expanderad" bibel på engelska, t ex The Amplified Bibel

Se även

Källor