Uppsalapsalmboken (1645)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppsalapsalmboken eller Then Swenska Psalmboken, sampt andra små wanligha Handböker, är en svensk psalmbok som gavs ut 1645 av Ignatius Meurer i Uppsala. Den var utarbetad av 1643 års psalmbokskommitté

Den fick en särställning bland äldre psalmböcker eftersom den anbefalldes i 1686 års kyrkolag. År 1687 får teologiska fakulteten i Uppsala uppdrag att revidera och utöka denna psalmbok (Se Swedbergs psalmbok (1694)).

Psalmer

I. Catechismus Författat i Sånger

Tiyo Gudz Bud

Ewangelium, eller Troones Articklar

Herrans Böön

Om Döpelsen

Om Herrans Nattward

II. Några Dawidz Psalmer

III. Några Evangeliska Lijknelser

IV. Åhrlige Höghtiders Psalmer

1. Om Christi mandoms anamelse

2. Juulehöghtidh

3. Frögdesånger

4. Om Christi Omskärelse

5. Om Jesu Christi Pijno och Dödh

6. Påscha Höghtidh

7. Om Christi Himmelsfärd


8. Pingesdagha Högtidh (Om then helgha Anda)

V. Åthskillige Psalmer om allehanda Nödhtorffter hwilka kunne fördelas uthi

I. Läropsalmer, om

1. Menniskiones fall och älendighet
2. Antichristi RIjkes Affall
3. Guds Ordz Wärkan
4. Menniskionnes Uprättelse och Salighet

II. Tacksäyelse Psalmer för Wälgerningar

1. Andelighe
2. Lekamelighe

III. Böne Psalmer

1. Litania
2. Om Syndernas Förlåtelse
3. Emot allehanda Anfechtningar
4. Om Fridh
5. Morghon och Affton Psalmer, Uthi Gemen
Synnerhet, Om 1. Morghonen
2. Afftonen
6. Om Echtenskaps Ståndet

IV. Tröste Psalmer

V. Beredelse Psalmer emot Dödhen

VI. Begraffningz Psalmer

Någhre andre Threnodiae

Bihang

Ett tillägg med psalmer av Laurentius Paulinus Gothus som förekommer in en del utgåvor av psalmboken under 1600-talet.

Några Åhrlighe Högtidhers Historier

Källor