Uppsalapsalmboken (1645)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppsalapsalmboken eller Then Swenska Psalmboken, sampt andra små wanligha Handböker, är en svensk psalmbok som gavs ut 1645 av Ignatius Meurer i Uppsala. Den var utarbetad av 1643 års psalmbokskommitté

Den fick en särställning bland äldre psalmböcker eftersom den anbefalldes i 1686 års kyrkolag. År 1687 får teologiska fakulteten i Uppsala uppdrag att revidera och utöka denna psalmbok (Se Swedbergs psalmbok (1694)).

Psalmer

Källor