Bibelkommissionen (1963)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1963 års bibelkommitté, presenterade 1968 sitt betänkande Nyöversättning av Nya testamentet (SOU 1968:65). I betänkandet menade man att ett behov av en nyöversättning av Nya testamentet verkligen förelåg. För att förbereda tillsättandet av en bibelkommission med uppdraget att översätta Nya testamentet tillsattes ytterligare en grupp sakkunniga som arbetade som Översättningsenheten för Nya Testamentet.