Johan III:s Ordinantia

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kung Johan III:s "Nova Ordinantia", eller komplett Nova Ordinantia ecclesiastica utgavs 1573. Katolske prästen Petrus Michaelis Fecht deltog i utarbetandet. Förordet skrevs av Laurentius Petri Gothus. Den innehöll i flera punkter lärosatser som var annorlunda än vad som kort därefter gällde som ensamt renlärig lutherdom. Teologerna från Uppsala fick avge ett särskilt utlåtande över denna ordinantia: de ansåg att den innehöll kyrkans godkända lära, "allenast den rätt förstodes", samt att de däri föreskrivna ceremonierna väl kunde accepteras, "såvida det ej väckte förargelse". Samma år godkändes stadgan villkorligt även av de präster, som sammanträffat, då ärkebiskop Laurentius Petri Gothus, biskoparna i Linköping och Västerås vigdes till sina ämbeten.

Detta var ursprungligen endast ett tillägg till 1571 års kyrkoordning men omformades i realiteten till ett förslag till en ny kyrkolag som på olika punkter anknöt till den katolska gudstjänstordningen. Ordinantians tillkomsthistoria var enligt stockholmsprästernas senare avgivna utlåtande präglad av en härva av bedrägerier där prästerskapets ändringskrav helt åsidosatts, medan nya inslag tillkom utan närmare överläggningar [1].

Se även

Källor