Molins Bibel

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
titelbladet
Tillägnan
slutet på förordet

Molins Bibel är en, av Laurentius Molin på egen bekostnad, utgiven bibelutgåva. Den gjordes i duodesformat och är den första i Sverige i detta format. Formatet är praktiskt att ha med sig t ex på resor.

Titelbladets text

Biblia. thet är: All then helga skrift/ gambla och nya testamentens/ på swensko: Med kort summarier för hwart capitel, och fulkomliga concordantier, förnemligast til the resandes och studerandes tienst/ i thetta format/ med kongl. maj:ts allernådigsta serdeles tilstond och privilegio til trycket befordrad. Stockholm, Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl Maj:ts Antiquit. Archivi Boktr År MDCCXX. (1720 12:o. (10), 972, (4), 290 s.)

Museets exemplar har en vacker pärm med två bevarade och fungerande spännen.

Tillägnan

Then Stormectigsta DROTTNINGENE Drottn. ULRICA ELEONORA Med Guds nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Drottning. Mine Allernådigsta Drottning

Förord

Det finns två förord. Det ena riktar sig till Stormächtigste, Allernådigste KONUNG och det andra till Stormächtigste, Allernådigste DROTTNING. Båda är undertecknade Allerunderdånigste tropliktigste Undersåte LAURENT MOLIN. Båda är med mycket fin stil på vardera 1,5 sidor.

Innehåll

Bibeln är komplett inklusive apokryfer efter texten i Karl XII:s Bibel. Det saknas dock register, chronologi, ordlista mått, vikt och mynt som finns i den stora kyrkobibeln. Den saknar också de marginalanteckningar, bibelreferenser, som finns i "originalet"

Källor

  • Originalbibeln i museet
  • Museet disponerar nu två exemplar av denna bibel. Det andra är i sämre skick och saknar titelsida, sid 1-2 samt Upp kap 17-22. Även spännena är förlorade.