Wadström, Carl Bernhard

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ej att förväxla med Carl Bernhard Wadström, född 1746, nedanståendes farbror.

Karl Bernhard Philonegros Wadström

Carl Bernhard Philonegros Wadström, född den 22 maj 1831, död den 9 april 1918, var en svensk präst, författare och samlare.

Biografi

Wadström var son till författaren och ämbetsmannen Carl Gustaf Wadström samt far till författarinnan Frida Stéenhoff och politikern Ellen Hagen. Han avlade studentexamen i Uppsala på hösten 1848, varefter han var lärare i greve Fredrik Stackelbergs hem i Tyresö socken. Han återupptog sina studier vid Uppsala universitet 1851 och avlade kansliexamen 1853. Hans planer på att ta hovrättsexamen hindrades av en ögonsjukdom.

År 1856 avlade han prästexamen i Uppsala och deltog, tillsammans med bland andra Carl Olof Rosenius och Hans Jakob Lundborg, i bildandet av Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Efter prästvigning 1859 tjänstgjorde han som adjunkt i Klara, Katarina och Jakobs församlingar i Stockholm. En nervsjukdom hindrade honom 1867–81 att utöva prästtjänsten men 1881 blev han komminister i Klara i Stockholm. År 1875 lämnade han Fosterlandsstiftelsens styrelse efter en meningsmotsättning. Wadström var först gift med Helga Westdahl och från 1883 med Tekla Lovisa Broberg.

Publikationer

Wadström utgav under senare delen av 1800-talet ett stort antal skrifter och tidningar med historiskt och andligt innehåll. Bland annat gav han under åren 1870 - 1891 ut tidskriften Förr och nu - Illustrerad läsning för hemmet. Han samlade ihop en mycket stor porträttsamling av gravyrer och tryck, över 280 000 blad, varav den svensk-finska avdelningen, omfattande 36 000 blad, såldes 1893 till ett finskt konsortium, som lät delegationen för Antellska samlingarna överta köpet. Därefter samlade Wadström en ny svensk-finsk och en svensk-amerikansk porträttkollektion, omkring 49 000 blad, som ingår i den stora samlingen.

Bibliografi (urval)

 • Budbäraren, månadstidning 1856-75
 • Förr och nu, illustrerad läsning för hemmet, 1870-77 och 1886-91
 • Väktaren, 1878-83
 • Frideborg, folkkalender, 1867-1906
 • Evangelisk Skattkammare, 1858
 • Andeliga sånger 1859
 • Pilgrimsharpan, en samling andliga sånger, 1861
 • Irene, illustreradt album (två årgångar)
 • Hemåt, tidning 1877-80
 • Nytt och gammalt
 • Cyprianus, en levnadsteckning
 • Barnens Bibel, Wadström
 • Nytt bibliotek för berättelser, kultur- och reseskildringar 1890-94
 • Ur minnet och dagboken: Anteckningar från åren 1848-1897, utg. 1898-1902
 • De tala, fastän döde
 • Ett oförgätligt minne
 • Hemlandstoner

Enligt O Lövgren skrev Wadström själv inga dikter eller psalmer, men var en flitig samlare och utgivare av psalmer. I den mån han kan ha tillskrivits upphovsrätter kan det eventuellt bero på att sånger hämtats ur hans utgivningar, vilket sannolikt är fallet med psalmen Den natten, då jag förråddes som hämtades ur "Pilgrimsharpan", men vars text skrevs av Lars Stenbäck.

Källor


Externa länkar


Mall:Auktoritetsdata