GAMMELBO
BYALAG

Hur stor är byn?
Svaret varierar nog från person till person. Det beror på var man sätter gränsen för vilka hus som ingår i byn.

När föreningen i sällsynta fall delar ut material i brevlådor så växer byn på bredden och längden, då bjuds folk in från Torrbråten, Loholm, Gillermossen, Bäckegruvan med Sandtjärn, Rävnäs med Koksbacken och Glisundet och alla gårdar däremellan: Nyckelbäcken, Almhöjden, Västra Skogstorp, Granhult, Gammelbo gård, Nybygget, Trädgårdsvillan, Björklunds, Lövlunds, Årispan, Norrbo, Karsbo, Spelbo, Oxgruvan... osv.

Vykort över Gammelbo 1952 från Gunne Ramberg

Gammelbo före 1952. Vykort från Gunne Rambergs samlingar.

Treöresvägen startar i byn ännu och snickerifabriken har inte brunnit än på många år (den brann ner 1968).
Skolan syns inte i bild men har undervisning fram till 1966.
Pensionärshemmen är inte byggda, eller husen som finns mitt emot idag. Det som blev en ishockeyplan småningom, har en stor loge, kanske för kol sen länge eller för timmer.

Husnamn nedtecknade 1990.

1990 gjorde Gammelbo Scoutkår (SSF) en miniorientering i byn och då fanns ännu folk i livet som kunde berätta vad gårdarna i byn hetat i folkmun. Många namn har upphört att användas, andra lever vidare i "belägenhetsadresserna" som infördes cirka 2007 när alla hus också fick ersätta sina gamla postlådenummer.

1993 återfick vi efter en del skrivelser och namninsamling den forna postadressen Ramsberg till vårt nya postnummer 711 98. Att ha haft 717 00 Storå som postadress i många år har lett både en och annan leverantör på villovägar.

Klicka på bilden för större format

GAMMELBO BYALAG
c/o Caroline Nipstrand
Gammelbo Gård 311
711 98 Ramsberg
070-7708961


Avgift/kalenderår: 50 kr/person från 16 år.
Bankgironummer: 814-9882
Organisationsnummer: 802462-7005

 

webmoster