GAMMELBO
BYALAG

 

Många är det som verkat i byn genom åren.

Äldre uppgifter finns under fliken Förr

Nu levande måste/vill vi inhämta tillstånd för att publicera något om.

LÄNKTIPS
Gammelbo Gård
Gammelbo Snickeri
Granhults behandlingshem
Kyrkviken
Lasse-Maiaz
Ramsberg - En bygd i Bergslagen
Stallet - Liljendal
Älgmark Malingsbo-Kloten

Lokala bloggskribenter:
Berggrenstorp - Sven-Ove Gunnarssons blogg om Berggrenstorp i Bäckegruvan.
Javabönan - Maria Bjurmans blogg från Gammelbo
Jonas Borehed, 240 mil från Smygehuk under 102 dagar 2011
Kaffemannen - Fredrik Påleruds blogg från Gammelbo
Skogsbrynet - Maria Lagermans blogg


 

En svunnen tid i minnet

Svunnen är den tid då småskolan var i Granhults flygelbyggnad eller i Bäckegruvan, och upp till sjätte klass gick man i Gammelbo skola, tältmötena i Granhult var en återkommande händelse, midsommaraftonen bjöd på dans på Gammelbo loge...

Illustration: Lotta Friman
...då mjölkpallarna stod tätt utmed grusvägarna...

Illustration: Lotta Friman
...i Handelsboden mitt i byn kunde man få "e litta kôrv"...

Illustration: Lotta Friman
...bensin och taxi fanns hos Folkes...

...godis och glass såldes på verandan, järnhandel och kläder fanns i Kvarnen, skidspår drogs i skogen, ishockeyplanen hade rink och spolades om vintern och "Sportpalatset" levde upp till sitt namn.


 

Folk som verkat i bygden:

(bidrag och kompletteringar emottages med tacksamhet via mail!)

 

En blandning av uppgifter från fordom och modern tid finns hos Maria Lagerman HÄR.

Ungdomar i Gammelbo på 1960-talet

Ungdomarna i Gammelbo på 1960-talet Klicka för större bild.

Översta raden med dåvarande efternamn (personer som inte vidtalats om publiceringen anges med initialer): Gunilla Persson, Lena Persson, Karin Persson, HJ, EJ, NE, GN
Nedre raden: Louise Svanholm, Kerstin Persson, IW, AW, LJ och Kent Lekeborn på cykeln.

Nytorps Skola
1949

Klicka för större bild.

Med fröken Ene Kajassaar (Tiiu Swans mor) som fick sin första tjänst här efter flykten från Estland. Namnen på eleverna publiceras allt eftersom tillstånd inhämtats. Ur Erich Tökkes bilder från Bäckegruvan 1949.

Nytorps Skola
1948
 Klicka för större bild.

Foto via Kent Lekeborn från Gudrun Andersson dec 2011.
Skolfröken var Ingrid Borenäs. Barnen från vänster: Maj-Lis Hero från Nyckelbäcken, Ingemar Karlsson från Granhult, Ragnhild Persson från Årispan, Kerstin Pettersson från Bäckegruvan, Solveig Larsson från Gammelbo gård, Gunnar Larsson från Lilla Norrbo samt Gudrun Bohman från Granhult.

Gammelbo Skola
cirka 1948

Gammelbo Skola cirka 1948 Klicka för större bild.

Foto via Kent Lekeborn från Gudrun Andersson.
Överst från vänster: Gunnar Jansson, Lennart Eriksson, Ulla-Britt Danielsson (Annies syster Bäckegruvan), Bertil Nises, ev Elsa Jansson (Mosstorp), Inga-Britt Eriksson, Barbro Larsson, Gertrud, Elsie, Sonja Jansson, Lennart Bohman (Gudruns bror), Henry.
Nedre raden från vänster: Barbro Nygren Karlsbro (avses Karsbo?), Vanja (ev Andersson), Britta Persson Norrbo, Britta Karlsson (Statbygget, Valfrids dotter), Margareta Larsson, Annie Danielsson (Bäckegruvan), Doris Karlsson (Bränntorp).

Gammelbo Skola
okänt årtal
möjligen ca 1943.

Klicka för större bild.

Foto via Kent Lekeborn från Gudrun Andersson.
Överst från vänster: Inga-Britt, Maj-Britt Lilja, Erik Lekeborn, okänd, Rune Karlsson, Anders Jansson, Sven Persson, Lennart Gustavsson, Rune Lekeborn.
Nedre raden från vänster: Längst fram en okänd, Barbro Larsson, Gunnel Jansson med Lennart Bohman framför, Vivan Persson, Gertrud, Två okända, Gunnar Jansson med Magnus framför.

Gudrun Andersson bedömer i maj 2012 att hennes bror Lennart Bohman är åtta år på bilden och då är den tagen cirka 1943. Anders Jansson föddes 1930 och torde gå i sjätte klass att döma av utseendet vilket också ger skäl att tro att bilden är tagen 1943.


 

Några av de släkter som funnit i byn sen 1950-talet är följande (hör gärna av dig om de jag glömt och gärna små summeringar om deras roll och gärning!):

Andersson Anna och Valdemar i Kvarnen. <<läs mer>>
Bergströms på Gammelbo Gård. <<läs mer>>
Blomkvist Stig och Inga, kronjägare <<läs mer>>
Bromans i affären <<läs mer>>
Eriksson Folke och Margit på Erikslund med taxirörelse, bensinstation och godiskiosk. <<läs mer>>
Janssons i några olika släkter, skogsarbetare och bönder företrädesvis.
Karlsson Alva och Axel, skogsarbetare. <<läs mer>>
Lekeborn Doris och Rune, ständigt händiga och serviceinriktade. <<läs mer>>
Lindholm Astor och Lisen med affär och åkeri i byn. <<läs mer>>
Nygrens, bröderna Ivar och Gunnar från Karsbo. <<läs mer>>
Perssons bröderna Gunnar, Axel, Elis och Gösta med systern Karin.. <<läs mer>>
Svanholm Karl-Gustav och Valborg, skogsarbetare i Statbygget. <<läs mer>>
Wikström Brynhild och Paul med hjärtat i baptistförsamlingen. <<läs mer>>
Åkerman Erik och Gunborg, sommargäster på Gamla Lövlunds i ca 30 år <<läs mer>>
Östgrens bröderna Harald och Erik, händiga snickare med verkstad i byn. <<läs mer>>

   

GAMMELBO BYALAG
c/o Caroline Nipstrand
Gammelbo Gård 311
711 98 Ramsberg
070-7708961Avgift/kalenderår:
50 kr/person från 16 år.
Bankgironummer: 814-9882
Organisationsnummer: 802462-7005

Andersson Anna och Valdemar bodde i Kvarnen med adress Skansen. Valdemar, född i Ramsbergs församling 19/4 1910 avled 19/1 2001, var åkeriägare, Anna, född i Ramsbergs församling 2/4 1917 avled 11/2 2003.--- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Bergström Tage och Héléne på Gammelbo Gård. Tage, född i Klara församling i Stockholm 15/7 1910 avled 6/8 1994, Héléne, född Funk i Upplands artilleriregemente 21/9 1917 avled 16/11 1980. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.


1948 den 23 juni gifte sig Stig och Inga Blomkvist. Bild i ägo av Ingas syster Hillevi Evehäll. Klicka för större bild.
Blomkvist Stig och Inga: Stig, född i Fellingsbro församling 30/9 1919 avled 27/7 1998, var kronojägare. Inga, född i Västra Skedvi församling 25/10 1921 avled 2/2 1980, var med i kyrkokören, spelade dragspel, var cirkelledare i porslinsmålning och sysslade med handarbeten av olika slag, målade tavlor (olja, tusch, lavering och blyerts). Hon dog hastigt 1980. --- Källa: Ingas syster Hillevi Evehäll 7 aug 2011 och nr 1 och 3 nedan.

Broman Gunnar, född i Ramsbergs församling 27/12 1929 avled 13/8 2006, drev affären "Carlssons" i byn. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.


Familjen Eriksson på Rävnäs, ca 1930
1930 ca Erikssons på Rävnäs: Hilda Eriksson och maken Gustav Eriksson med barnen Valter, Jenny, Arne, Hildur, Folke, Ester och Alfred. Bild i ägo av Esters dotter Inga-Britt Vikström i Stråssa. Klicka för större bild.

Eriksson Folke och Margit bodde på Erikslund. Folke, född i Ramsbergs församling 19/10 1915 avled 29/3 2008 i Örebro, Margit, född i Ljusnarsbergs församling 5/8 1913 avled 27/1 1993 i Örebro. De drev taxirörelse, bensinstation och hade godiskiosk på verandan. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Janssons i några olika släkter, skogsarbetare och bönder företrädesvis.

Karlsson Alva och Axel bodde på Nya Lövlund. Axel, född i Ramsbergs församling 16/4 1912 avled 9/7 1983, var skogsarbetare, Alva, född Svanholm i Ramsbergs församling 24/11 1917 avled 13/9 1997. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Lekeborn Doris och Rune, ständigt händiga och serviceinriktade. Doris, född i Malingsbo församling 7/1 1934 avled 18/4 2010, Rune, son till Axel och Ester Persson nedan och född i Ramsbergs församling 26/9 1931- avled dryga månaden före Doris, den 15/3 2010. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan samt sonen Kent Lekeborn 6 aug 2011.

Lindholm Astor och Lisen med affär och sedan åkeri i byn. Astor, född i Guldsmedshyttan 23/12 1917 avled 8/9 1985, Elisabet "Lisen", född i Ramsbergs församling 18/11 1921 avled 12/6 2003. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.


1953. Klicka för större bild. Mannen som står är Ivar Nygren och damen framför är hans fru Britta. Källa: Iris Sjögren, född Nygren. Kvinnan i rutig kjol är min mamma Ann-Mari Lagerman, barnet i knä på Kjell Nygren är jag själv Björn Puh Lagerman. Vi var sommargäster på granntorpet Spelbo. (Fotot är taget av Lennart Lagerman) Källa: Björn Lagerman.
Nygrens, bröderna Ivar och Gunnar från Karsbo.

Ivar, född i Malingsbo församling 1/11 1900 avled 27 okt 1983, var skild från Britta sen 1957 och bonde på Stora Norrbo efter åren på Karsbo.
Gunnar
, född i Ramsbergs församling 15/9 1906, sannolikt på Lilla Karsbo, avled 18 okt 1976, levde ihop med fd lantbrevbäraren och vårdbiträdet Gunhild Sandberg, född i Silvbergs församling 6/1 1925, hon avled 24/11 1993.
Föräldrar till bröderna var Karl Oskar Nygren (1879-1958) och Augusta f Abrahamsson (1876-1953) vilka bodde på Lilla Karsbo. Karl Oskar var barn till Karl August Nygren (född 1850) och Amalia Nilsdotter (född 1857) vilka fick åtta barn tillsammans, troligen alla på Räfnäsfallet.


Perssons bröderna Gunnar, Axel, Elis och Gösta med systern Karin.

Sigrid, född i Guldsmedshyttans församling 7/2 1907 avled 21/7 1988 och Gunnar, född i Stora Kopparberg 30/9 1899 avled 22/2 1975, var bönder på Lilla Norrbo till Gunnar dog 1975 då Sigrid småningom flyttade in till Ramsberg. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Axel Persson född 1902 från dottern Karin Andersson i Huskvarna Axel Persson född 1902 från dottern Kristina Andersson i Huskvarna. Klicka för större bild.
Ester, född i Nytorp i Ramsbergs församling 30/1 1902 avled 24/4 1998, och Axel, född i Ramsbergs församling 11/12 1902 avled 29/6 1988, gifte sig 1924 och var arrendebönder på Sjöfallet ca 1927-1950, och Stora Nyckelbäcken 1950-1968/70 (möjligen att Sjöfallet ingick i arrendet) och åter till Sjöfallet till 1983. Se ovan om sonen Rune Lekeborn. Äldsta dottern Stina gifte sig Andersson och avled mars 2013. Yngste sonen Erik avled först av syskonen, 2003. --- Källa: barnbarnet Kent Lekeborn 6 aug 2011, Stinas son 19 aug 2013 samt nr 1 och 3 nedan.

"Matti" Matilda, född i Ramsbergs församling 15/4 1910 avled 4 juli 2001, och Elis, född i Ramsbergs församling 17/4 1905 avled 1/8 1979. --- Källa: Syskonbarnet Ragnhild Gustafsson samt nr 1 och 3 nedan.

Ida, född i Ramsbergs församling 9/3 1910 avled 8/11 1999 i Lindesberg och Gösta, född i Ramsbergs församling 2/8 1909 avled 28/8 1985 på Årispan, var bönder på Årispan. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Systern Karin, född i Ramsbergs församling 16 juni 1923, gifte sig med Sven Elis Derneryd, född i Örebro 20/12 1917 vilken avled 10 jan 2001 i Trollhättan. --- Källa: Syskonbarnet Ragnhild Gustafsson samt nr 1 och 3 nedan.

Karl-Pers och Mina Persson, från barnbarnet Kristina Andersson i Huskvarna. Klicka för större bild.
Föräldrar var kolaren "Karl-Pers", Karl Persson, (1870-1959) och "Mina" född Vilhelmina Vretman (1878-1962) som en av tio syskon. De slutade sina dagar på Lilla Norrbo. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.
Syskonen Vretman med fadern vid moderns begravning 1919. Från Kristina Andersson i Huskvarna. Mina, sittande till höger jämte fadern och hennes syskon vid moderns begravning 1919. Stående fr vänster: Axel, Viktor, Claes, Gustav, Albert, Adolf, August. Sittande Frida med fadern och änklingen Karl Fredrik Vretman. Bild från Minas barnbarn Kristina Andersson i Huskvarna.
Carl Fredrik Wretman och hustrun Anna Katarina född Ramqvist. Mina Perssons föräldrar, Karl Fredrik Wretman och hustrun Anna Katarina född Ramqvist. Från barnbarnsbarnet Kristina Andersson Huskvarna. Klicka för större bild.

Svanholm Karl-Gustav och Valborg, skogsarbetare i Statbygget med sina sägenomspunna grisar. Karl-Gustav, född i Ramsbergs församling 15/4 1921 avled 19/11 1999, Valborg, född i Ramsbergs församling 19/3 1921 avled 19/12 1983. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.


Vikström Brynhild och Paul
Paul och Bryhilds bröllopskort från 1953. Klicka för större bild.
Vikström Brynhild och Paul bodde på Rosenhill i byn, med hjärtat i baptistförsamlingen. Brynhild, född i Linde församling 30/4 1922 avled i Gammelbo 27 juli 1988, Paul, född i Ramsbergs församling 15/6 1915, avled 9/6 2004 i Lindesberg. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Åkerman Erik och Gunborg, Erik, född i Engelbrekts församling i Stockholm 6/2 1912, och Gunborg, född och begravd i Kyrkås i Jämtland 14/10 1921 avled 9/7 2003, var bosatta i Västerås men sommargäster på Gamla Lövlunds i ca 30 år (början av 60-talet till ca 1990). --- Källa: Nr 1 och 3 nedan samt mail om vistelseperioden från Kent Lekeborn 6 aug 2011.

Östgrens bröderna Harald och Erik, händiga snickare med verkstad i byn.
Harald, född i Ramsbergs församling 28/1 1915 avled 20/9 2000, bodde på Solviken vid åkanten med hustrun Barbro, född i Guldsmedshyttans församling 24/11 1913 avled 1/4 2005 i Lindesberg.
Erik, född i Ramsbergs församling 16/5 1917 avled 7/6 1993 i Örebro, bodde på Björkliden med hustrun Ellen, född i Lindesbergs församling 30/7 1918 avled 22/9 2000 i Örebro. --- Källa: Nr 1 och 3 nedan.

Återkommande källor:
Nr 1: Begravda i Sverige, CD-skiva från Sveriges Släktforskarförbund (källa för dödsfallsdag).
Nr 2: Sveriges Dödbok nr 3, CD-skiva från Sveriges Släktforskarförbund.
Nr 3: Sveriges befolkning 1970, CD-skiva från Sveriges Släktforskarförbund (källa för födelseort)

 

webmoster