GAMMELBO
BYALAG

Med förr avses tiden före 1950-talet.

En större blandning av uppgifter från fordom och modern tid finns hos Maria Lagerman HÄR.

Byns uppkomst beskrivs i korta drag under rubriken "Se".

Vi är tacksamma om vi kan få tag i bilder från "förr" och äldre bilder i modernare tid. Ett hundratal bilder finns att beskåda i en Tidsresa genom Gammelbo.

Maila webmoster om du har något att bidra med.

Baptistförsamlingen i Bäckegruvan. Läs mer


Betaniakapellet i mitten av 1950-talet. Ur Siri Johanssons fotoalbum.


Ramsbergs Baptistförsamlings 40-årshögtid omkring den 19 september 1926 vid kapellet i Bäckegruvan

Kommunikationernas framväxt i bygden. Läs mer


Svenska Turistföreningen, Cykelturer i Närke och Bergslagen, 1943.

Capelansgården sedermera komministerbostället Nyckelbäcken.
Läs mer

Nathanael och Elsa Beskow på Nyckelbäcken
Nathanael och Elsa Beskow på Nyckelbäcken 1935 eller 1936.
Ur familjen Eklövs album med "Birkagårdsbarn". Albumet var en gåva till Harry och Anna Eklöv från personalen som skötte barnen. Nu i ägo hos barnbarnet Åke Brolin.

Från Gunne Rambergs samlingar
Vykort av Frithiof Mörk över Nyckelbäcken 1904. Med tillstånd från innehavaren Gunne Ramberg i Grangärde

Skolan i Bäckegruvan. Läs mer


Skolans barn, 1949, med fröken Ene Kajassaar (Tiiu Swans mor) som fick sin första tjänst här efter flykten från Estland.


Lärarfamiljen bodde i den nedre halvan av huset med två egna ingångar. På övervåningen var det gymnastiksal och familjens sovrum mitt emot varandra. Ur Siri Johanssons fotoalbum.
Kronologi över viktigare händelser i och kring bygden. Läs mer

GAMMELBO BYALAG
c/o Caroline Nipstrand
Gammelbo Gård 311
711 98 Ramsberg
070-7708961Avgift/kalenderår: 50 kr/person från 16 år.
Bankgironummer: 814-9882
Organisationsnummer: 802462-7005

 

webmoster