Arien oder Melodeyen

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Titelbladet

Arien oder Melodeyen, eller fullständig titel Poetisch-Musicalisches Lust Wäldlein das ist ARIEN oder MELODEYEN Etlicher theils Geistlicher, theils Weltlicher, zur Andacht, guten Sitten, keuscher Liebe und Ehren-Lust dienender Lieder :In ein Positiv, Clavicimbel, Theorbe oder anders vollstimmiges Instrument zu singen gesetzt, är en koralsamling som gavs ut i fem delar, varav den sista är daterad till 1642, av organisten i Königsberg Heinrich Albert. Ur samlingen har några melodier hämtats till svenska psalmböcker.

Enligt 1697 års koralbok är det samma melodi till psalmerna "Jesus, lär mig alltid tänka" (nr 158) och "Ach! hwad skal jagh doch begynna" (nr 244). Men enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer hänvisar psalmen "Jesus, lär mig alltid tänka" (1695 nr 158) till 1697 års melodi för psalm nr "Jesus är mitt liv och hälsa" (nr 141) som alltså enligt 1697:ans koralbok inte har samma melodi som de två tidigare!

Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer hämtades ur den femte delen melodin till psalmen Jesus, du mitt hjärtas längtan (1819 nr 204) som också användes till flera psalmer.

Utgivning

  • Volym 1, Pascha Mense, Kaliningrad, 1646
  • Volym 2, Pascha Mense, Kaliningrad, 1643
  • Volym 3, Cornelius Mohrman, Kaliningrad, 1643
  • Volym 4, Pascha Mense, Kaliningrad, 1645
  • Volym 5, Pascha Mense, Kaliningrad, 1645
  • Volym 6, Pascha Mense, Kaliningrad, 1645
  • Volym 7, Pascha Mense, Kaliningrad, 1648

Psalmer

Detta är antagligen helt fel och jag hittar inte melodierna i angivna delar

1695 158 hänvisar till 244 ej samma som

Ur fjärde delen

Ur femte delen:

Källor