Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Aus tiefer Not, vierstrophige Fassung,
Erfurter Enchiridion 1524
Aus tiefer Not, fünfstrophige Fassung,
Wittenbergisches Gesangbuch 1524 (Nachdruck WA 35)

Aus tiefer Not schrei ich zu dir är en tysk psalm med text och musik av Martin Luther från årsskiftet 1523/24.

Text

Den tar sin utgångspunkt i Psaltaren 130, De profundis clamavi. Fem, sju-radiga strofer.

Melodi

mini|vänster|Melodi (Luther)

mini|högkant|vänster|Melodi (Dachstein)

Melodin på Hymnary

I de tidiga trycken är olika melodier tillordnade. Texten har sju-radig jambisk form, den typiska reformpsalmen, och därför passar flera melodier. Men 1524 hade KLuther infört en egen melodi med de typiska dubbla kvintsprången i början, följt av en "klagande" liten sext. Det är denna melodi som ligger till grund för senare bearbetningar, t ex av J S Bach.

I södra Tyskland, speciellt i Thyringen, användes ofta en melodi av Wolfgang Dachstein ur Strassburger Kirchen ampt. Denna melodi anges som en andra melodi i Evangelisches Gesangbuch nr 299. Denna melodi användes också i J S Bachs orgelstycke BWV 1099 (ur Neumeister-Sammlung). Fil:(Aurel von Bismarck) EG 299 Aus tiefer Not schrei ich zu dir I.mp3

Publicerad i

Källor