Etlich Christlich Lieder

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från Achtliederbuch)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den första samlingen där Martin Luthers psalmer ingick, Achtliederbuch från 1524.

Etlich Christlich Lider är ett litet häfte med åtta psalmer och kallas därför ofta Achtliederbuch. Dess fullständiga titel är: Etlich Christlich Lider Lobgesang und Psalm dem reinen wort Gottes gemess aus der heyligem schrifft durch mancherley hochgelerter gemach in der Kirchen zu singen wie es dann zum tayl berayt zu Wittenberg in übung ist. Wittenberg 1524 (Ganska många kristna sånger / lovsång och psalm). Den gavs ut av Martin Luther 1524 och var den första psalmboken på tyska inom reformationen. Samma år kom de utökade psalmböckerna Erfurter Enchiridion och Johann Walters sångbok Geystliche gesangk Buchleyn. Achtliederbuch utgavs först som lösblad men sammanställdes 1523/24 av Jobst Gutknecht i Nürnberg, även om det står Wittenberg på omslaget som kamouflage.

Fyra av psalmerna är av Martin Luther, tre av Paul Speratus och en är anonym men brukar tillskrivas Justus Jonas. Boken innehåller även fyra melodier och är därmed även ett slags melodipsalmbok.

Text

För Paul Speratus' tre psalmer är varje vers littererad och det finns efteråt en förklarande text till nästan varje vers.

Innehåll

Nr Titel Titel på svenska Författare Melodi Verser Övrigt
1 Nun freut euch, lieben Christen g’mein Var man må nu väl glädja sig Martin Luther Nr 1 10
2 Es ist das hayl uns kommen her O Gud, du av barmhärtighet Paul Speratus Nr 2 14
3 In Gott gelaub ich, das er hat Paul Speratus Nr 3 9
4 Hilf Gott, wie ist der Menschen Not Paul Speratus Nr 3 6
5 Ach Gott, vom Himmel sieh darein O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga Martin Luther Nr 2 6 Psaltaren 12
6 Es spricht der Unweisen Mund wohl Then ogudachtige säger så Martin Luther Nr 2 6 Psaltaren 14
7 Aus tiefer Not schrei ich zu dir Ur djupen ropar jag till dig Martin Luther Nr 2 4 Psaltaren 130
8 In Jhesus namen hebenn wir an I Jesu namn vi börja Justus Jonas ? Nr 8 19

Melodier

Melodi till nr 1

Psalmerna 1, 2, 3, 5 (samma som nr 2) och 8 har en melodi.

Den första melodin Nun freut euch, lieben Christen g’mein har Martin Luther troligen omarbetat från en folkmelodi. Den används i 1937 års psalmbok till nr 37 Var man må nu väl glädja sig, alt 2.

Melodi till nr 2

Den andra melodin Es ist das Heil uns kommen her används i 1697 års koralbok till nr 65 Mitt fasta hopp till Herren står och nr 220 (noterna) O Gud, du av barmhärtighet. I 1820 års koralbok används den till nr 144 O Gud, du av barmhärtighet och nr 228 Mitt fasta hopp till Herren står. i 1937 års psalmbok används den till nr 38 B.

Melodi till nr 3
Melodi till nr 8

.

Se även

Källor