Walter, Johann

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från Johann Walter)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Johann Walter

Johann Walter, (även kallad Johann Blanckenmüller, Johannes Walter och Johann Walther), född 1496 in Kahla i Tyskland, död 10 April 1570 i Torgau i Tyskland, var en tysk kantor. Hovkapellmästare hos kurfursten i Sachsen och i Dresden, organist och tonsättare, grundläggare till Staatskapelle Dresden, vän och medarbetare till Martin Luther i utarbetandet av en Kyrkosångbok, Geystliche gesangk Buchleyn 1524. Vem som i dessa är upphovsman till vilket verk framgår inte, men dess kompositioner tillskrivs ofta Walter eller Luther, men troligt är att Luther stod för texterna medan musikern Walter stod för musikens komponerande och nedtecknande.

I dödens bojor Kristus låg i Walters Chorgesangbüchlein, 1524

Han finns representerad i den danska Psalmebog for Kirke og Hjem och fortfarande i Den svenska psalmboken 1986 med en originaltext, nr 324 Med lust och glädje tänker och en tonsättning nr 178 Som skimret över hav och sky. I 1819 års psalmbok finns han representerad med melodin till nr 103 Sitt öga Jesus öppnat har som också används till den ännu äldre psalmen I dödens bojor Kristus låg.

Enligt koralbok till Nya psalmer (1921) är melodin till psalmen nr 17 Vi tror på en allsmäktig Gud och 62 Dig vare lov, o Jesus Krist hämtad ur hans koralbok. Ur hans och Luthers koralbok Geystliche gesangk Buchleyn hämtades också enligt 1921 års koralbok även melodin till "Vi på jorden leva här" (1819 nr 26).

Psalmer i svenska psalmböcker

Psalmer i tyska psalmboken

Några psalmer (text, melodi och arrangemang) finns fortfarande i Evangelisches Gesangbuch (tyska psalmboken, förkortad EG)

Melodier till Luthers text

  • Es spricht der Unweisen Mund wohl (med texten Herr, für dein Wort sei hoch gepreist av David Denicke, EG 196)
  • Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen (EG 518), en bearbetning av en melodi från Salzburg.

Melodier

  • Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274)
  • All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu (EG 440)

Texter

  • Herzlich tut mich erfreuen (EG 148)
  • Allein auf Gottes Wort will ich mein Grund und Glauben bauen (EG 195)

Text och Melodi

Källor